Эрүүл мэндийн сайд С.Энхболд Хүүхдийн хавдрын эрт илрүүлэгийн төвийн барилгын ажлын явцтай танилцлаа

Aдмин / Эрүүл мэнд

БНХАУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн санхүүжилтээр ЭХЭМҮТ-ийн дэргэд Хүүхдийн хавдрын болон хромосомын гажгийн эрт илрүүлэгийн төв баригдаж байна.

Зоорийн давхар бүхий 2 давхар энэ барилгын

  • зоорийн давхарт хромосомын гажгийн оношлогооны лаборотори
  • 1-р давхарт Хүүхдийн хавдрын илрүүлэгийн үзлэгийн өрөөнүүд
  • 2-р давхарт Хромосомын гажгийн илрүүлгийн ажилбарын өрөөнүүд байх юм.

Монгол Улсад жилд 70-90 орчим хүүхдийн хорт хавдрын тохиолдол шинээр оношлогдож хүүхдийн амьдрах хувь 20-30 хувь байдаг ба ихэнх нь хожуу хугацаанд оношлогдож байгаа нь хорт хавдартай хүүхдэд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээг сайжруулахад бодлого эрхзүйн орчин, хүний нөөцийг мэргэшүүлэх, хүүхдийн хавдрын эрт илрүүлэг, оношилгоо, эмчилгээний чадавхыг сайжруулах, тэдний нийгмийн халамжийн асуудлыг анхаарах, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг нэмэгдүүлэхэд онцгой анхаарах шаардлагатай юм.


Монгол улсад хүүхдийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн дэргэд Хүүхдийн хавдрын эрт илрүүлэгийн төв байгуулах зайлшгүй хэрэгцээ байна.

Мөн жирэмслэхээс өмнө болон жирэмсний явцад эх, урагт нөлөөлөх эрсдлийг үнэлж, урьдчилан сэргийлэх, жирэмсний явцад эмгэг байдлыг илрүүлж, оношлох нь тулгамдсан асуудлын нэг юм. Төрөлхийн хөгжлийн гажиг дотор хромосомын эмгэг 40% байдаг ба хромосомын эмгэгийн шалтгаантай оюуны хомсдлын ихэнх хувийг Дауны хамшинж, мөн бэлгийн хромосомын эмгэг эзэлдэг.


Манай улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн шалтгаанд төрөлхийн хөгжлийн гажгийн эзлэх хувь жилээс жилд өсөх хандлагатай байгаа бөгөөд оношлогдож буй төрөлхийн хөгжлийн гажгийн дийлэнх нь жирэмсний хожуу хугацаанд оношлогдож байна. Пренатал үеийн эрт илрүүлэг, оношлогоог хэрэгжүүлснээр ургийн төрөлхийн хөгжлийн гажгийг эрт оношлох улмаар перинатал өвчлөл эндэгдлийг бууруулах ач холбогдолтой.

Энэ төвөөр жилдээ 4000 гаруй жирэмсэн эмэгтэй үйлчлүүлж хромосомын илрүүлэг хийгдэх ба хүүхдийн хорт хавдрын илрүүлгийн зорилгоор жилд 8000 гаруй хүүхдэд үйлчлүүлэх боломжтой бөгөөд үүний ¼ нь хөдөө орон нутгаас ирдэг


Сэтгэгдэл

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:29:03

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:29:02

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:29:02

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:29:02

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:27:09

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:27:08

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:27:05

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:27:05

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:27:05

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:27:01

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:27:00

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:15

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:15

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:25:17

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:25:17

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:25:17

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:25:17

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:15

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:12

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:12

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:12

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:07

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:07

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:01

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:42:32

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:42:17

555

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:35:42

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:35:42

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:35:42

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:35:42

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:24

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:20

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:20

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:15

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:23

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:22

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:22

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:22

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:22

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:22

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:22

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:22

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:22

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:22

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:22

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:22

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:22

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:32

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:32

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:32

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:32

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:32

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:32

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:32

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:32

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:32

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:32

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:32

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:32

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:29

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:29

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:29

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:29

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:29

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:29

1

зочин [66.181.160.24] 2022-07-06 11:03:29

эмнэлэг барих нь чухал бишээ өвдөхөөс нь урьдчилан сэргийлэх ажил хийгээчээ жн агаар,ус хүнс 3 аа эрүүлжүүлээчээ


146 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
146 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.