БСШУСЯ-аас дараах  аймгуудын сурагчдын амралтыг сунгалаа

М.Амаржаргал / Боловсрол

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан спортын сайд Ц.Цогзолмаа найман аймгийн ерөнхий боловсролын /ЕБС/ сургуулийн сурагчдыг амралтыг сунгах тушаал гаргажээ.

Тодруулбал, Архангай, Өвөрхангай, Говь-Алтай, Дорноговь, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Увс, Ховд гэсэн найман аймгаас томуугийн дэгдэлттэй холбогдуулан ЕБС-ын сурагчдын амралтыг сунгах хүсэлт ирүүлснийг хүлээн авсан байна.

Аймаг, сум, тосгон, багийн бүх сурагчдын амралт арванхоёрдугаар сарын 22-ноос эхэлж нэгдүгээр сарын 21-нд хичээл нь орох хуваарьтай байсан юм. Уг тушаалд дурдсанаар аймаг, орон нутагт томуу, томуу төст өвчин дэгдэн, халдварын тархалт нэмэгдсэнтэй холбогдуулан ЕБС-ийн хичээлийг 2019 оны нэгдүгээр сарын 21-ний өдрөөс 2019 оны хоёрдугаар сарын 4-ний өдрийг дуустал түр хугацаагаар зогсоохыг даалгажээ.

image


Сэтгэгдэл

MppRK [213.139.229.5] 2021-01-11 05:10:21

Drug information for patients. What side effects? <a href="https://viagra4u.top">order viagra pills</a> in Canada. Best trends of drugs. Get now. <a href=http://bbs47.net/bbs/topic/actual-news-about-m-2>Actual news about m</a> <a href=http://fotodatabank.seniorennet.be/detail.php?fotoID=11823&cat=60&start=0>Some what you want to know about medicament.</a> <a href=http://satkesmabespolri.org/berita/detail/65/RUMAHOKSIGENPOLDARIAU>Some about medicament.</a> 314eabe

dobsonz [5.188.211.22] 2020-10-19 02:07:58

WjQh6k http://pills2sale.com/ levitra nizagara

ZAP [thishouldnotexistandhopefullyitwillnot] 2019-12-13 00:32:21

ZAP [\WEB-INF\web.xml] 2019-12-13 00:32:18

ZAP [/WEB-INF/web.xml] 2019-12-13 00:32:18

ZAP [WEB-INF\web.xml] 2019-12-13 00:32:16

ZAP [WEB-INF/web.xml] 2019-12-13 00:32:13

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../] 2019-12-13 00:32:12

ZAP [c:\] 2019-12-13 00:32:10

ZAP [/] 2019-12-13 00:32:10

ZAP [c:/] 2019-12-13 00:32:09

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd] 2019-12-13 00:32:09

ZAP [/etc/passwd] 2019-12-13 00:32:08

ZAP [..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini] 2019-12-13 00:32:07

ZAP [c:\Windows\system.ini] 2019-12-13 00:32:06

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini] 2019-12-13 00:32:05

ZAP [c:/Windows/system.ini] 2019-12-13 00:32:04

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:32:03

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:32:03

ZAP [thishouldnotexistandhopefullyitwillnot] 2019-12-13 00:32:02

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:32:02

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:32:02

ZAP [\WEB-INF\web.xml] 2019-12-13 00:32:01

ZAP [/WEB-INF/web.xml] 2019-12-13 00:32:01

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:32:01

ZAP [WEB-INF\web.xml] 2019-12-13 00:32:00

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:59

ZAP [WEB-INF/web.xml] 2019-12-13 00:31:59

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../] 2019-12-13 00:31:58

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:58

ZAP [c:\] 2019-12-13 00:31:56

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:56

ZAP [/] 2019-12-13 00:31:55

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:54

ZAP [c:/] 2019-12-13 00:31:53

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:52

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd] 2019-12-13 00:31:52

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:51

ZAP [/etc/passwd] 2019-12-13 00:31:51

ZAP [..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini] 2019-12-13 00:31:49

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:49

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:47

ZAP [c:\Windows\system.ini] 2019-12-13 00:31:47

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:46

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini] 2019-12-13 00:31:45

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:44

ZAP [c:/Windows/system.ini] 2019-12-13 00:31:44

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:34

thishouldnotexistandhopefullyitwillnot

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:34

thishouldnotexistandhopefullyitwillnot

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:32

\WEB-INF\web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:32

\WEB-INF\web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:31

/WEB-INF/web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:30

/WEB-INF/web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:29

WEB-INF\web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:29

WEB-INF\web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:27

WEB-INF/web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:25

WEB-INF/web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:25

../../../../../../../../../../../../../../../../

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:22

../../../../../../../../../../../../../../../../

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:22

c:\

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:21

c:\

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:21

/

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:20

/

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:20

c:/

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:20

c:/

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:19

../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:18

../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:17

/etc/passwd

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:17

/etc/passwd

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:17

..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:17

..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:16

c:\Windows\system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:16

c:\Windows\system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:15

../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:14

../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:14

c:/Windows/system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:14

c:/Windows/system.ini

thishouldnotexistandhopefullyitwillnot [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:13

\WEB-INF\web.xml [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:12

thishouldnotexistandhopefullyitwillnot [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:12

/WEB-INF/web.xml [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:12

WEB-INF\web.xml [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:11

\WEB-INF\web.xml [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:11

WEB-INF/web.xml [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:10

/WEB-INF/web.xml [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:10

../../../../../../../../../../../../../../../../ [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:09

WEB-INF\web.xml [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:09

WEB-INF/web.xml [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:08

c:\ [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:08

../../../../../../../../../../../../../../../../ [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:07

c:\ [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:06

/ [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:06

c:/ [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:06

/ [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:06

c:/ [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:04

../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:04

../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:04

/etc/passwd [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:04

/etc/passwd [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:04

..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:03

..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:03

c:\Windows\system.ini [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:02

c:\Windows\system.ini [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:02

../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:01

../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:01

c:/Windows/system.ini [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:00

c:/Windows/system.ini [202.131.228.66] 2019-12-13 00:31:00

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 18:15:09

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 18:15:08


109 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
109 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.