Барилгын салбарт мөрдөж буй стандарт, норм дүрмийн шинэчлэх асуудлыг хэлэлцлээ

Aдмин / Хууль

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал боллоо. Өнөөдрийн хурлыг Нийслэлийн Засаг даргын эдийн засаг, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч Ж.Сандагсүрэн удирдан зохион байгуулав. Хурлаар Барилгын салбарт мөрдөж буй стандарт норм дүрмийг шинэчлэх, хэрэгжилтийг сайжруулах тухай хэлэлцлээ.

Нийслэлийн хэмжээнд барилга барьж эхлэхээс ашиглалтад өгөх хүртэлх хугацаанд нийтдээ 33 хууль, 26 дүрэм, 86 стандарт мөрдөгдөж байна. Харин нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага үйл ажиллагаандаа 702 стандарт, 619 норм, дүрэм, 57 журмыг мөрдөж ажиллаж байна. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын холбогдох ажилтнуудаас нийтдээ 219 стандарт, 80 барилгын норм, дүрмийг шинэчлэх, 39 стандартыг шинээр боловсруулах санал гарчээ. Саналуудыг нэгтгэн хянаж, 86 үндэсний стандарт, барилгын 80 норм, дүрмийг шинэчлэн боловсруулахаар Стандарт хэмжилзүйн газар, Барилгын хөгжлийн төвд саналаа хүргүүлжээ.

Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд иргэдийн амьдрах орчны аюулгүй байдал алдагдсан 4700 орчим байршил байгаагаас нийтийн эзэмшлийн зам талбай, орц гарц, хүүхдийн тоглоомын талбай, СӨХ-дын эзэмшил газар зэрэг байршлууд давамгайлж байгаа аж. Асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Хот байгуулалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага тулгамдаж буйг Хотын стандарт, хяналтын газрын дарга С.Төмөрдулам тодотгов.

Нөгөөтээгүүр, барилга байгууламж, зураг төслийн чанарыг дээшлүүлэх, бүтээн байгуулалтын ажлын хяналтыг сайжруулах, тохижилт бүтээн байгуулалтын зураг төслийг нийслэлийн холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөх зэрэг саналыг мөн хэлж байлаа.

51 ТӨСЛИЙН ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ БҮРЭН ХИЙГДЖЭЭ

Газрыг нөхөх олговортойгоор чөлөөлөхөд гарч буй хүндрэлтэй асуудлыг Засаг даргын зөвлөлийн гишүүдэд танилцууллаа. Нийслэлийн хэмжээнд бүтээн байгуулалт өрнөхтэй зэрэгцэн газар чөлөөлөлтийн асуудал хөндөгддөг. 2022 оны бүтээн байгуулалтын ажлын нөлөөлөлд өртсөн иргэн, хуулийн этгээдийн газрыг чөлөөлөх ажил нийслэлийн хэмжээнд ид өрнөж байна. Нийслэлд баригдаж буй авто замын байгууламжийн 34 ажлын нөлөөлөлд 443 нэгж талбар, сургууль цэцэрлэгийн барилгын 14 ажлын нөлөөлөлд 119 нэгж талбар, эмнэлэг, хорооны цогцолборын барилга байгууламжийн ажлын нөлөөлөлд өртсөн тав, нийтдээ 172 нэгж талбарыг чөлөөлөх юм байна. Эдгээрээс 51 төслийн газар чөлөөлөлт бүрэн хийгдээд байгаа юм.

Иргэн, аж ахуйн нэгжийн ашиглах, эзэмших эрх бүхий газруудыг чөлөөлөхдөө тодорхой үнэ хөлс олгодог. Гэтэл энэхүү үнэлгээ нь зах зээлийн үнээс эрс ялгаатай төдийгүй эзэмших, ашиглах эрхийн үнэлгээ ч адилгүй байдаг аж. Мөн тухайн газартаа олон жил суурьшсан боловч газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ аваагүй иргэд цөөн боловч байсаар байна. Үүнээс үүдэн газар чөлөөлөлтөд багагүй бэрхшээл үүсдэг гэдгийг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанаас мэдээллээ.

“ТЭРГҮҮНИЙ ӨМЧ ЭЗЭМШИГЧ” БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ШАЛГАРУУЛЖЭЭ

Нийслэлийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний 2021 оны биелэлтийг дүгнэжээ. Тус гэрээг нийслэлийн өмчит 788 байгууллагатай байгуулсан байдаг бөгөөд тэдгээрийн 96.3 хувь буюу 760 байгууллага гэрээгээ дүгнүүлжээ. Үлдсэн 28 байгууллагын 17 нь шинээр байгуулагдсан, үйл ажиллагаагаа эхлээд удаагүй, өмч эзэмшлийн гэрээ байгуулаагүй тул дүгнэх боломжгүй байжээ. Ажлаа дүгнүүлсэн байгууллагуудын 81.2 хувь нь “бүрэн хангалттай” үнэлгээ авсан байна. 16.2 хувь буюу 123 байгууллага хангалттай үнэлгээ авсан бол 2.6 хувь буюу 20 байгууллага нь ажил сайжруулах шаардлагатай нь тогтоогджээ. Гэрээт байгууллагуудын хувьд өмч хөрөнгийн эзэмшил, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын хувьд хангалттай сайн үнэлгээтэй байгаа төдийгүй өөрсдийн боломжоор хандив, тусламжаар хөрөнгө бий болгох, ашиглалтыг сайжруулах чиглэлд санаачилгатай ажилласныг Зөвлөлийн хурлын үеэр танилцуулсан. Төсвийн санхүүжилт хангалттай биш байгаа ч дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан урсгал засвар, тохижилт хийсэн газрууд цөөнгүй байна. Тухайлбал, Налайх дүүргийн 123 дугаар цэцэрлэг хуучин зоорийг буулгаж, түүхий эд материалыг нь ашиглан ажилчид нь шинээр хүлэмж барьж, тоглоомын талбайгаа тохижуулсан байна. Нийслэлийн 152 дугаар цэцэрлэг Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн хөрөнгө оруулалтаар 400 гаруй сая төгрөгийн засвар, шинэчлэлийн ажил хийсэн байна. Түүнчлэн Баянзүрх дүүргийн Сувиллын цэцэрлэг, яслийн 10 дугаар цогцолбор, 20, 146, 147, 172, 213 дугаар цэцэрлэг, 120 дугаар сургууль, Сонгинохайрхан дүүргийн 104 дүгээр сургууль, 38, 55 дугаар цэцэрлэг, Өнөр цогцолбор сургууль өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, түүнийг сайжруулахад анхаарч ажилласныг цохон тэмдэглэсэн.

Сайны сүүдэрт саар байгаагийн жишээнд орон нутгийн өмчит байгууллагын зарим нь барилга байгууламжийн хувийн хэрэг огт хөтөлдөггүй зөрчил илэрчээ. Сүүлийн жилүүдэд шинээр баригдсан зарим барилгууд нь цэвдэгтэй газарт баригдсан болон барилгын гүйцэтгэл чанарын шаардлага хангаагүйгээс цууралт үүссэн, хана туурга нь хагарсан гэх мэт зөрчил мөн байсаар байна. Саарын жишээнд Багахангайн Эрүүл мэндийн төв, Баянгол дүүргийн ЗДТГ, Баянгол хүүхдийн зуслан ОНӨТҮГ, Хонхор тосгоны Эрүүл мэндийн төв, Энэрэл эмнэлэг, Сонгинохайрхан дүүргийн 107 дугаар сургууль, Сүхбаатар дүүргийн Хүрээ амаржих газар, Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ, Хан-Уул дүүргийн 165 дугаар цэцэрлэг, 59, 63 дугаар сургууль зэргийг дурдаж байлаа. Дүгнүүлсэн байгууллагын 292 буюу 53.9 хувь нь эзэмшил газраа баталгаажуулсан, газартай холбоотой ямар нэгэн зөрчилгүй байжээ. Нийслэлийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээг дүгнэн есөн дүүрэг тус бүрд “Тэргүүний өмч эзэмшигч” байгууллагуудыг шалгаруулсан байна. Тухайлбал:

  1. Багануур дүүрэг-Боловсрол цогцолбор сургууль
  2. Багахангай дүүрэг-Онцгой байдлын хэлтэс
  3. Баянгол дүүрэг-47 дугаар цэцэрлэг
  4. Баянзүрх дүүрэг-Сувиллын цэцэрлэг, яслийн 10 дугаар цогцолбор
  5. Налайх дүүрэг-123 дугаар цэцэрлэг
  6. Сонгинохайрхан дүүрэг-104 дүгээр сургууль
  7. Сүхбаатар дүүрэг-135 дугаар цэцэрлэг
  8. Хан-Уул дүүрэг-Засаг даргын Тамгын газар
  9. Чингэлтэй дүүрэг-Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газар багтжээ.

Цаашид гэрээний биелэлтийн дүнгээр ажил сайжруулах үнэлгээ авсан, гэрээний үүргийн биелэлтээ дүгнүүлээгүй хуулийн этгээдэд сануулах арга хэмжээ авах, нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийн эзэмшил, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах, байнгын ашиглалтад хүлээн авсан ч нийслэлийн өмчид бүртгэгдээгүй барилга байгууламжуудыг бүртгэлд тусгах, нийслэлийн өмчит байгууллагуудын эзэмшил газрыг шинэчилсэн бүртгэлд түргэн шуурхай хамруулах зэрэг ажлыг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулахаар Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлд тусгалаа.


Сэтгэгдэл

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:29:21

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:29:20

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:29:20

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:29:20

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:27:21

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:27:20

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:27:18

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:27:17

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:27:17

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:27:12

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:27:12

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:15

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:15

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:15

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:25:39

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:25:39

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:25:39

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:25:20

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:25:19

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:25:19

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:25:19

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:38

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:36

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:36

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:31

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:31

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:35:42

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:35:42

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:35:42

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:35:42

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:33

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:33

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:33

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:29

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:29

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:15

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:50

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:50

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:50

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:50

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:50

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:49

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:49

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:49

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:49

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:49

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:49

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:49

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:49

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:49

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:49

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:49

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:49

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:48

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:48

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:48

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:48

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:48

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:48

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:48

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:48

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:48

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:48

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:48

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:48

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:47

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:47

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:47

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:47

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:47

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:47

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:47

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:47

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:47

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:47

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:47

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:47

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:47

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:47

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:47

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:47

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:47

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:46

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:46

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:46

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:46

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:46

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:46

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:46

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:46

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:46

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:46

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:46

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:23:46

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:43

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:43

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:42

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:42

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:42

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:42

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:42

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:42

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:42

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:42

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:42

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:42

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:42

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:41

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:41

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:41

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:41

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:41

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:41

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:41

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:41

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:41

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:41

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:41

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:41

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:41

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:40

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:40

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:40

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:40

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:40

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:40

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:40

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:40

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:40

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:40

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:40

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:40

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:39

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:39

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:39

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:39

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:39

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:39

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:39

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:39

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:38

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:38

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:38

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:38

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:38

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:33:38

1

Зочин [202.9.47.156] 2022-07-07 04:01:46

Барилга төлөвлөлтийн эрүүл ахуйн норм, дүрэм гэдэг юм устаад 30 жил боллоо. Юун стандарт хяналтын газар вэ. юу хийх юм бэ энэ олон хяналтын газар. Мэргэжлийн хяналт нь мэргэжлийн бус хяналт хийдэг газар болсон. Хот нэртэй энэ цементэн шугуйнуудаа хар та нар.Дарга нарынхаа барилгын бизнесийг хамгаалдаг энэ олон газар агентлагуудаа устгаачээ.


147 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
147 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.