Уралдаанч хүүхдийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангаагүй уяачийн морийг наадамд оролцуулахгүй гэв

Aдмин / Нүүр

Хурдан морины салбар хорооноос наадамд уралдах хурдан морь болон унаач хүүхдийн бүртгэл долдугаар сарын 7-ны 09:00 цагт эхэлж, долдугаар сарын 9-ний 22:00 цагт дуусна хэмээн мэдээллээ.

Үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ 10 дугаар зүйлийн 10.12 дугаар зүйлд заасны дагуу дараах баримт бичгийг үндэслэн бүртгэж, дугаар олгох юм байна.

  1. Хурдан морь унахыг зөвшөөрсөн тухай уралдаанч хүүхэд, түүний эцэг, эх, асран хамгаалагчийн тодорхойлолт
  2. Уралдаанч хүүхдийн төрсний гэрчилгээ болон хүүхдийг ослын даатгалд даатгуулсан тухай бичиг баримт
  3. Уралдах морины нас, угшлын талаарх үнэн зөв тодорхойлолт

Бичиг баримтыг бүрдүүлээгүй буюу уралдаанч хүүхдийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангаагүй тохиолдолд тухайн уяачийн морийг уралдаанд оролцуулахгүй. Мөн бүртгэх цагаас хоцорсон уралдаанч хүүхэд, уралдах морийг бүртгэхгүй, уралдаанд оролцуулахгүйг мэдэгдлээ.

Наадамд уралдах морь тус бүрийг нас, насны ангиллаар уралдах өдрийн өглөө стандарт, хэмжил зүйн газраар баталгаажуулсан автомат төхөөрөмж /лазер хэмжигч/-өөр хэмжих юм байна.

Бүртгүүлэхдээ уралдах морьдыг авч ирэх шаардлагагүй гэв.


Сэтгэгдэл

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:20:51

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:20:50

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:20:50

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:20:50

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:18:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:18:22

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:18:19

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:18:19

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:18:19

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:18:14

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:18:14

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:16

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:16

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:16:27

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:16:27

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:16:27

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:16:27

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:16:27

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:16:27

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:14:24

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:14:24

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:14:24

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:14:24

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:14:24

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:14:24

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:49

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:49

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:49

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:27

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:27

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:27

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:23

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:23

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:05:50

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:05:35

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:39:29

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:39:14

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:16

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:38

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:38

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:38

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:37

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:37

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:37

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:37

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:37

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:37

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:37

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:37

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:37

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:37

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:37

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:36

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:36

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:36

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:36

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:36

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:36

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:36

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:36

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:36

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:36

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:36

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:36

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:36

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:36

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:36

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:36

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:35

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:35

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:35

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:35

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:35

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:35

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:35

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:35

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:35

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:35

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:35

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:35

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:34

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:34

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:34

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:34

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:34

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:34

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:34

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:34

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:34

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:34

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:34

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:13:34

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:26:37

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:26:37

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:26:37

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:26:37

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:18

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:18

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:18

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:13

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:13

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:16

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:27

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:24:23

1

Zocnin [108.63.56.49] 2022-07-06 04:23:08

Morin uraldaancn gej tanaih zow bicnjee


149 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
149 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.