Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг орон сууцаар хангахад үзүүлэх дэмжлэг хөтөлбөрийг танилцуулж байна

Aдмин / Нийгэм

Барилга хот байгуулалтын сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 164 А/102 дугаар тушаалаар баталсан "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг орон сууцаар хангахад дэмжлэг үзүүлэх" хөтөлбөрийг танилцуулж байна.