СУРТАЛЧИЛГАА БАЙРШУУЛАХ

mpo

“МONGOLIAN PUBLIC OPINION”

мэдээлэл, судалгааны компани


МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЛИЙН ТАРИФ

МЭДЭЭНИЙ ТӨРӨЛ ҮНДСЭН ҮНЭ ТАЙЛБАР
Үйл явдал сурвалжлах, мэдээлэл бэлтгэх 1 000 000₮ Сэтгүүлч, зурагчин ажиллах
Онцлох мэдээ 800 000₮ Нэг өдрийн турш зураг, текст мэдээ
Шинэ мэдээ 250 000₮ Нэг өдрийн турш зураг, текст мэдээ
Фото, видео мэдээ 350 000₮ Нэг өдрийн турш зураг, текст мэдээ
Тендер, Ажлын байрны зарлал байрлуулах 250 000₮ Нэг өдрийн турш зураг, текст мэдээ

БАННЕР БАЙРШУУЛАХ ҮНЭ ТАРИФ

БАННЕРЫН ДУГААР БАННЕРЫН ХЭМЖЭЭ ҮНЭ /ӨДРӨӨР / ХАРАГДАХ БАЙДАЛ СОЛИГДОЛТ
A 300x350 500 000₮ Зураг, Флаш 2
B 235x350 450 000₮ Зураг, Флаш, видео 2
C 235x350 350 000₮ Зураг, Флаш, видео 2
D 300x350 100 000₮ Зураг, Флаш 2
E 300х350 11₮ /Үзсэн хүний тоо/ Зураг бүх нүүр хуудсанд 1