Тендерт шалгарсан ч ажлаа гүйцэтгээгүй, зөрчил гаргасан зарим байгууллагын гэрээг цуцлахаар боллоо

Түгээх    
2017-08-10 17:29:12 - Эдийн засаг

БХБЯ-ны Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар 2013 оноос хойш өнөөг хүртэл улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж гүйцэтгүүлэхээр тендерт оролцож шалгараад нийт хөрөнгийнхөө 50-аас дээш хувийг авсан боловч ажлаа дуусгаагүй, ажлын зураг төслөө тендерт оролцсоны дараа өөрчилсөн, одоо нэмэлт хөрөнгө шаардаж буй байгууллагуудтай ажил гүйцэтгүүлэх гэрээгээ цуцалж холбогдох байгууллагаар шалгуулахыг Барилга хөгжлийн төвийн холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг болгохоор шийдвэрлэлээ.  Цаашид мэргэжлийн зөрчил гаргасан, тендерт шалгарсны дараа дур зоргоороо техникийн зураг өөрчилдөг, төсвийн хөрөнгийг зүй бусаар зарцуулдаг гэх мэт ийм зөрчлийг мэргэжлийн Засгийн газар өршөөхгүй гэдгийн дохио нь энэ боллоо.

Тухайлбал, “Фронт гейт” ХХК нь 2013 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын соёл, спортын цогцолбор барих барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэхээр Дорноговь аймгийн Засаг дарга П.Ганхуягтай СТШ-НТШ-11/2013 дугаар бүхий гэрээг байгуулж 2013 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулж өгөх байсан боловч өнөөдрийг хүртэл байнгын ашиглалтад хүлээлгэж өгөөгүйн улмаас Замын-Үүд сумын ард иргэд хохирч, улсын төсвийн хөрөнгийг үр ашиггүй зарцуулж байна.

Тус барилга нь 57.2x33м хэмжээтэй, зоорьтой 2 давхар 3 блок бүхий цутгамал төмөр бетон хучилттай каркасан барилга юм. “А” блокын төмөр бетон цутгамал суурь, зоорийн давхарын шал, гадна цутгамал төмөр бетон хана, багана, дам нуруу, хучилт, гадна бохирын ажил хийгдсэн. “Б” блокын хувьд цутгамал төмөр бетон суурь, зоорийн давхарын хучилт, 1-р давхарын багана дам нуруу цутгасаны дараа шатсан хийц эдлэлүүдийг буулгаж шинээр цутгасан, “В” блокын хувьд цутгамал төмөр бетон хучилт, дам нурууг хүйтний улиралд цутгалт хийж БНбД 52-02-05 зөрчсөн тул төмөр бетон цутгамал хийц хөлдөж буулгалтын ажлыг гүйцэтгүүлсэн.

Зөрчил дутагдлын хувьд “А” блок нь зоорийн ханын суурь ба дам нуруунд чих бетон гаргаагүй тул 12см тоосгон хана нь дээд хэсэгтээ бэхэлгээгүй сул, усан бассейны бетон цутгалтын ажлыг зургийн дагуу налуу гаргалгүй тэгш хэмтэй цутгасан, бетон шалны ажлыг зураг төслийн дагуу гүйцэтгээгүй, шалны бетон доор хайрган дэвсгэр хийлгүй шууд цутгаснаас бетон шаланд хагарал үүссэн байна. “Б” блок нь гадна ханын өрөг дотогш 10 см татаж өрөгдсөн, өрөгт бүтээцийн булан уулзварын торлолт, хэвтээ босоо заадсын зуурмагийн дүүргэлт хангалтгүй хийгдсэн нь БНбД 22.01.01/2006-г зөрчсөн байна. “В” блок нь БНбД 52-02-05 болон албан шаардлагыг зөрчиж дам нуруу, хучилтын бетон цутгалтын ажлыг гүйцэтгэсэн боловч хөлджээ. Зураг төсөл зохиогч, аймгийн ГХБХБГ, Барилгын хөгжлийн төвөөс тухай бүрд нь үүрэг даалгавар өгч хяналт хийж ажилласан боловч “Фронт гейт” ХХК-ийн инженер техникийн ажилчид байнга солигдож, өмнөх өгсөн үүрэг даалгаврыг “би мэдэхгүй” гэсэн шалтгаанаар үл ойшоодог байна. Тухайлбал барилгын ил далд ажлын актууд дутуу, актыг захиалагч, зураг төсөл зохиогч байгууллагын хяналтын инженер техникийн ажилтнаар гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй, хийц бүтээцийн бетоны бат бэх болон бусад шинжилгээний дүнг ил далд ажлын актуудад хавсаргаагүй, хийц бүтээцийн арматурчлалын ил далд ажлын актуудад тодорхой заагаагүй, барилгын хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага, зураг төсөл зохиогч, захиалагчаас тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй байгаа нь “Барилгын тухай” хуулийн 40.1.2 дахь заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна.

Мөн гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, инженерийн дэд бүтцийн зураг төсөл боловсруулах болон барилга угсралтын ажил /гхдт-2013/01 Улаанбаатар/ байна. Энэхүү ажлыг Барилга, хот байгуулалтын сайдын багцын улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар СХД-ийн 30-р хорооны 168 гаруй айлыг инженерийн дэд бүтэцтэй холбох зорилготойгоор эхлүүлсэн. 2013 онд тус ажлын тендерийг түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр зарласан. Тус тендерт “Монгол дайвин” ХХК шалгарч гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, инженерийн дэд бүтцийн зураг төсөл боловсруулах болон барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэхээр 2013 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр 306 дугаартай гэрээг байгуулсан. Гэрээнд тус ажлыг 2013-2014 онд дуусгахаар тусгасан боловч тус ажил нь одоог болтол дуусаагүй байна.

Энэ төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын СХД-ийн 30-р хороо, Хилчин хотхоны 168 айлын ус хангамж, ариутгах татуурга, дулааны инженерийн шугам сүлжээ, гадна тохижилтын болон авто замын ажлын зураг төслийг боловсруулан батлуулж зураг төслийн дагуу ажлыг хийж гүйцэтгэх ёстой байсан. Гэвч одоогийн байдлаар зураг төсөл нь дуусгаагүй, зураг төслөө дуусгаж баталгаажуулахгүйгээр шаардлага хангахгүй шугам сүлжээний ажлыг дур мэдэн хийж гүйцэтгэсэн зөрчилтэй байна. Энэхүү ажлын нийт төсөвт өртөг нь 5 тэрбум төгрөг бөгөөд үүнээс 4,5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн.

Мөн төслийн хүрээнд СХД-ийн 30-р хорооны 168 гаруй айлыг цэвэр, бохир усаар хангаж, бие даасан нэгдсэн дулаан хангамжийг нүүрсний хийн станц барьж хангахаар төлөвлөн нүүрсний хийн станц барих газрын асуудлыг 2013 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрийн 458 дугаартай захирамжаар СХД-ийн 15 хороо 23 дугаар байрны арын далангийн дагуу 0,21 га газрыг олгож шийдвэрлэсэн. Гэвч өдийг хүртэл энэ ажлыг судалж хэрэгжүүлэхгүй байна. Удаа дараа тус төслийг дуусгах шаардлага тавьсан хэдий ч одоогоор хийж гүйцэтгэсэн ажлууд нь шаардлага хангахгүй байна.

Гүйцэтгэгч байгууллага нь гэрээний үүргээ биелүүлээгүй, батлагдсан зураг төсөл байхгүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй ажил хийж гүйцэтгэсэн зөрчил дутагдалтай байна. "Арвис интернэшнл” ХХК нь 2013 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын 100 ортой эмнэлэгийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэхээр Дорноговь аймгийн Засаг дарга П.Ганхуягтай СТШ-НТШ-04/2013 дугаартай гэрээг байгуулж 2013 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулж өгөх байсан боловч өнөөдрийг хүртэл барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээлгэж өгөөгүй улмаас Замын-Үүд сумын ард иргэд хохирч, улсын төсвийн хөрөнгө үр ашиггүй зарцуулагдаж байна.

Барилга нь тэнхлэгээрээ 44.0м x 17.0м хэмжээтэй, зоорьтой, 4 давхар бөгөөд, цутгамал төмөр бетон арга бүтээцтэй. Дээрхи барилгад дараах зөрчил дутагдлууд илэрч байна.

Үүнд,

-Барилгын төмөрбетон каркасын зарим баганын бетоны бат бэх зураг төслийн шаардлага хангахгүй;

-Зарим дамнурууны арматурын хамгаалах бетон үеийн зузаан бага;

-Буурь хөрсийг ухаж, суурийн котлованыг нээсний дараа инженер геологийн судалгааны дүгнэлттэй нийцсэн эсэхийг хянуулаагүй, буурь хөрсний хяналтын акт үйлдээгүй, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт байхгүй;

-Тус барилгын техникийн үндсэн шийдлийн өөрчлөлтийн зураг төслийг зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөлгүй “Арвис интернейшнл” ХХК-д RN03/13 шифртэйгээр боловсруулсан ба үндсэн шийдлийн өөрчлөлтийн зураг төслийг улсын экспертизийн албаар хянуулж баталгаажуулаагүй;

-Барилгын 1 дүгээр давхрын гадна хана 1-р давхарт: 24см хөнгөн блок+15см хөөсөнцөр дулаалга+12см тоосгон хана бүтэцтэй байхаар зураг төсөлд төлөвлөсөн байхад газар дээр нь 24см хөнгөн блок+10см хөөсөнцөр дулаалга+чулуун хавтан болгон шийдлийг өөрчилсөн байна. Гадна ханын бүтцийг өөрчилсөн, дулаалгын хэмжээг багасгасантай уялдуулан дулаан техникийн тооцоо дахин хийж баталгаажуулаагүй, гүйцэтгэлийн зураг хийгээгүй, чулуун хавтан ханын бэхэлгээний зураг байхгүй. Чулуун фасад тогтоох хэсэглэлийн зураг төсөл, гадна ханын бүтцийг өөрчилсөнтэй уялдуулан дулаан техникийн тооцоог хийсэн боловч боловсруулсан тусгай зөвшөөрөл бүхий компанийн нэр байхгүй, улсын экспертизийн албаар хянуулж батлуулаагүй байна;

-Хучилтын хавтанд 18см, 22см зузаантай 2 төрлийн хавтан хэрэглэсэн нь хучилтын дээр шалны түвшингийн зөрүүтэй байдал үүсгэсэн, хучилтын хавтангийн хажуугаар хийгдэх цутгамал хучилтын хавтангуудыг зураг төсөлгүй гүйцэтгэсэн;

-Барилгын зураг төсөлд 3 дугаар давхрын 7-8/Е. 7-8Ж тэнхлэгүүдэд 1.35м-ийн өргөнтэй консольтой төлөвлөсөн байхад угсралтын ажлын явцад консольгүй гүйцэтгэсэн. Мэс заслын өрөөнүүдийн хэмжээг багасгасан нь төлөвлөлтийн зураг төсөл боловсруулсан "ЭЗТ" ХХК-ийн захирал Д.Цогоос 2014 оны 07 дугаар сарын 29-ны өдрийн 6/29 тоот зохиогчийн хяналт хийсэн дүгнэлтийн 4-р заалтанд консоль хэсгийг хассан болно гэж мэдэгдсэн байна;

-Барилгын зураг төсөлд 1-2/Ж-И. 1-2/А-Б тэнхлэгүүдэд техникийн өрөө байхаар төлөвлөсөн бөгөд цутгамал төмөр бетон рам. хучилттай байхаар төлөвлөсөн байхад газар дээр нь металл рамтай сендвичен барилга барьсан байна. Сендвичен хэсэг нь зураг төсөлгүй баригдсан бөгөөд цутгамал төмөр бетон болон металл баганын уулзварын узель бэхэлгээ тодорхойгүй, шалнаас 1.4м өндөртэй 25см зузаантай тоосгон гадна ханатай хийсэн нь дулаан техникийн шаардлага хангахгүй байна;

-Барилгын дээврийн дулаалгын налууг зураг төсөлд керамзит байхаар төлөвлөсөн байхад угсралтын ажлын явцад зураг төсөл зохиогчийн зөвшөөрөлгүйгээр үнс болгон өөрчилж даац нэмсэн. Дээврийн налуу хангалтгүй, дээврийн зарим хэсэгт ус тогтож байгаа нь дээврийн дулаалгыг хөөсөнцөр хавтангаар шаардлага хангахгүй хийсэн болох нь дээврийн дулаалгын актаар баталгаажсан;

-Зураг төсөл зохиогчоос даацын раманд ирэх ачааллыг хөнгөрүүлэх санал тавьсаны дагуу нийт барилгын хамар ханыг полистрол бетон хавтангаар өөрчилсөн бөгөөд тэдгээр хавтангуудын шалтай нийлэх бэхэлгээ болон хучилтын болон баганын хавтан хоорондын уулзваруудын бэхэлгээний ажлын зураг төсөл хийгдээгүй. Дээрх узелүүдийн ашиглалтын үеийн аюулгүй байдлын төлөв байдал тодорхойгүй. Галын аюулын зэрэглэл, эрүүл ахуйн болон дуу чимээ тусгаарлах шинжилгээ судалгаа хийгдээгүй;

-Барилгын 8 тэнхлэг дагуух гадна довжооны хажуугийн налуу замыг хийгээгүй байна;

-Барилгын талбайн журналын хөтлөлт дутуу. Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн явцад өөрчлөгдсөн хэсгийн зураг төслийг талбайн журналд тэмдэглээгүй, зөвшилцөөгүй;

-Барилгын дотор ханыг М75 маркийн керамик тоосгоор өрөөгүй, өнгөлгөөтэй полистирол бетон хавтан угсарч зураг төслийг зөрчсөн, уг хавтан нь хүний эрүүл мэндэд эерэг нөлөөтэй эсэхийг итгэмжлэгдсэн лабораториор тогтоолгоогүй;

-Зураг төсөлд төлөвлөсний дагуу барилгын нүүрэн талын цонхуудад гоёлын хүрээ будаг хийгээгүй, барилгын дээвэр дээрх гоёлын бүтээцүүдийг хийгээгүй;

-Тус эмнэлгийн барилгын Е-К/6-8 тэнхлэгт төлөвлөсөн мэс заслын өрөөний давхрын өндрийг 0.9м -ээр багасгасан;

-Барилгын хуванцар рамтай цонхны шилнүүд хагарч гэмтсэн;

-Халаатын гол шугам, хаалт, арматурын зарим угсралтын ажлыг зураг төслөөс өөрчилсөн;

-Механик салхивчийн системийн угсралтын үеийн өөрчлөлт болон техникийн давхар дахь сендвичен барилгын дулаан техникийн тооцоог эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар хийлгүүлээгүй байна.

Иймд БХБЯ-ны Сайдын зөвлөлийн хурлаас дээрх зүй бус үйлдлийг таслан зогсоох нь зүйтэй гэж үзээд холбогдох гэрээг цуцалж, хариуцлага тооцохоор боллоо.

Г.ИТГЭЛЭнэ МЭДЭЭ танд таалагдаж байвал Like хийгээрэй. Танд баярлалаа.
Манай САЙТ танд таалагдаж байвал Like хийгээрэй. Танд баярлалаа.
Сэтгэгдэлүүд
Нийт 4

Зочин (27.123.214.122)
2017-08-10 22:27:08
Ичээсээ. Тендер шалгаруулдаг комисс байдаг биз дэ. Тэднийг шалга. Ямар ч боломжгүй компанийг ялуулсан хүмүшсиэй хариуцлага тооц!!!!@

Зочин (202.70.46.217)
2017-08-10 21:17:23
mash zub

ЗОЧИн (27.123.214.118)
2017-08-10 18:18:55
МАШ ЗӨВ ШИЙДВЭР БНА,КОМПАНУУД УРЬДЧИЛГАА МӨНГӨӨ АВААД ӨӨР ЗҮЙЛД ЗАРЦУУЛДАГ,ЗУРАГ ТӨСЛИЙГ ДУРААРАА ӨӨРЧЛӨН БАРЬЖ МӨНГӨ МАТЕРИАЛ ХЭМНЭХ ГЭЖ ХЯМД ЧАНАРГҮЙ МАТЕРИАЛААР ХИЙДЭГ НЬ ГЭМ БИШ ЗАН БОЛСОН,ҮҮНТЭЙ БХБЯ,БХТ,ЗАХИАЛАГЧ,ЗУ АГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧИД ЭВЛЭРЭШГҮЙ ТЭМЦЭХ ХЭРЭГТЭЙ ШҮҮ.

Bi (103.57.95.242)
2017-08-10 17:43:30
Зөв мэдээ

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

Таны нэр:


Таны сэтгэгдэл:


Шинэ мэдээ
2018-03-20 17:59:37 - Гадаад
Францын Ерөнхийлөгч асан Николя Саркозиг баривчилжээ
2018-03-20 17:25:29 - Нийслэл
ХЭҮК-оос Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхэд зөвлөмж хүргүүлэв
2018-03-20 17:13:54 - Орон нутаг
Эрдэнэт хотод 182 айл шар усны үерт автжээ
2018-03-20 16:54:29 - Хууль
Д.Мандах: 2016-2017 онуудад хөрөнгө оруулагчаар оршин суух зөвшөөрөлтэй гадаадын иргэдийн тоо өссөн
2018-03-20 16:49:03 - Шар
Монголчууд жилд гурван тэрбум төгрөгөөр кофе уудаг гэв
2018-03-20 16:09:11 - Эдийн засаг
Нийт ажиллагчдын 35.2 хувь нь 500-900 мянган төгрөгийн цалинтай байна
2018-03-20 15:27:19 - Нийслэл
Зарлан мэдээллийн дуут дохиогоор ажиллах дадлага сургууль хийлээ
2018-03-20 15:24:26 - Улс төр
Усны асуудлаар зөвлөлдөж байна
2018-03-20 14:42:06 - Боловсрол
Шүүгчид монгол бичгээр өргөдөл гаргалаа гээд авч хэлэлцэхгүй байна гэв
2018-03-20 13:43:58 - Нийслэл
Ц.Халиунаа: “Хуулийн байгууллагаар яваад юу олж долоохыг чинь харъя” гэж хэлсэн
2018-03-20 13:33:34 - Нийслэл
Нийслэлийн онцгой комисс хуралдлаа
2018-03-20 13:03:37 - Нийслэл
Хотын дарга цахилгаан автомашины онцгой албан татварын “тэг” хувиар тогтоох саналыг Засгийн газарт хүргүүллээ
2018-03-20 12:58:40 - Нийслэл
Хүнд даацын автомашины хөдөлгөөнийг хязгаарлалаа
2018-03-20 12:39:07 - Улс төр
Ц.Туваан: Ардчилсан нам хууль бус үйл ажиллагаанд холбогдсон гишүүддээ хариуцлага тооцож ажиллана
2018-03-20 11:47:35 - Эрүүл мэнд
Архины албадан эмчилгээнд 3157 иргэн хамрагджээ
2018-03-20 11:46:32 - Улс төр
У.Хүрэлсүх: Дарга, тухайн албан тушаалтан иргэдийн татварын мөнгөөр цалинжиж байгаа гэдгээ алхам тутамдаа санах ёстой
2018-03-20 11:35:10 - Хууль
Б.Лхагважаргал: Нийслэлийн тээврийн газрын байцаагч нар гар утсаараа зураг дарж зөрчил илрүүлж байна
2018-03-20 11:18:58 - Шар
Н.Төгсцогт ирэх сард ээлжит тулаанаа хийнэ
2018-03-20 11:10:23 - Шар
"Би С.Баярцогт биш шүү дээ"
2018-03-20 10:53:56 - Нийслэл
Шар усны үерийн улмаас Бэлхээс Сэлх хүртэл нийтийн тээврийн хөдөлгөөнийг хязгаарлалаа
2018-03-20 10:48:13 - Эдийн засаг
Газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг шинэчлэн байгуулж байна
2018-03-20 10:33:38 - Энтертайнмент
Дэлхийн аз жаргалын өдөр тохиож байна
2018-03-20 10:30:31 - Улс төр
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга ОХУ-ын Ерөнхийлөгч Владимир Путинд захидал илгээжээ
2018-03-20 10:27:43 - Энтертайнмент
Уран зурагт “Хотулун гүнж” ном хэвлэгдлээ
2018-03-20 10:23:55 - Нийслэл
БНСВУ-тай Онцгой байдлын салбарт хамтран ажиллах “Санамж бичиг” байгуулахаар боллоо
2018-03-20 10:15:51 - Гадаад
РОЙТЕРС: С.Баярцогт "Оюу Толгой"-н гэрээний дараахан дансаараа 10 сая ам.доллар хүлээн авчээ
2018-03-20 10:11:24 - Улс төр
Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэрийлэх тухай хуулийн төслийг боловсруулжээ
2018-03-20 10:05:54 - Улс төр
У.Хүрэлсүх: Засгийн газрын бодлогын цөм нь монгол хүн
2018-03-20 10:04:18 - Энтертайнмент
Олон улсын циркийн тоглолтын эхний өдрүүдийн тасалбар дуусчээ
2018-03-20 10:00:01 - Нийслэл
Шар усны үерийн улмаас зарим замд нийтийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хязгаарлаж байна
2018-03-20 09:45:07 - Улс төр
УИХ-ын гишүүн Х.Нямбаатар уучлал гуйх шаардлагагүй гэх хариу өгчээ
2018-03-20 09:43:38 - Улс төр
Ерөнхий сайд холбогдох хүмүүст хариуцлага тооцохыг үүрэгдлээ
2018-03-20 08:33:15 - Байгаль Орчин
Улаанбаатарт 11 градус дулаан байна
2018-03-20 08:24:03 - Улс төр
“Дэвшилтэт холбоо” МАН-д сэрүүлэг болж чадах уу, эсвэл ...
2018-03-20 08:07:43 - Орон нутаг
Өмнөговьчууд гэрлийн шон босгохын тулд шав тавьж ёслол үйлдэв
2018-03-20 07:53:19 - Гадаад
Солонгост эмчлүүлэхээр очсон монгол иргэн амиа хорлохыг завджээ
2018-03-20 07:48:56 - Энтертайнмент
Өнөөдөр гахай өдөр
2018-03-19 17:52:58 - Энтертайнмент
Ардын жүжигчин Б.Мөнхдоржид туслах хандивын аян эхлүүллээ
2018-03-19 17:37:31 - Нийслэл
ХАА-н гаралтай бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр санамж бичигт гарын үсэг зурлаа
2018-03-19 17:24:44 - Эдийн засаг
Монголын хөрөнгийн биржийн шийдвэрийг хүчингүй болгуулав
Их уншсан
Их сэтгэгдэлтэй
2018-03-20 11:10:23 - Шар
"Би С.Баярцогт биш шүү дээ"
2018-03-19 10:44:31 - Байгаль Орчин
Цасан шуурга шуурч, хүйтрэхийг анхаарууллаа
2018-03-19 15:37:39 - Хууль
Биеэ үнэлэгчдийг дээрэмдэж, хүчиндсэн этгээдүүдийг баривчилжээ
2018-03-20 13:43:58 - Нийслэл
Ц.Халиунаа: “Хуулийн байгууллагаар яваад юу олж долоохыг чинь харъя” гэж хэлсэн
2018-03-20 10:15:51 - Гадаад
РОЙТЕРС: С.Баярцогт "Оюу Толгой"-н гэрээний дараахан дансаараа 10 сая ам.доллар хүлээн авчээ
2018-03-20 07:53:19 - Гадаад
Солонгост эмчлүүлэхээр очсон монгол иргэн амиа хорлохыг завджээ
2018-03-20 12:39:07 - Улс төр
Ц.Туваан: Ардчилсан нам хууль бус үйл ажиллагаанд холбогдсон гишүүддээ хариуцлага тооцож ажиллана
2018-03-19 08:28:37 - Хууль
Согтуугаар машин барьсан иргэн цагдаагийн алба хаагчийг “буудаж ална” гэж заналхийлжээ
2018-03-19 08:41:57 - Энтертайнмент
М.Дорждэрэм: Алдаан дээрээ дөрөөлж боссон урмаар тэжээгдэж явна
2018-03-19 08:38:57 - Нийслэл
Хатан Туулын бургасыг хядаж, тансаг зэрэглэлийн ордон “БАРИНА”