Улсын хэмжээнд 570.8 мянган га-д тариалалт хийгээд байна

Aдмин / Орон нутаг

2022 оны хаврын тариалалтын урьдчилсан дүнгийн талаар Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайхан Засгийн газрын гишүүдэд танилцууллаа. Ургац хураалтын бэлтгэлийг эртнээс хангахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг салбарын сайдад даалгалаа.
Цаг агаарын төлөв байдалтай уялдуулан хаврын тариалалтын ажлыг энэ оны тавдугаар сарын 03-наас эхлүүлж урьдчилсан байдлаар 368,4 га-д үр тариа, үүнээс 343,8 мянган га-дулаан буудай, 20 мянган га-д төмс, 10 мянган га-д хүнсний ногоо, 51 мянган га-д малын тэжээл, 116 мянган га-д тосны ургамал, 4,6 мянган га-д жимс, жимсгэнэ, нийтдээ 570.8 мянган га-д тариалалт хийгээд байна.
Тариалалтын чанарыг соёололтоор хүлээн авах ажлыг тариалан бүхий 12 аймгийн 72 сумын 1012 аж ахуйн нэгж, иргэдийн 338,8 мянган га улаан буудайн талбайг хамруулан хийснээр нийт тариалсан талбайн 85,7 хувь буюу 290 мянган га талбай хээрийн соёололтоор онц, сайн үнэлгээтэй гарсан байна.
Энэ жил 339 мянган га-д чанар сайтай уринш боловсруулж бэлтгэхээр төлөвлөсөн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар тариалан бүхий аж ахуйн нэгж, иргэд 142 мянган га-д уриншийн нэгдүгээр боловсруулалт хийсэн мэдээтэй байна.


Сэтгэгдэл

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 19:05:13

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 19:05:12

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 19:05:09

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 19:05:08

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 19:05:08

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 19:05:04

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 19:05:03

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:17

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:17

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:17

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:25:55

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:25:39

555

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:02:36

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:02:36

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:02:36

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:02:36

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:59:34

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:59:33

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:59:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:59:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:59:30

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:59:25

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:59:25

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:56:08

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:55:54

555

Зочин [@@brChB] 2022-07-07 08:37:54

Зочин [1] 2022-07-07 08:37:54

Зочин [1'"] 2022-07-07 08:37:54

Зочин [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-07 08:37:53

Зочин [9GkNvJ9I')) OR 212=(SELECT 212 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:37:40

Зочин [WsyPOiaW') OR 454=(SELECT 454 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:37:27

Зочин [xHUhvx6I' OR 954=(SELECT 954 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:37:16

Зочин [q4FOF61z'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:37:03

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:36:51

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-07 08:36:39

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-07 08:36:26

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-07 08:36:15

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-07 08:36:02

Зочин [-1" OR 2+125-125-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:35:49

Зочин [-1' OR 2+965-965-1=0+0+0+1 or 'NgOf86wh'='] 2022-07-07 08:35:49

Зочин [-1' OR 2+514-514-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:35:49

Зочин [-1 OR 2+63-63-1=0+0+0+1] 2022-07-07 08:35:48

Зочин [-1 OR 2+782-782-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:35:48

Зочин [e89sGouL] 2022-07-07 08:35:47

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:34

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:22

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:10

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:08

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:56

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:28

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:15

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:03

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:33:50

Зочин [@@dMalO] 2022-07-07 08:33:48

Зочин [1] 2022-07-07 08:33:47

Зочин [1'"] 2022-07-07 08:33:47

Зочин [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-07 08:33:47

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:33:36

Зочин [3tCDW8CG')) OR 643=(SELECT 643 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:33:33

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:33:24

Зочин [g8cI354L') OR 445=(SELECT 445 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:33:20

Зочин [zdSn2VlJ' OR 387=(SELECT 387 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:33:08

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:33:00

Зочин [awKSaC8S'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:32:56

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:47

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:32:43

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:35

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-07 08:32:31

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:22

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-07 08:32:19

pHqghUme [@@MeC4Y] 2022-07-07 08:32:17

1

pHqghUme [1] 2022-07-07 08:32:17

1

pHqghUme [1'"] 2022-07-07 08:32:16

1

pHqghUme [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-07 08:32:16

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:09

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-07 08:32:07

pHqghUme [bLDSCDat')) OR 786=(SELECT 786 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:32:03

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:31:56

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-07 08:31:54

pHqghUme [WyzhbJhq') OR 943=(SELECT 943 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:31:51

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:31:44

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:31:44

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:31:43

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:31:43

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:31:42

Зочин [-1" OR 2+307-307-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:31:42

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:31:42

Зочин [-1' OR 2+299-299-1=0+0+0+1 or 'cTNaXztx'='] 2022-07-07 08:31:42

Зочин [-1' OR 2+436-436-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:31:41

Зочин [-1 OR 2+567-567-1=0+0+0+1] 2022-07-07 08:31:41

Зочин [-1 OR 2+306-306-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:31:40

Зочин [dg1E1251] 2022-07-07 08:31:40

pHqghUme [nZqdGB9V' OR 576=(SELECT 576 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:31:39

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:31:30

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:31:28

pHqghUme [iUZvgDS7'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:31:25

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:31:17

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:31:14

pHqghUme [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:31:13

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:31:04

pHqghUme [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-07 08:31:02

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:31:01

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:30:51

pHqghUme [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-07 08:30:49

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:30:49

pHqghUme [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-07 08:30:37

1

pHqghUme [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-07 08:30:25

1

pHqghUme [-1" OR 2+775-775-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:30:12

1

pHqghUme [-1' OR 2+326-326-1=0+0+0+1 or 'GlbDa24a'='] 2022-07-07 08:30:12

1

pHqghUme [-1' OR 2+159-159-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:30:11

1

pHqghUme [-1 OR 2+168-168-1=0+0+0+1] 2022-07-07 08:30:11

1

pHqghUme [-1 OR 2+901-901-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:30:11

1

pHqghUme [SsYQslGL] 2022-07-07 08:30:10

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:29:57

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:29:45

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:29:32

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:29:19

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:27:21

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:27:06

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:27:06

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:26:53

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:26:53

@@XXssq

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:26:52

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:26:52

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:26:51

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:26:39

@@rw5Xb

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:26:39

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:26:38

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:26:38

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:26:38

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:26:25

kIWX881k')) OR 463=(SELECT 463 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:26:25

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:26:12

pkvGiIar') OR 454=(SELECT 454 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:26:11

LmJHKmke')) OR 299=(SELECT 299 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:25:59

q36hWCVJ' OR 748=(SELECT 748 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:25:58

FerAguQI') OR 917=(SELECT 917 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:25:46

-1)) OR 627=(SELECT 627 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:25:46

mE7RJ6vI' OR 244=(SELECT 244 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:25:35

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:25:34

-5) OR 933=(SELECT 933 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:25:34

-1)) OR 392=(SELECT 392 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:25:21

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:25:21

-5 OR 572=(SELECT 572 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:25:20

-5) OR 546=(SELECT 546 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:25:08

@@S1OcI

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:25:08

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:25:07

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:25:07

h9oRLp3j'; waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:25:07

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:25:06

-5 OR 224=(SELECT 224 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:24:54

1 waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:24:54

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:24:53

h9Qo3jtM'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:24:41

-1); waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:24:41

LPmDUVp6')) OR 49=(SELECT 49 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:24:40

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:24:28

-1; waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:24:27

viAOhgDv') OR 463=(SELECT 463 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:24:27

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:24:14

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:24:13

erWy4QZe' OR 371=(SELECT 371 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:24:13

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:24:01

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:24:00

-1)) OR 766=(SELECT 766 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:24:00

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:48

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:47

-5) OR 457=(SELECT 457 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:47

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:33

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:32

-5 OR 558=(SELECT 558 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:32

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:20

-1" OR 2+777-777-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:19

NCj380dT'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:19

-1' OR 2+248-248-1=0+0+0+1 or 'jxDYoZqU'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:19

-1' OR 2+754-754-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:19

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:19

-1 OR 2+645-645-1=0+0+0+1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:18

-1 OR 2+467-467-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:18

BqAlDhlS

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:07

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:06

-1" OR 2+597-597-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:06

-1' OR 2+850-850-1=0+0+0+1 or '38zkVxGR'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:06

-1' OR 2+212-212-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:05

-1 OR 2+189-189-1=0+0+0+1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:05

-1 OR 2+592-592-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:04

dmV6JZXB

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:23:04

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:22:53

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:22:51

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:22:50

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:22:38

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:22:37

1

@@tJMRC [196.196.203.214] 2022-07-07 08:22:37

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:22:37

1'" [196.196.203.214] 2022-07-07 08:22:36

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:22:36

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:22:24

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

@@HsCh6 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:22:23

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:22:23

1'" [196.196.203.214] 2022-07-07 08:22:22

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:22:22

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:22:21

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:22:11

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:22:09

hTONHLVX')) OR 444=(SELECT 444 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:22:08

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:21:57

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

kVTizkZs')) OR 855=(SELECT 855 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:21:55

XtDlisNd') OR 486=(SELECT 486 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:21:54

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:21:42

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

N1em5ck1') OR 12=(SELECT 12 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:21:40

2ere2Td7' OR 799=(SELECT 799 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:21:39

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:21:28

-1" OR 2+613-613-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:21:28

-1' OR 2+827-827-1=0+0+0+1 or 'OHYjzlE4'='

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:21:27

-1' OR 2+349-349-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:21:27

-1 OR 2+652-652-1=0+0+0+1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:21:26

-1 OR 2+275-275-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:21:26

ijGc3yl9

2PnLlQvK' OR 624=(SELECT 624 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:21:25

-1)) OR 340=(SELECT 340 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:21:23

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:21:11

1

-1)) OR 255=(SELECT 255 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:21:10

-5) OR 685=(SELECT 685 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:21:09

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:20:56

1

-5) OR 442=(SELECT 442 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:20:55

-5 OR 982=(SELECT 982 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:20:54

@@vtkC1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:20:42

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:20:41

1

1'" [196.196.203.214] 2022-07-07 08:20:41

1

pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:20:41

1

-5 OR 165=(SELECT 165 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:20:40

f23B1VUN'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:20:39

4MtQA7jS')) OR 673=(SELECT 673 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:20:26

1

1lj1KwQl'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:20:25

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:20:24

qXOhfyIn') OR 282=(SELECT 282 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:20:11

1

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:20:11

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:20:10

9pEGc3Q4' OR 287=(SELECT 287 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:57

1

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:57

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:55

rX4cmVbO'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:42

1

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:41

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:40

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:25

1

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:25

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:24

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:10

1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:10

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:09

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:54

1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:52

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:49

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:35

1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:34

-1" OR 2+871-871-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:33

-1' OR 2+703-703-1=0+0+0+1 or '8qbB58q3'=' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:33

-1' OR 2+597-597-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:32

-1 OR 2+905-905-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:32

-1 OR 2+674-674-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:32

Gfu5zdVO [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:31

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:19

1

-1" OR 2+254-254-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:19

-1' OR 2+498-498-1=0+0+0+1 or '1qGjjND4'=' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:18

-1' OR 2+128-128-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:18

-1 OR 2+148-148-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:17

-1 OR 2+92-92-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:17

TJf2O81o [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:17

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:14

-1" OR 2+907-907-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:03

1

-1' OR 2+861-861-1=0+0+0+1 or 'CHJQJnRK'=' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:03

1

-1' OR 2+32-32-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:02

1

-1 OR 2+400-400-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:02

1

-1 OR 2+896-896-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:01

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:01

HXDRAokZ [196.196.203.214] 2022-07-07 08:18:01

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:17:59

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:17:46

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:17:45

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:17:29

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:17:00

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:16:44

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:16:31

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:16:16

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:41

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:28

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:23

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:12

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:11

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:13:55

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:11:28

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:11:28

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:11:28

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:11:28

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:11:28

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:11:28

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:11:23

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:11:23

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:11:23

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:11:15

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:11:15

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:11:15

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:11:15

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:09:35

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:09:35

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:09:33

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:09:33

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:09:33

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:09:29

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:09:29


313 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
313 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.