АТГ: Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хүнд сурталтай холбоотой 11 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Aдмин / Хууль

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс нь 2022 оны 6 дугаар сарын 27-ноос 7 дугаар сарын 1-ний өдрүүдэд нийт 92 албан тушаалтанд сургалт зохион байгуулсан бөгөөд мэргэжлийн хяналт, зам засвар арчлалт, эрүүл мэнд, цагдаагийн алба зэрэг салбар, байгууллагын ажилтан, албан хаагчдыг хамруулав.

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийн хүрээнд “Эрдэнэс Монгол” ХХК, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Орхон аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар, Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар зэрэг байгууллагатай хамтран ажиллав.

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, төрийн албаны хүнд суртал, чирэгдэл үзүүлсэн тухай иргэн, байгууллагаас ирүүлсэн 11 гомдол, мэдээллийн мөрөөр элд холбогдох ажиллагаа явуулж, гомдол гаргагч болон холбогдох албан хаагчдаас тайлбар авах зэргээр холбогдох ажиллагаа явуулав.


Сэтгэгдэл

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:16:01

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:16:00

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:15:56

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:15:56

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:15:56

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:15:51

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:15:51

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:16

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:16

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:16

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:27:56

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:27:42

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:10:28

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:10:27

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:10:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:10:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:10:25

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:10:20

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:10:20

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:03:57

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:03:42

555

Зочин [@@yAOq0] 2022-07-07 08:54:47

Зочин [1] 2022-07-07 08:54:47

Зочин [1'"] 2022-07-07 08:54:46

Зочин [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-07 08:54:46

Зочин [Cvxp04t3')) OR 794=(SELECT 794 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:54:33

Зочин [YIrdxhzp') OR 518=(SELECT 518 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:54:19

Зочин [TyIaZTJT' OR 811=(SELECT 811 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:54:06

Зочин [Z40u8zJo'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:53:53

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:53:39

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-07 08:53:25

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-07 08:53:12

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-07 08:52:59

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-07 08:52:46

Зочин [-1" OR 2+915-915-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:52:34

Зочин [-1' OR 2+876-876-1=0+0+0+1 or 'zRMQvVBj'='] 2022-07-07 08:52:33

Зочин [-1' OR 2+799-799-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:52:33

Зочин [-1 OR 2+815-815-1=0+0+0+1] 2022-07-07 08:52:32

Зочин [-1 OR 2+172-172-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:52:32

Зочин [YSWv7ygZ] 2022-07-07 08:52:31

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:52:19

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:52:06

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:54

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:53

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:39

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:27

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:14

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:50:48

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:50:35

Зочин [@@zyxyd] 2022-07-07 08:50:33

Зочин [1] 2022-07-07 08:50:33

Зочин [1'"] 2022-07-07 08:50:33

Зочин [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-07 08:50:32

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:50:22

Зочин [a15BA9IH')) OR 87=(SELECT 87 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:50:19

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:50:10

Зочин [tcX4dy4y') OR 77=(SELECT 77 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:50:07

Зочин [aKAz6nLu' OR 123=(SELECT 123 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:49:53

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:49:44

Зочин [u6MAAgku'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:49:41

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:49:32

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:49:28

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:49:18

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-07 08:49:15

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:49:05

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-07 08:49:02

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:48:51

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-07 08:48:48

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:48:39

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-07 08:48:36

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:48:26

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:48:26

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:48:26

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:48:25

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:48:25

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:48:24

Зочин [-1" OR 2+793-793-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:48:22

Зочин [-1' OR 2+109-109-1=0+0+0+1 or 'vxUcKybU'='] 2022-07-07 08:48:22

Зочин [-1' OR 2+604-604-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:48:21

Зочин [-1 OR 2+852-852-1=0+0+0+1] 2022-07-07 08:48:21

Зочин [-1 OR 2+292-292-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:48:20

Зочин [qstORORT] 2022-07-07 08:48:20

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:48:12

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:48:07

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:57

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:53

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:42

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:39

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:29

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:25

pHqghUme [@@NV9t8] 2022-07-07 08:47:25

1

pHqghUme [1] 2022-07-07 08:47:24

1

pHqghUme [1'"] 2022-07-07 08:47:24

1

pHqghUme [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-07 08:47:24

1

pHqghUme [WPbDI2lb')) OR 858=(SELECT 858 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:47:11

1

pHqghUme [PoyizHrQ') OR 815=(SELECT 815 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:46:58

1

pHqghUme [rvSev4Aw' OR 857=(SELECT 857 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:46:43

1

pHqghUme [kihQSHOv'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:46:30

1

pHqghUme [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:46:18

1

pHqghUme [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-07 08:46:04

1

pHqghUme [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-07 08:45:51

1

pHqghUme [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-07 08:45:37

1

pHqghUme [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-07 08:45:25

1

pHqghUme [-1" OR 2+115-115-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:45:13

1

pHqghUme [-1' OR 2+255-255-1=0+0+0+1 or 'UorbpWiI'='] 2022-07-07 08:45:12

1

pHqghUme [-1' OR 2+116-116-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:45:12

1

pHqghUme [-1 OR 2+355-355-1=0+0+0+1] 2022-07-07 08:45:11

1

pHqghUme [-1 OR 2+581-581-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:45:11

1

pHqghUme [ch5lOvEx] 2022-07-07 08:45:11

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:58

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:46

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:33

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:20

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:47

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:44

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:35

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:31

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:23

@@g8Jjv

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:23

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:22

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:22

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:19

@@DZjPf

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:19

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:18

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:18

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:10

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:06

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:57

tyJGdiI5')) OR 542=(SELECT 542 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:53

86K5OtBt')) OR 964=(SELECT 964 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:45

aJdVrrWP') OR 383=(SELECT 383 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:41

SGMwIRbr') OR 29=(SELECT 29 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:33

ZYG7UwMG' OR 569=(SELECT 569 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:28

wvbIQvAY' OR 989=(SELECT 989 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:20

-1)) OR 703=(SELECT 703 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:16

-1)) OR 205=(SELECT 205 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:08

-5) OR 43=(SELECT 43 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:04

-5) OR 645=(SELECT 645 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:56

-5 OR 189=(SELECT 189 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:53

-5 OR 428=(SELECT 428 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:43

KHqJ067i'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:39

pswpoXSw'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:31

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:27

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:18

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:15

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:05

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:02

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:52

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:49

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:47

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:41

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:37

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:35

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:28

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:24

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:21

@@onlmw

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:21

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:21

1'"

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:20

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:15

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:11

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:07

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:01

-1" OR 2+102-102-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:01

-1' OR 2+674-674-1=0+0+0+1 or 'Wjru2gTJ'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:00

-1' OR 2+388-388-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:00

-1 OR 2+250-250-1=0+0+0+1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:59

-1 OR 2+50-50-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:58

koZqsNlq

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:58

-1" OR 2+953-953-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:58

-1' OR 2+642-642-1=0+0+0+1 or 'ci1mICyh'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:58

-1' OR 2+738-738-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:57

-1 OR 2+296-296-1=0+0+0+1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:57

-1 OR 2+259-259-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:56

6feiA9jo

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:54

9fOMSal3')) OR 869=(SELECT 869 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:45

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:43

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:40

LxLQiiFX') OR 204=(SELECT 204 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:31

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:26

ZHVANePr' OR 107=(SELECT 107 FROM PG_SLEEP(15))--

@@x9Z4K [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:18

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:18

1'" [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:17

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:17

@@LqgC7 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:16

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:16

1'" [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:15

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:15

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:12

-1)) OR 916=(SELECT 916 FROM PG_SLEEP(15))--

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:05

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:02

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:00

-5) OR 349=(SELECT 349 FROM PG_SLEEP(15))--

Ddov7uNW')) OR 575=(SELECT 575 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:52

wN41OjaN')) OR 450=(SELECT 450 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:49

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:47

-5 OR 510=(SELECT 510 FROM PG_SLEEP(15))--

SVBUsx3s') OR 509=(SELECT 509 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:39

z9mbbyt6') OR 548=(SELECT 548 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:36

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:35

ADFDhCVb'; waitfor delay '0:0:15' --

2HJlGIMm' OR 551=(SELECT 551 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:27

hgcGtwOR' OR 360=(SELECT 360 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:24

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:21

1 waitfor delay '0:0:15' --

-1)) OR 384=(SELECT 384 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:14

-1)) OR 617=(SELECT 617 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:11

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:09

-1); waitfor delay '0:0:15' --

-5) OR 644=(SELECT 644 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:01

-5) OR 490=(SELECT 490 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:57

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:55

-1; waitfor delay '0:0:15' --

-5 OR 246=(SELECT 246 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:48

-5 OR 48=(SELECT 48 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:44

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:42

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

h9XVhTkC'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:35

LiCxsO5o'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:31

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:30

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:23

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:18

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:17

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:11

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:06

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:05

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:58

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:54

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:53

-1" OR 2+629-629-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:52

-1' OR 2+109-109-1=0+0+0+1 or '7z5UaOFy'='

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:52

-1' OR 2+125-125-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:51

-1 OR 2+368-368-1=0+0+0+1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:51

-1 OR 2+561-561-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:51

b4ox9Cc8

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:46

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:41

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:38

1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:34

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:29

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:26

1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:22

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:17

@@XADuV [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:14

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:14

1

1'" [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:14

1

pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:13

1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:09

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:05

LJdgzcYj')) OR 459=(SELECT 459 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:01

1

-1" OR 2+35-35-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:57

-1' OR 2+848-848-1=0+0+0+1 or 'CNLd48q4'=' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:57

-1' OR 2+133-133-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:57

-1 OR 2+256-256-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:56

-1 OR 2+371-371-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:56

DkfuF7HO [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:55

-1" OR 2+869-869-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:52

-1' OR 2+590-590-1=0+0+0+1 or 'MfEgSQHn'=' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:52

-1' OR 2+123-123-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:52

-1 OR 2+977-977-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:51

-1 OR 2+388-388-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:51

HnW45tiy [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:50

UhwpbxYY') OR 508=(SELECT 508 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:49

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:43

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:38

2tSXZeXX' OR 921=(SELECT 921 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:36

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:30

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:26

JCL3I0Wd'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:24

1

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:12

1

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:59

1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:46

1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:31

1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:19

1

-1" OR 2+500-500-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:06

1

-1' OR 2+312-312-1=0+0+0+1 or 'wZxllr5E'=' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:06

1

-1' OR 2+243-243-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:05

1

-1 OR 2+452-452-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:05

1

-1 OR 2+421-421-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:04

1

IXVi0L1T [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:04

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:33:52

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:33:38

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:52

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:48

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:44

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:40

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:36

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:33

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:15

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:02

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:31:05

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:30:52

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:50

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:50

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:50

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:50

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:50

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:50

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:44

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:44

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:44

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:34

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:34

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:34

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:34

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:17:33

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:17:33

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:17:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:17:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:17:30

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:17:26

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:17:26

zochin [66.181.168.131] 2022-07-06 05:38:41

Tegeed ur dun ni ??? turiin albanii hund surtal, avliga ymar tuvshind hurch iljirseniig erh bish ta nar uursduu medej bgaadaa haha, dandaa jujig tavihiimaa, huh ineed hurgeed baigaarai hahaha Ymar arga hemjee avsiin, turiin ajil bol ard irgeded uilchleh yostoi negj baiguullaga, avahaa avch baij oligtoihon shig ajillaach, chadahgui bol naaduulaa buh nasaar ni turiin alband ajillahgui bolgoh heregtei, buunii nohoinuudaa


310 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
310 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.