Тендерт шалгарсан ч ажлаа гүйцэтгээгүй, зөрчил гаргасан зарим байгууллагын гэрээг цуцлахаар боллоо

Түгээх    
2017-08-10 17:29:12 - Эдийн засаг

БХБЯ-ны Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар 2013 оноос хойш өнөөг хүртэл улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж гүйцэтгүүлэхээр тендерт оролцож шалгараад нийт хөрөнгийнхөө 50-аас дээш хувийг авсан боловч ажлаа дуусгаагүй, ажлын зураг төслөө тендерт оролцсоны дараа өөрчилсөн, одоо нэмэлт хөрөнгө шаардаж буй байгууллагуудтай ажил гүйцэтгүүлэх гэрээгээ цуцалж холбогдох байгууллагаар шалгуулахыг Барилга хөгжлийн төвийн холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг болгохоор шийдвэрлэлээ.  Цаашид мэргэжлийн зөрчил гаргасан, тендерт шалгарсны дараа дур зоргоороо техникийн зураг өөрчилдөг, төсвийн хөрөнгийг зүй бусаар зарцуулдаг гэх мэт ийм зөрчлийг мэргэжлийн Засгийн газар өршөөхгүй гэдгийн дохио нь энэ боллоо.

Тухайлбал, “Фронт гейт” ХХК нь 2013 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын соёл, спортын цогцолбор барих барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэхээр Дорноговь аймгийн Засаг дарга П.Ганхуягтай СТШ-НТШ-11/2013 дугаар бүхий гэрээг байгуулж 2013 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулж өгөх байсан боловч өнөөдрийг хүртэл байнгын ашиглалтад хүлээлгэж өгөөгүйн улмаас Замын-Үүд сумын ард иргэд хохирч, улсын төсвийн хөрөнгийг үр ашиггүй зарцуулж байна.

Тус барилга нь 57.2x33м хэмжээтэй, зоорьтой 2 давхар 3 блок бүхий цутгамал төмөр бетон хучилттай каркасан барилга юм. “А” блокын төмөр бетон цутгамал суурь, зоорийн давхарын шал, гадна цутгамал төмөр бетон хана, багана, дам нуруу, хучилт, гадна бохирын ажил хийгдсэн. “Б” блокын хувьд цутгамал төмөр бетон суурь, зоорийн давхарын хучилт, 1-р давхарын багана дам нуруу цутгасаны дараа шатсан хийц эдлэлүүдийг буулгаж шинээр цутгасан, “В” блокын хувьд цутгамал төмөр бетон хучилт, дам нурууг хүйтний улиралд цутгалт хийж БНбД 52-02-05 зөрчсөн тул төмөр бетон цутгамал хийц хөлдөж буулгалтын ажлыг гүйцэтгүүлсэн.

Зөрчил дутагдлын хувьд “А” блок нь зоорийн ханын суурь ба дам нуруунд чих бетон гаргаагүй тул 12см тоосгон хана нь дээд хэсэгтээ бэхэлгээгүй сул, усан бассейны бетон цутгалтын ажлыг зургийн дагуу налуу гаргалгүй тэгш хэмтэй цутгасан, бетон шалны ажлыг зураг төслийн дагуу гүйцэтгээгүй, шалны бетон доор хайрган дэвсгэр хийлгүй шууд цутгаснаас бетон шаланд хагарал үүссэн байна. “Б” блок нь гадна ханын өрөг дотогш 10 см татаж өрөгдсөн, өрөгт бүтээцийн булан уулзварын торлолт, хэвтээ босоо заадсын зуурмагийн дүүргэлт хангалтгүй хийгдсэн нь БНбД 22.01.01/2006-г зөрчсөн байна. “В” блок нь БНбД 52-02-05 болон албан шаардлагыг зөрчиж дам нуруу, хучилтын бетон цутгалтын ажлыг гүйцэтгэсэн боловч хөлджээ. Зураг төсөл зохиогч, аймгийн ГХБХБГ, Барилгын хөгжлийн төвөөс тухай бүрд нь үүрэг даалгавар өгч хяналт хийж ажилласан боловч “Фронт гейт” ХХК-ийн инженер техникийн ажилчид байнга солигдож, өмнөх өгсөн үүрэг даалгаврыг “би мэдэхгүй” гэсэн шалтгаанаар үл ойшоодог байна. Тухайлбал барилгын ил далд ажлын актууд дутуу, актыг захиалагч, зураг төсөл зохиогч байгууллагын хяналтын инженер техникийн ажилтнаар гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй, хийц бүтээцийн бетоны бат бэх болон бусад шинжилгээний дүнг ил далд ажлын актуудад хавсаргаагүй, хийц бүтээцийн арматурчлалын ил далд ажлын актуудад тодорхой заагаагүй, барилгын хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага, зураг төсөл зохиогч, захиалагчаас тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй байгаа нь “Барилгын тухай” хуулийн 40.1.2 дахь заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна.

Мөн гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, инженерийн дэд бүтцийн зураг төсөл боловсруулах болон барилга угсралтын ажил /гхдт-2013/01 Улаанбаатар/ байна. Энэхүү ажлыг Барилга, хот байгуулалтын сайдын багцын улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар СХД-ийн 30-р хорооны 168 гаруй айлыг инженерийн дэд бүтэцтэй холбох зорилготойгоор эхлүүлсэн. 2013 онд тус ажлын тендерийг түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр зарласан. Тус тендерт “Монгол дайвин” ХХК шалгарч гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, инженерийн дэд бүтцийн зураг төсөл боловсруулах болон барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэхээр 2013 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр 306 дугаартай гэрээг байгуулсан. Гэрээнд тус ажлыг 2013-2014 онд дуусгахаар тусгасан боловч тус ажил нь одоог болтол дуусаагүй байна.

Энэ төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын СХД-ийн 30-р хороо, Хилчин хотхоны 168 айлын ус хангамж, ариутгах татуурга, дулааны инженерийн шугам сүлжээ, гадна тохижилтын болон авто замын ажлын зураг төслийг боловсруулан батлуулж зураг төслийн дагуу ажлыг хийж гүйцэтгэх ёстой байсан. Гэвч одоогийн байдлаар зураг төсөл нь дуусгаагүй, зураг төслөө дуусгаж баталгаажуулахгүйгээр шаардлага хангахгүй шугам сүлжээний ажлыг дур мэдэн хийж гүйцэтгэсэн зөрчилтэй байна. Энэхүү ажлын нийт төсөвт өртөг нь 5 тэрбум төгрөг бөгөөд үүнээс 4,5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн.

Мөн төслийн хүрээнд СХД-ийн 30-р хорооны 168 гаруй айлыг цэвэр, бохир усаар хангаж, бие даасан нэгдсэн дулаан хангамжийг нүүрсний хийн станц барьж хангахаар төлөвлөн нүүрсний хийн станц барих газрын асуудлыг 2013 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрийн 458 дугаартай захирамжаар СХД-ийн 15 хороо 23 дугаар байрны арын далангийн дагуу 0,21 га газрыг олгож шийдвэрлэсэн. Гэвч өдийг хүртэл энэ ажлыг судалж хэрэгжүүлэхгүй байна. Удаа дараа тус төслийг дуусгах шаардлага тавьсан хэдий ч одоогоор хийж гүйцэтгэсэн ажлууд нь шаардлага хангахгүй байна.

Гүйцэтгэгч байгууллага нь гэрээний үүргээ биелүүлээгүй, батлагдсан зураг төсөл байхгүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй ажил хийж гүйцэтгэсэн зөрчил дутагдалтай байна. "Арвис интернэшнл” ХХК нь 2013 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын 100 ортой эмнэлэгийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэхээр Дорноговь аймгийн Засаг дарга П.Ганхуягтай СТШ-НТШ-04/2013 дугаартай гэрээг байгуулж 2013 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулж өгөх байсан боловч өнөөдрийг хүртэл барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээлгэж өгөөгүй улмаас Замын-Үүд сумын ард иргэд хохирч, улсын төсвийн хөрөнгө үр ашиггүй зарцуулагдаж байна.

Барилга нь тэнхлэгээрээ 44.0м x 17.0м хэмжээтэй, зоорьтой, 4 давхар бөгөөд, цутгамал төмөр бетон арга бүтээцтэй. Дээрхи барилгад дараах зөрчил дутагдлууд илэрч байна.

Үүнд,

-Барилгын төмөрбетон каркасын зарим баганын бетоны бат бэх зураг төслийн шаардлага хангахгүй;

-Зарим дамнурууны арматурын хамгаалах бетон үеийн зузаан бага;

-Буурь хөрсийг ухаж, суурийн котлованыг нээсний дараа инженер геологийн судалгааны дүгнэлттэй нийцсэн эсэхийг хянуулаагүй, буурь хөрсний хяналтын акт үйлдээгүй, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт байхгүй;

-Тус барилгын техникийн үндсэн шийдлийн өөрчлөлтийн зураг төслийг зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөлгүй “Арвис интернейшнл” ХХК-д RN03/13 шифртэйгээр боловсруулсан ба үндсэн шийдлийн өөрчлөлтийн зураг төслийг улсын экспертизийн албаар хянуулж баталгаажуулаагүй;

-Барилгын 1 дүгээр давхрын гадна хана 1-р давхарт: 24см хөнгөн блок+15см хөөсөнцөр дулаалга+12см тоосгон хана бүтэцтэй байхаар зураг төсөлд төлөвлөсөн байхад газар дээр нь 24см хөнгөн блок+10см хөөсөнцөр дулаалга+чулуун хавтан болгон шийдлийг өөрчилсөн байна. Гадна ханын бүтцийг өөрчилсөн, дулаалгын хэмжээг багасгасантай уялдуулан дулаан техникийн тооцоо дахин хийж баталгаажуулаагүй, гүйцэтгэлийн зураг хийгээгүй, чулуун хавтан ханын бэхэлгээний зураг байхгүй. Чулуун фасад тогтоох хэсэглэлийн зураг төсөл, гадна ханын бүтцийг өөрчилсөнтэй уялдуулан дулаан техникийн тооцоог хийсэн боловч боловсруулсан тусгай зөвшөөрөл бүхий компанийн нэр байхгүй, улсын экспертизийн албаар хянуулж батлуулаагүй байна;

-Хучилтын хавтанд 18см, 22см зузаантай 2 төрлийн хавтан хэрэглэсэн нь хучилтын дээр шалны түвшингийн зөрүүтэй байдал үүсгэсэн, хучилтын хавтангийн хажуугаар хийгдэх цутгамал хучилтын хавтангуудыг зураг төсөлгүй гүйцэтгэсэн;

-Барилгын зураг төсөлд 3 дугаар давхрын 7-8/Е. 7-8Ж тэнхлэгүүдэд 1.35м-ийн өргөнтэй консольтой төлөвлөсөн байхад угсралтын ажлын явцад консольгүй гүйцэтгэсэн. Мэс заслын өрөөнүүдийн хэмжээг багасгасан нь төлөвлөлтийн зураг төсөл боловсруулсан "ЭЗТ" ХХК-ийн захирал Д.Цогоос 2014 оны 07 дугаар сарын 29-ны өдрийн 6/29 тоот зохиогчийн хяналт хийсэн дүгнэлтийн 4-р заалтанд консоль хэсгийг хассан болно гэж мэдэгдсэн байна;

-Барилгын зураг төсөлд 1-2/Ж-И. 1-2/А-Б тэнхлэгүүдэд техникийн өрөө байхаар төлөвлөсөн бөгөд цутгамал төмөр бетон рам. хучилттай байхаар төлөвлөсөн байхад газар дээр нь металл рамтай сендвичен барилга барьсан байна. Сендвичен хэсэг нь зураг төсөлгүй баригдсан бөгөөд цутгамал төмөр бетон болон металл баганын уулзварын узель бэхэлгээ тодорхойгүй, шалнаас 1.4м өндөртэй 25см зузаантай тоосгон гадна ханатай хийсэн нь дулаан техникийн шаардлага хангахгүй байна;

-Барилгын дээврийн дулаалгын налууг зураг төсөлд керамзит байхаар төлөвлөсөн байхад угсралтын ажлын явцад зураг төсөл зохиогчийн зөвшөөрөлгүйгээр үнс болгон өөрчилж даац нэмсэн. Дээврийн налуу хангалтгүй, дээврийн зарим хэсэгт ус тогтож байгаа нь дээврийн дулаалгыг хөөсөнцөр хавтангаар шаардлага хангахгүй хийсэн болох нь дээврийн дулаалгын актаар баталгаажсан;

-Зураг төсөл зохиогчоос даацын раманд ирэх ачааллыг хөнгөрүүлэх санал тавьсаны дагуу нийт барилгын хамар ханыг полистрол бетон хавтангаар өөрчилсөн бөгөөд тэдгээр хавтангуудын шалтай нийлэх бэхэлгээ болон хучилтын болон баганын хавтан хоорондын уулзваруудын бэхэлгээний ажлын зураг төсөл хийгдээгүй. Дээрх узелүүдийн ашиглалтын үеийн аюулгүй байдлын төлөв байдал тодорхойгүй. Галын аюулын зэрэглэл, эрүүл ахуйн болон дуу чимээ тусгаарлах шинжилгээ судалгаа хийгдээгүй;

-Барилгын 8 тэнхлэг дагуух гадна довжооны хажуугийн налуу замыг хийгээгүй байна;

-Барилгын талбайн журналын хөтлөлт дутуу. Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн явцад өөрчлөгдсөн хэсгийн зураг төслийг талбайн журналд тэмдэглээгүй, зөвшилцөөгүй;

-Барилгын дотор ханыг М75 маркийн керамик тоосгоор өрөөгүй, өнгөлгөөтэй полистирол бетон хавтан угсарч зураг төслийг зөрчсөн, уг хавтан нь хүний эрүүл мэндэд эерэг нөлөөтэй эсэхийг итгэмжлэгдсэн лабораториор тогтоолгоогүй;

-Зураг төсөлд төлөвлөсний дагуу барилгын нүүрэн талын цонхуудад гоёлын хүрээ будаг хийгээгүй, барилгын дээвэр дээрх гоёлын бүтээцүүдийг хийгээгүй;

-Тус эмнэлгийн барилгын Е-К/6-8 тэнхлэгт төлөвлөсөн мэс заслын өрөөний давхрын өндрийг 0.9м -ээр багасгасан;

-Барилгын хуванцар рамтай цонхны шилнүүд хагарч гэмтсэн;

-Халаатын гол шугам, хаалт, арматурын зарим угсралтын ажлыг зураг төслөөс өөрчилсөн;

-Механик салхивчийн системийн угсралтын үеийн өөрчлөлт болон техникийн давхар дахь сендвичен барилгын дулаан техникийн тооцоог эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар хийлгүүлээгүй байна.

Иймд БХБЯ-ны Сайдын зөвлөлийн хурлаас дээрх зүй бус үйлдлийг таслан зогсоох нь зүйтэй гэж үзээд холбогдох гэрээг цуцалж, хариуцлага тооцохоор боллоо.

Г.ИТГЭЛЭнэ МЭДЭЭ танд таалагдаж байвал Like хийгээрэй. Танд баярлалаа.
Манай САЙТ танд таалагдаж байвал Like хийгээрэй. Танд баярлалаа.
Сэтгэгдэлүүд
Нийт 4

Зочин (27.123.214.122)
2017-08-10 22:27:08
Ичээсээ. Тендер шалгаруулдаг комисс байдаг биз дэ. Тэднийг шалга. Ямар ч боломжгүй компанийг ялуулсан хүмүшсиэй хариуцлага тооц!!!!@

Зочин (202.70.46.217)
2017-08-10 21:17:23
mash zub

ЗОЧИн (27.123.214.118)
2017-08-10 18:18:55
МАШ ЗӨВ ШИЙДВЭР БНА,КОМПАНУУД УРЬДЧИЛГАА МӨНГӨӨ АВААД ӨӨР ЗҮЙЛД ЗАРЦУУЛДАГ,ЗУРАГ ТӨСЛИЙГ ДУРААРАА ӨӨРЧЛӨН БАРЬЖ МӨНГӨ МАТЕРИАЛ ХЭМНЭХ ГЭЖ ХЯМД ЧАНАРГҮЙ МАТЕРИАЛААР ХИЙДЭГ НЬ ГЭМ БИШ ЗАН БОЛСОН,ҮҮНТЭЙ БХБЯ,БХТ,ЗАХИАЛАГЧ,ЗУ АГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧИД ЭВЛЭРЭШГҮЙ ТЭМЦЭХ ХЭРЭГТЭЙ ШҮҮ.

Bi (103.57.95.242)
2017-08-10 17:43:30
Зөв мэдээ

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

Таны нэр:


Таны сэтгэгдэл:


Шинэ мэдээ
2017-12-14 17:48:43 - Гадаад
АНУ-ын Төв банк бодлогын хүүгээ 0,25 хувиар нэмжээ
2017-12-14 17:04:03 - Эдийн засаг
Мөнгөний бодлогын зөвлөл маргааш хуралдана
2017-12-14 16:49:56 - Улс төр
Л.Оюун-Эрдэнэ: Цагаатгах ажил хэзээ дуусах вэ
2017-12-14 16:48:31 - Байгаль Орчин
Монголын байгаль орчны талаар нэгдсэн ойлголт өгөх таван боть ном гарлаа
2017-12-14 16:48:27 - Улс төр
Зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураалт явуулав
2017-12-14 16:41:48 - Эдийн засаг
Шинэ орон сууцны 1м.кв-ын үнэ 2.2 сая төгрөг байна
2017-12-14 16:27:00 - Гадаад
Путин 13 дахь удаагийн хэвлэлийн бага хурлаа хийж, сэтгүүлчдийн асуултад хариулна
2017-12-14 16:23:59 - Улс төр
Зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураалт явуулав
2017-12-14 16:06:26 - Нийслэл
Барилга, хот байгуулалтын сайдтай ажил хэргийн уулзалт хийлээ
2017-12-14 16:05:43 - Орон нутаг
Тост, тосон бумбын нурууны байгалийн нөөц газрын хамгаалалтын захиргаа байгуулахаар боллоо
2017-12-14 16:03:48 - Эрүүл мэнд
Дүүргийн хүүхдийн эмнэлгүүд уртасгасан цагаар ажиллаж байна
2017-12-14 15:58:50 - Эрүүл мэнд
Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг мэс заслын тасагтай боллоо
2017-12-14 15:29:54 - Нийслэл
Тээврийн хэрэгслийн албан татварыг онлайнаар төлөх цахим систем нэвтрүүллээ
2017-12-14 15:03:54 - Эдийн засаг
Япон Улсаас гурван сая ам.долларын буцалтгүй тусламж авахаар боллоо
2017-12-14 14:59:51 - Энтертайнмент
Хүүхэлдэйн театрынхан “Гайхамшигт хайрцаг” гала тоглолт хийнэ
2017-12-14 14:43:16 - Нийслэл
Улаанбаатар хотод өдөртөө 930 гаруй автобус иргэдэд үйлчилдэг
2017-12-14 14:32:57 - Энтертайнмент
Дуурийн дуучин Э.Анхбаярт 24 сая төгрөгийн шагнал олгоно
2017-12-14 14:32:26 - Гадаад
Цөмийн бөмбөгийг халах дэлбэлэгч дрон дэлхийг айдаст автуулж байна
2017-12-14 13:53:15 - Байгаль Орчин
Н.Цэрэнбат: Ойн нөөцөө хамгаалах, нэмэгдүүлэх замаар хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулна
2017-12-14 13:44:33 - Улс төр
Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийг баталлаа
2017-12-14 13:29:58 - Нийслэл
ӨДРИЙН СУРВАЛЖЛАГА: "Би шүүхийн шийдвэрийн дагуу мөнгөө төлөөч гэсэн шаардлага тавьж байна"
2017-12-14 13:29:35 - Шар
Дуэйн Жонсон Холливудын “Алдрын гудамж”-нд нэрээ мөнхөлжээ
2017-12-14 12:51:44 - Эдийн засаг
Хасбанкны гүйцэтгэх захирал М.Болдоо “Оны шилдэг эдийн засагч”-аар тодорлоо
2017-12-14 12:40:24 - Улс төр
21 аймгийн удирдлагуудыг хамруулсан цахим хуралдаан болов
2017-12-14 12:20:12 - Эдийн засаг
ХААН Банк, АХБ, Зээлийн батлан даалтын сантай хамтран ЖДБ эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээл олгоно
2017-12-14 12:07:55 - Хууль
Тээврийн хэрэгслийн албан татвар, төлбөр, торгуулийг oнлайнаар төлөх боломж бүрдлээ
2017-12-14 12:04:38 - Хууль
Арван настай охиныг мөргөсөн иргэнийг 100 мянган төгрөгөөр торгожээ
2017-12-14 12:03:45 - Улс төр
Л.Болд: Бүлэглэлийн захиалгаар Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах гэж байна
2017-12-14 11:58:11 - Гадаад
БНСУ-ын ерөнхийлөгч Мүн Жэ Ин Хятадад айлчилж байна
2017-12-14 11:32:30 - Улс төр
С.Эрдэнэ: Иргэдийн нуруун дээрх ачааг хөнгөлдөггүй юм гэхэд татвараар битгий дарамтал
2017-12-14 11:12:13 - Боловсрол
Ой тогтоолтын тэмцээнийг албан ёсны олимпиадын жагсаалтад оруулна
2017-12-14 11:03:21 - Улс төр
Ерөнхийлөгч УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд мэдээлэл хийнэ
2017-12-14 10:59:50 - Улс төр
“Цалинтай ээж” хөтөлбөрийн журмыг баталлаа
2017-12-14 10:58:28 - Орон нутаг
Баянхонгор аймгийн Зэвсэгт хүчний 339-р анги цас цэвэрлэх төхөөрөмж хийжээ
2017-12-14 10:51:11 - Улс төр
Б.Хурцтай холбоотой гомдол гаргасан иргэд нээлттэй сонсгол хийнэ
2017-12-14 10:43:27 - Хууль
Пиротехникийн хэрэгсэл хууль бусаар худалдвал хариуцлага тооцно
2017-12-14 10:39:22 - Гадаад
Зүрх нь цээжнийхээ гадна ил гарсан охин мэндэлжээ
2017-12-14 10:38:24 - Орон нутаг
Эцэг эх нь архидан согтуурсны улмаас дөрвөн настай охин осгов
2017-12-14 10:22:02 - Хууль
Эрчим хүчний удирдлагуудад хамааралтай 15.5 тэрбум төгрөгийн зөрчлийг шалгаж эхэлжээ
2017-12-14 10:21:34 - Хууль
АТҮТ-ийн хэлтсийн дарга Д.Батбаярыг суллав
Их уншсан
Их сэтгэгдэлтэй
2017-12-12 07:33:55 - Хууль
Хэдэн зуун сая төгрөг гэртээ нуучихаад хэнээс авснаа тайлбарлаж чадахгүй байна
2017-12-14 08:44:37 - Хууль
ШӨНИЙН СУРВАЛЖЛАГА: Зөвшөөрөлгүй зочид буудлуудыг хааж лацадлаа
2017-12-13 08:19:38 - Эрүүл мэнд
Монгол бадарчин Амай: Өвчтэй байгаа хэдий ч зовлон яримааргүй байна
2017-12-14 13:29:58 - Нийслэл
ӨДРИЙН СУРВАЛЖЛАГА: "Би шүүхийн шийдвэрийн дагуу мөнгөө төлөөч гэсэн шаардлага тавьж байна"
2017-12-14 09:38:28 - Улс төр
С.Баярыг Элчин сайдаас эгүүлэн татахаар болжээ
2017-12-14 08:52:05 - Улс төр
О.Баасанхүүгээр МАХН-ыг “самруулах” төлөвлөгөө хэнийх байв
2017-12-12 07:39:49 - Улс төр
С.Ганбаатар: О.Баасанхүү эздийнхээ захиалгыг биелүүлэх гээд толгойгүй болсон
2017-12-14 08:31:16 - Эдийн засаг
Хятад улс Монголоос мах импортлохыг хоригложээ
2017-12-14 09:35:04 - Шар
Таван настай охиныг хүчирхийлсэн хойд эцэгт 18 жилийн ял оноолоо
2017-12-13 12:19:49 - Хууль
Гарцан дээр 10 настай охиныг мөргөсөн жолооч буруугаа хүлээжээ