Өчигдөр 13 жолооч согтуу жолоо барьж, 93 хүн эрүүлжүүлэхэд хоножээ

Aдмин / Хууль

Өчигдөр буюу энэ сарын 1-нд цагдаагийн байгууллагын 102 дугаарын утсанд нийт 748 гомдол мэдээлэл иржээ. Үүнээс зөрчлийн дуудлага мэдээлэл 271, хулгайтай холбоотой 8, гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага 42, гэмт хэргийн шинжтэй 33 мэдээлэл ирсэн байна.Үүнээс гадна автомашин согтуу жолоодсон 13, гэмтсэн 10, олон нийтийн газар зүй бусаар биеэ авч явж, танхайрсан 51, хүний биед халдсан 24, эрүүлжүүлэх байранд хоносон 93, оршин суугчдын амгалан тайван байдал алдагдуулсан 51 тохиолдол гарчээ.

image


Сэтгэгдэл

KmqCP [213.139.229.5] 2021-01-11 05:10:55

Meds information leaflet. Long-Term Effects. <a href="https://viagra4u.top">order cheap viagra pill</a> in US. Actual what you want to know about medicines. Get information here. <a href=https://technologygyan.net/best-free-photo-editing-software/#comment-71676>Everything trends of meds.</a> <a href=https://amp.en.vaskar.co.in/translate/1?to=ru&from=en&source=Meds%20information%20for%20patients.%20What%20side%20effects%20can%20this%20medication%20cause%3F%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fprednisone4u.top%22%3Ebuy%20cheap%20prednisone%20prices%3C%2Fa%3E%20in%20USA.%20Actual%20news%20about%20pills.%20Read%20here.%20%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fculturia.nl%2Fnode%2F11%23comment-4625%3ESome%20trends%20of%20medicines.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Famp.ru.vaskar.co.in%2Ftranslate%2F1%3Fto%3Den%26from%3Dru%26source%3DDrugs%2520information.%2520Short-Term%2520Effects.%2520%253Ca%2520href%253D%2522https%253A%252F%252Fprednisone4u.top%2522%253Eorder%2520prednisone%2520pills%253C%252Fa%253E%2520in%2520US.%2520Actual%2520about%2520drug.%2520Get%2520information%2520now.%2520%250D%250A%253Ca%2520href%253Dhttp%253A%252F%252Fabclass.ru%252Fmaterials%252F122%252F%253EAll%2520about%2520pills.%253C%252Fa%253E%2520%253Ca%2520href%253Dhttps%253A%252F%252Factivity.rmu.ac.th%252Fhome%252FViewActivity%252F274%253EBest%2520trends%2520of%2520drugs.%253C%252Fa%253E%2520%253Ca%2520href%253Dhttps%253A%252F%252F2hairstyle.com%252Fbest-5-beard-products-for-growth-and-maintain-style-2020%252F%2523comment-108986%253EBest%2520trends%2520of%2520drugs.%253C%252Fa%253E%2520%2520e9bec75%2520%26result%3DDrugs%2520information.%2520Short-Term%2520Effects.%2520%253Ca%2520href%253D%2522https%253A%252F%252Fprednisone4u.top%2522%253Eorder%2520prednisone%2520pills%253C%252Fa%253E%2520in%2520US.%2520Actual%2520about%2520drug.%2520Get%2520information%2520now.%2520%253Ca%2520href%253Dhttp%253A%252F%252Fabclass.ru%252Fmaterials%252F122%252F%253EAll%2520about%2520pills.%253C%252Fa%253E%2520%253Ca%2520href%253Dhttps%253A%252F%252Factivity.rmu.ac.th%252Fhome%252FViewActivity%252F274%253EBest%2520trends%2520of%2520drugs.%253C%252Fa%253E%2520%253Ca%2520href%253Dhttps%253A%252F%252F2hairstyle.com%252Fbest-5-beard-products-for-growth-and-maintain-style-2020%252F%2523comment-108986%253EBest%2520trends%2520of%2520drugs.%253C%252Fa%253E%2520e9bec75%3EActual%20about%20medicine.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fbpo.gov.mn%2Fcontent%2F285%3ESome%20about%20medicament.%3C%2Fa%3E%20%20703ca3c%20&result=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%3F%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fprednisone4u.top%22%20%3E%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%3C%2Fa%3E%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90.%20%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85.%20%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C.%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fculturia.nl%20%2F%20node%20%2F%2011%23comment-4625%3E%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Famp.ru.vaskar.co.in%2Ftranslate%2F1%3Fto%3Den%26from%3Dru%26source%3DDrugs%20information.%20Short-Term%20Effects.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fprednisone4u.top%22%3Eorder%20prednisone%20pills%3C%2Fa%3E%20in%20US.%20Actual%20about%20drug.%20Get%20information%20now.%20%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fabclass.ru%2Fmaterials%2F122%2F%3EAll%20about%20pills.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Factivity.rmu.ac.th%2Fhome%2FViewActivity%2F274%3EBest%20trends%20of%20drugs.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2F2hairstyle.com%2Fbest-5-beard-products-for-growth-and-maintain-style-2020%2F%23comment-108986%3EBest%20trends%20of%20drugs.%3C%2Fa%3E%20%20e9bec75%20%26result%3DDrugs%20information.%20Short-Term%20Effects.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fprednisone4u.top%22%3Eorder%20prednisone%20pills%3C%2Fa%3E%20in%20US.%20Actual%20about%20drug.%20Get%20information%20now.%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fabclass.ru%2Fmaterials%2F122%2F%3EAll%20about%20pills.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Factivity.rmu.ac.th%2Fhome%2FViewActivity%2F274%3EBest%20trends%20of%20drugs.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2F2hairstyle.com%2Fbest-5-beard-products-for-growth-and-maintain-style-2020%2F%23comment-108986%3EBest%20trends%20of%20drugs.%3C%2Fa%3E%20e9bec75%3E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fbpo.gov.mn%2Fcontent%2F285%3E%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%20%3C%20%2F%20a%3E%20703ca3c>Best what you want to know about medicines.</a> <a href=https://hirayamasachiko.com/forums/topic/live-santa-clara-benfica-live-stream-free-portugal-primeira-liga-football-2020/#post-797482>Some what you want to know about medication.</a> eabed53

Zochin [122.201.22.128] 2020-12-02 17:16:17

17 gradusaas doosh pivo vino zergiig zarax xeregtei. Ene bol xunii odor tutmyn xeregtsee shuu dee./Baingyn bish/.Arxi bol demii zuilee.Xaax tusam dald suljee xogjij xeseg xugatsaany daraa boon boonooroo yanz buriin zuileer xiisen undaanaa xordoj uxeed exlene dee. Ogt amsdaggui xun gej mash xovor doo

Зочин [122.201.31.67] 2020-12-02 16:20:01

Өдөр болгон сайхан мэдээ дуулгах юмаа.

Зочин [64.119.19.11] 2020-12-02 19:28:25

Хорь сайншдээ

шударга иргэн [66.181.190.174] 2020-12-02 12:46:25

Архийг АНУ ч хориод дийлээгүй хуурай хууль гээч юмаа цуцалж бсан юм шүү. Хүний эрхэнд халдахаар арга нь бүр нарийсаад сүлжээ үүсээд дээгүүр доогуураа холбогдоод цагдаагийн хэдэн хурандаа нарт л ашигтай байх да.

Зочин [139.5.216.254] 2020-12-02 11:53:30

Архийг бол яаж ч хорид дийлэхгүй, хорих тусам улам л ихсээд байдагийг дэлхийн бүх улсын туршлага харуулдаг

зочин [202.126.89.69] 2020-12-02 11:50:52

сүр жавхлантай хөл хорио маань зөвхөн хиймэл үзэгдэл л юм бна ш дээ

Зочин [202.9.41.12] 2020-12-02 11:49:06

Энэ олон хоног архи,пиво худалдахгүй байхад ийм олон хүн согтуураад байгаа уурхайг нь олж тогтоож хариуцлагыг чангахан тооцоосой. Цагдаагийн даргаа....

Зочин [66.181.185.35] 2020-12-02 11:40:18

Уугаад бай алалцаад бай

Зочин [172.58.87.116] 2020-12-02 14:46:52

Hujaa yu? chamaig tegj bayarluulahgui ee zailaarai chi!


10 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
10 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.