Дугаарын хязгаарлалт өнөөдөр хэвийн үйлчилнэ

Д.Тулга / Нийслэл

Дугаарын хязгаарлалт нь амралтын өдөр болон бүх нийтийн амралтын өдрүүдэд мөрдөгдөхгүй. Өнөөдөр /2018.12.31/ ажлын өдөр тул дугаарын хязгаарлалт хэвийн үргэлжлэх бөгөөд 1,6-аар төгссөн тээврийн хэрэгсэл замын хөдөлгөөнд оролцохгүй.Харин Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд маргааш буюу нэгдүгээр сарын 1-ний өдрийг бүх нийтээр амрах өдөр хэмээн заасан байдаг. Тиймээс бүх нийтээрээ амрах энэ өдөр буюу маргааш /2019.01.01/ дугаарын хязгаарлалт үйлчлэхгүй юм. 2019 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс дугаарын хязгаарлалт хэвийн мөрдөгдөж эхэлнэ.


Сэтгэгдэл

dobsonz [5.188.211.22] 2020-10-19 04:22:29

2dZgMe http://pills2sale.com/ levitra nizagara

dobsonz [5.188.211.22] 2020-10-19 02:35:26

bKyTwj http://pills2sale.com/ levitra nizagara

ZAP [thishouldnotexistandhopefullyitwillnot] 2019-12-12 23:39:20

ZAP [\WEB-INF\web.xml] 2019-12-12 23:39:19

ZAP [/WEB-INF/web.xml] 2019-12-12 23:39:17

ZAP [WEB-INF\web.xml] 2019-12-12 23:39:15

ZAP [WEB-INF/web.xml] 2019-12-12 23:39:14

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../] 2019-12-12 23:39:13

ZAP [c:\] 2019-12-12 23:39:12

ZAP [/] 2019-12-12 23:39:08

ZAP [c:/] 2019-12-12 23:39:05

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd] 2019-12-12 23:39:04

ZAP [/etc/passwd] 2019-12-12 23:39:03

ZAP [..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini] 2019-12-12 23:39:03

ZAP [c:\Windows\system.ini] 2019-12-12 23:39:01

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini] 2019-12-12 23:38:58

ZAP [c:/Windows/system.ini] 2019-12-12 23:38:57

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:53

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:53

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:52

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:50

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:47

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:46

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:45

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:43

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:40

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:39

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:38

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:36

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:36

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:35

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:35

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:18

thishouldnotexistandhopefullyitwillnot

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:15

\WEB-INF\web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:13

/WEB-INF/web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:12

WEB-INF\web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:10

WEB-INF/web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:05

../../../../../../../../../../../../../../../../

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:38:01

c:\

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:57

/

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:56

c:/

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:52

../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:49

/etc/passwd

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:46

..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:42

c:\Windows\system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:41

../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:41

c:/Windows/system.ini

thishouldnotexistandhopefullyitwillnot [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:40

\WEB-INF\web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:39

/WEB-INF/web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:38

WEB-INF\web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:35

WEB-INF/web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:34

../../../../../../../../../../../../../../../../ [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:32

c:\ [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:30

/ [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:30

c:/ [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:29

../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:28

/etc/passwd [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:27

..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:24

c:\Windows\system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:24

../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:21

c:/Windows/system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 23:37:18

ZAP [thishouldnotexistandhopefullyitwillnot] 2019-12-12 23:36:59

ZAP [\WEB-INF\web.xml] 2019-12-12 23:36:58

ZAP [/WEB-INF/web.xml] 2019-12-12 23:36:55

ZAP [WEB-INF\web.xml] 2019-12-12 23:36:55

ZAP [WEB-INF/web.xml] 2019-12-12 23:36:53

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../] 2019-12-12 23:36:53

ZAP [c:\] 2019-12-12 23:36:52

ZAP [/] 2019-12-12 23:36:48

ZAP [c:/] 2019-12-12 23:36:47

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd] 2019-12-12 23:36:45

ZAP [/etc/passwd] 2019-12-12 23:36:44

ZAP [..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini] 2019-12-12 23:36:43

ZAP [c:\Windows\system.ini] 2019-12-12 23:36:42

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini] 2019-12-12 23:36:40

ZAP [c:/Windows/system.ini] 2019-12-12 23:36:37

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:25

thishouldnotexistandhopefullyitwillnot

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:24

\WEB-INF\web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:23

/WEB-INF/web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:22

WEB-INF\web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:19

WEB-INF/web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:18

../../../../../../../../../../../../../../../../

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:17

c:\

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:15

/

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:15

c:/

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:12

../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:12

/etc/passwd

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:10

..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:09

c:\Windows\system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:08

../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:07

c:/Windows/system.ini

thishouldnotexistandhopefullyitwillnot [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:06

\WEB-INF\web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:05

/WEB-INF/web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:03

WEB-INF\web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:03

WEB-INF/web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:01

../../../../../../../../../../../../../../../../ [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:01

c:\ [202.131.228.66] 2019-12-12 23:36:00

/ [202.131.228.66] 2019-12-12 23:35:59

c:/ [202.131.228.66] 2019-12-12 23:35:59

../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd [202.131.228.66] 2019-12-12 23:35:58

/etc/passwd [202.131.228.66] 2019-12-12 23:35:54

..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 23:35:51

c:\Windows\system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 23:35:48

../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 23:35:44

c:/Windows/system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 23:35:43

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 18:15:15

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 18:15:15


109 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
109 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.