Түрээсийн орон сууцанд хамруулах ЖУРМЫГ БАТАЛЛАА

Д.Тулга / Нийслэл

Тэргүүлэгчдийн хурлаар Түрээсийн орон сууцанд хамруулах журмыг баталлаа.

Энэхүү журамд тусгаснаар түрээсийн орон сууцанд залуу гэр бүл, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, гачигдалтай иргэн, төрийн албан хаагч, хувийн хэвшилд ажиллагсад, өрх толгойлсон эцэг, эх, 4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрхүүдийг хамруулах аж.

Нэг ам.метрийн үнийг сарын 6000 төгрөгөөр тооцож, гурав хүртэлх жилээр түрээслүүлэхээр тусгасан

Ингэхдээ түрээсийн орон сууцны нэг ам.метрийн үнийг сарын 6000 төгрөгөөр тооцож, гурав хүртэлх жилээр түрээслүүлэхээр тусгасан байна. Тэгвэл түрээслээд өмчлөх иргэдийн хувьд нийт тав хүртэлх жилийн хугацаанд түрээслээд өмчлөх боломжтойгоор тусгаж өгчээ.

Иргэдийн зүгээс түрээсийн орон сууцанд хамрагдах хүсэлтээ Нийслэлийн орон сууцны корпораци ХК-ийн цахим мэдээллийн санд хүсэлтийн хамт ирүүлэх бөгөөд үүндээ

 • иргэний үнэмлэхийн хуулбар,
 • гэр бүлийн гишүүний хамт ТҮЦ машины тодорхойлолт,
 • орлого тодорхойлох баримт бичиг зэргийг хавсаргах юм.

Орлого тодорхойлох баримтад нийгмийн даатгалын болон тэтгэвэр тэтгэмжийн дэвтэр, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн орлого нотлох баримт зэргийг оруулж байгаа юм. Мөн өөрийн өмчлөлийн инженерийн хангамжтай, эсхүл нийтийн зориулалттай орон сууцгүй болохыг тодорхойлсон эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн лавлагаа, залуу гэр бол гэрлэлтийн лавлагаа, ахмад настан бол тэтгэврийн дэвтрийн хуулбар, гачигдалтай иргэн бол гамшгаас хамгаалах төрийн захиргааны байгууллагын дүгнэлт, акт, тухайн дүүргийн тодорхойлолт зэргийг мөн бүрдүүлэх ёстой юм.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тухайд халамжийн дэвтэр, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээг тогтоосон акт бүрдүүлэх бол өрх толгойлсон эцэг, эхийн тухайд өрх толгойлсон болохыг нотлох баримт бүрдүүлэхээр тусгажээ.

18 хүртэлх насны 4 ба түүнээс дээш насны хүүхэдтэй гэр бүлийн тухайд хүүхдүүдийн гэрчилгээ холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлэх юм.

Түрээсийн орон сууцанд хамрагдах хүсэлтээ ирүүлсэн иргэдийн сонгон шалгаруулалтыг явуулахдаа нийслэлийн засаг даргын захирамжаар сонгон шалгаруулах комисс байгуулах бөгөөд тус комисс нь сугалаа болон эрэмбэлэх хэлбэрээр шаардлага хангасан иргэдийг сонгон шалгаруулахаар тусгасан байна.

Ингээд сонгон шалгаруулах комиссын шийдвэрийг үндэслэн орон сууц түрээслэх эрх нь баталгаажсан иргэдэд НОСК-аас түрээсийн батламж олгох юм. Батламж авах эрхтэй болсон иргэн эхний сарын түрээсийн төлбөр, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, элэгдлийн санг тооцсон гурван сарын түрээсийн зардалтай тэнцэх хэмжээний барьцаа төлбөр төлөх юм. Ингэснээр төлбөр төлсөн иргэн, НОСК хоёр түрээсийн гэрээ байгуулснаар эрх нь баталгаажих юм.

Түрээсийн орон сууцыг олгохдоо тодорхой хуваарилалтын дагуу олгох бөгөөд

 • залуу гэр бүлд 20 хувь,
 • төрийн албан хаагчдад 25 хувь,
 • хувийн байгууллагын ажилтнуудад 20 хувь,
 • 18 хүртэлх 4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй гэр бүлд 5 хувь,
 • өрх толгойлсон эцэг эхэд 5 хувь,
 • өндөр настан тэтгэвэр тогтоолгосон ахмадуудад 5 хувь,
 • хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, түүнийг халамжилдаг гэр бүлд 50 хувь, г
 • амшигт аюулт үзэгдлийн улмаас орон гэргүй болсон иргэдэд 5 хувийг олгохоор квот тогтоогоод байгаа аж.

Нийслэлийн иргэдэд хамгийн их хүлээлт үүсгэсэн журам учраас Тэргүүлэгчдийн зүгээс эл асуудалтай холбоотойгоор олон асуулт асууж, санал гаргасан. Тухайлбал, Тэргүүлэгч Ш.Үнэнбатын зүгээс цахим бүртгэл хэзээнээс эхлэх, иргэдийн сонгон шалгаруулалтыг цахим хэлбэрээр явуулах боломжтой эсэх, түрээсийн төлбөрийг ам.метрийн 6000 төгрөгөөс бууруулах боломж бий юу, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хэрхэн эрэмбэлэх вэ гэх зэрэг асуултуудыг тавьсан. Үүнд “Нийслэлийн орон сууцны корпораци” ХК-ийн захирал Б.Сүхбаатар тодорхой хариултуудыг өгсөн. Тухайлбал, түрээсийн ам.метрийн үнийг 6000 төгрөгөөс бууруулах асуудлыг “Барилга хот байгуулалтын сайдад сарын түрээсийн төлбөрийг бууруулах санал хүргүүлсэн” гэсэн юм.

Барилга хот байгуулалтын сайдад сарын түрээсийн төлбөрийг бууруулах санал хүргүүлсэн

Харин хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг асуудлыг эрэмбэлэхийн тулд олон удаагийн хэлэлцүүлэг хийсэн бөгөөд эдгээр хэлэлцүүлгүүдээс гарсан саналыг үндэслэн эрэмбэлж, ангилж оруулах шаардлагатай гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн гэсэн юм. Учир нь өмнө хэрэгжсэн төсөл, хөтөлбөрүүдэд харааны болон сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийг түлхүү хамруулдаг учраас бусад хэлбэрийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамруулах үүднээс журамд нарийвчлан тусгасан гэлээ.

Тэргүүлэгч Ж.Батбаясгалан 972 айлын орон сууцны байраа хүлээж авах ажил ямар шатандаа байгааг лавласан. Улсын комисс тус байрыг хүлээж аваагүй байгаа асуудал байгаа учраас энэ талаар мэдээлэл өгөхийг хүссэн. Үүнд Б.Сүхбаатарын зүгээс “Уг орон сууцыг хүлээж авах тухай тогтоол гарсан. Дулааны асуудал дээр шийдвэрлэх зүйл байгаа, үүнийг Барилга хот байгуулалтын яам хариуцаад шийдвэрлэхээр болсон, долдугаар сардаа багтаан хүлээн авна” гэсэн хариултыг өгсөн.

Харин журмын нэршлийг оновчтой болгох үүднээс өөрчлөх саналыг Тэргүүлэгч Ш.Үнэнбат гаргасан. Ингэхдээ Нийслэлийн зорилтот бүлгийн иргэдийг түрээсийн орон сууцанд хамруулах журам гэж өөрчлөх санал гаргасныг нийслэлийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид санал нэгтэй дэмжсэн юм. Ийнхүү Нийслэлийн зорилтот бүлгийн иргэдийг түрээсийн орон сууцанд хамруулах журмыг батлан гаргалаа.

972 айлын орон сууцанд иргэдийг хамруулах тогтоолын төслийг баталлаа

Нийслэлийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн өнөөдрийн хурлаар 972 айлын орон сууцанд иргэдийг хамруулах тогтоолын төслийг баталлаа. Тодруулбал, нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Буянт-Ухаа 2” орон сууцны хорооллын 972 айлын орон сууцыг нийслэлийн өмчид шилжүүлж, 30 хувийг зорилтот бүлгийн иргэдэд, 30 хувийг түрээслээд өмчлөх иргэдэд, 40 хувийг газар чөлөөлөлтөд зориулан зохион байгуулах саналыг Нийслэлийн орон сууцны корпораци ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Б.Сүхбаатар танилцуулсан.

Хэлэлцсэн асуудалтай холбогдуулан Тэргүүлэгч Ж.Батбаясгалан Буянт-Ухаа 972 айлын орон сууцаа хүлээн авах ажлыг яаравчлахыг хэлсэн. Тэгвэл Тэргүүлэгч Д.Бадарсангийн зүгээс “972 айлын орон сууцны 15 хувийг ахмадуудад өгнө гэхээр 43 ахмад л орох нь. Гэтэл маш олон ахмад хүсэлтээ өгчихсөн байгаа. Тэр олон ахмадуудынхаа асуудлыг яах вэ. Газар чөлөөлөлтөд 40 хувийг зориулах нь хэр зэрэг ач холбогдолтой вэ” гэсэн асуудлыг тавьсан. Үүнд Б.Сүхбаатарын зүгээс “Газар чөлөөлөлтөд зориулан 40 хувийг нь олгохоор тусгасан. Ингэснээр дараагийн байр, орон сууц барих, илүү олон байрыг барьж ашиглалтад оруулах боломж бүрдэнэ хэмээн тооцсон” гэлээ. Өнгөрсөн хугацаанд Ахмадын орон сууц хөтөлбөр хэрэгжсэн учраас энэ удаад найман чиглэлээр хуваарилж өгөх нь зөв гэсэн юм.

Ийнхүү Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Буянт-Ухаа 2” орон сууцны хорооллын 972 айлын орон сууцыг нийслэлийн өмчид шилжүүлж, 30 хувийг зорилтот бүлгийн иргэдэд, 30 хувийг түрээслээд өмчлөх иргэдэд, 40 хувийг газар чөлөөлөлтөд зориулан зохион байгуулах тухай тогтоолын төслийг батлан гаргалаа.

Эх сурвалж. Нийслэлийн ИТХ-ын ХМОНХТ


Сэтгэгдэл

Зочин [66.181.161.51] 2019-08-05 11:57:43

Medeelel hereggui ali ert munguur humuust bairaa ugchihsun hudlaa shoudaj b gaa vm

Т.Ганбаатар [203.91.115.40] 2019-07-06 23:35:53

Уг нь сайхан арга хэмжээ боловч яг зорилтот бүлгийн хүмүүс гэхээр тэд маань орлогоо яаж нотлох вэ? Тэдэнд яг ямар орлого байгаа вэ? Орлого нь сар бүрийн түрээсийг төлөөд цаана нь хэдэн хүүхэддээ хоол хүнс хувцас хунар авах юм үлдэхүү? Хэрэв хүрээд болж байгаа бол энэ хүртэлх орлогыг олж чадаж бгаа бол зорилтот бүлгийн хүн мөнүү? Энэ бүх шаардлагыг үнэн хэрэгтээ хангаад гараад ирэх зорилтот гэж нэрлээд байгаа бүлгийнхэн байгаа юу? Байхгүй ???????ширхэгийн тамхи зараад 5 цаас олоод хүүхдүүддээ өдрийх нь хоолыг арай гэж залгуулж яваа өрх толгойлсон эх хүн орлогоо яаж нотлох вэ?Өдөржин зах дээр тэрэг түрээд олсон мөнгөөрөө хүүхдийнхээ сурлагын төлбөрийг төлөөд өдөрт ганцхан удаа хоол идээд өлөн зөлмөн хонож яваа 4хүүхэдтэй эцэг орлогоо яаж нотлох вэ!!!!!!Эцэг эхээ алдаад олон өнчин дүүгээ тэжээхийн тулд өөрийнхөө ирээдүйг золиосолж яваа 25 настай эмэгтэй орлогоо яаж нотлох вээ!!!!!!! Зорилтот бүлгийхэнд гэж бүү шоуд !!!!! Төр зорилтот бүлгийн , нэн ядуу иргэддээ зүгээр л тусал дэмж өг

БЯМБАА [139.5.217.87] 2019-07-06 00:50:07

МАТЕРИАЛАА БҮРДҮҮЛЭЭД ХААНА ѲГѲХ ЮМ БЭ

О.Болзообаяр [95.65.177.29] 2019-07-06 00:01:12

Миний бие нь ганц бие хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байна түрээсийн орон сууцанд хамрагдах боломж байна уу

Зочин [202.126.88.58] 2019-07-05 21:27:54

"Ахмадын орон сууц" хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд маш нарийн шаардлага тавьсан байсан ч ихэнх нь танил тал ар өврийн хаалгаар орсон..Унаа машингүй байна.гэж хүртэл заасан.Одоо айл бүгд шахуу машинтай боломжтой дэлгүүр , эмийн сан ажиллуулдаг хүмүүс ихэнх нь байна.

Zochin [66.181.161.74] 2019-07-05 16:35:19

Сар бур ийм шийдвэр гаргах механизм ажиллуулах хэрэгтэй байна даа . 2-3 жил ярьж ярьж иймхэн асуудал шийдэх ч гэж дээ. Энэ дээр ажилласан хумуусийн цалин хангамжид ч энэ байрны унэ нь хурэхгуй дээ

zochin [81.185.163.115] 2019-07-05 16:03:17

minii mongoliin ard tvmnii amidral uudlun devjig ee .

Зочин [66.181.161.72] 2019-07-05 14:51:18

САЙН УУ. ИЛҮҮ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБОГДОЖ АВАХ ГЭСЭН ЮМАА. ХОЛБОГДОХ ГАЗАР ХҮНИЙ ДУГААР БАЙНА УУ

зочин [64.119.22.174] 2019-07-05 12:45:22

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд материалаа бүрдүүлээд хаана өгөх вэ?.материалаа носk авч очих уу,цахимаар бүртгэлээ явуулах уу?тодорхой ажил үйлчилгээгээ ил тод явуулаачээ,ямар хугацаанд материал хүлээж авах юм,


9 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
9 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.