Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд боомтуудын ажиллах цагийн хуваарь

Aдмин / Нүүр

Тулгар Төрийн 2230, 2231, Их Монгол Улсын 815, 816, Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 110, 111, Ардын хувьсгалын 100, 101 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд боомтуудын ажиллах цагийн хуваарийг танилцуулж байна.


Сэтгэгдэл

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:16:56

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:16:56

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:16:51

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:16:51

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:16:51

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:16:46

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:16:45

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:16

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:16

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:16

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:29:15

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:29:00

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:11:26

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:11:25

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:11:22

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:11:22

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:11:22

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:11:18

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:11:18

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:03:59

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:03:44

555

Зочин [@@mnoB0] 2022-07-07 08:57:49

Зочин [1] 2022-07-07 08:57:48

Зочин [1'"] 2022-07-07 08:57:48

Зочин [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-07 08:57:47

Зочин [G0suzV6B')) OR 621=(SELECT 621 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:57:35

Зочин [F4DRzzfV') OR 835=(SELECT 835 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:57:23

Зочин [XS6sJrUt' OR 447=(SELECT 447 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:57:11

Зочин [e8AbjNcO'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:56:58

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:56:44

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-07 08:56:31

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-07 08:56:18

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-07 08:56:05

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-07 08:55:52

Зочин [-1" OR 2+110-110-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:55:39

Зочин [-1' OR 2+440-440-1=0+0+0+1 or 'JvyUHTEu'='] 2022-07-07 08:55:38

Зочин [-1' OR 2+452-452-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:55:38

Зочин [-1 OR 2+854-854-1=0+0+0+1] 2022-07-07 08:55:38

Зочин [-1 OR 2+713-713-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:55:37

Зочин [eVtykBv6] 2022-07-07 08:55:37

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:55:23

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:55:10

Зочин [@@GcjoI] 2022-07-07 08:55:01

Зочин [1] 2022-07-07 08:55:01

Зочин [1'"] 2022-07-07 08:55:01

Зочин [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-07 08:55:00

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:54:58

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:54:56

Зочин [BkajXP0P')) OR 291=(SELECT 291 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:54:47

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:54:43

Зочин [Z00lmF9B') OR 930=(SELECT 930 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:54:34

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:54:29

Зочин [DgJyul1l' OR 319=(SELECT 319 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:54:21

Зочин [VV0XNCED'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:54:08

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:54:04

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:53:55

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:53:51

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-07 08:53:41

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:53:38

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-07 08:53:28

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:53:24

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-07 08:53:15

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:53:11

pHqghUme [@@r1tab] 2022-07-07 08:53:07

1

pHqghUme [1] 2022-07-07 08:53:06

1

pHqghUme [1'"] 2022-07-07 08:53:06

1

pHqghUme [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-07 08:53:05

1

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-07 08:53:02

pHqghUme [1AmY63KN')) OR 655=(SELECT 655 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:52:54

1

Зочин [-1" OR 2+367-367-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:52:50

Зочин [-1' OR 2+291-291-1=0+0+0+1 or 'gR257ZwR'='] 2022-07-07 08:52:49

Зочин [-1' OR 2+382-382-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:52:49

Зочин [-1 OR 2+977-977-1=0+0+0+1] 2022-07-07 08:52:49

Зочин [-1 OR 2+739-739-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:52:48

Зочин [hn1LnqxT] 2022-07-07 08:52:48

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:52:45

pHqghUme [SMyrceIa') OR 208=(SELECT 208 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:52:40

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:52:36

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:52:33

pHqghUme [IVrfX3ou' OR 204=(SELECT 204 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:52:28

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:52:23

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:52:20

pHqghUme [mLhFLPnc'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:52:15

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:52:10

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:52:08

pHqghUme [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:52:03

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:58

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:55

pHqghUme [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-07 08:51:51

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:41

pHqghUme [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-07 08:51:37

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:29

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:28

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:28

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:27

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:27

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:27

pHqghUme [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-07 08:51:25

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:13

pHqghUme [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-07 08:51:12

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:01

pHqghUme [-1" OR 2+935-935-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:51:00

1

pHqghUme [-1' OR 2+797-797-1=0+0+0+1 or 'zA31dYFt'='] 2022-07-07 08:51:00

1

pHqghUme [-1' OR 2+618-618-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:50:59

1

pHqghUme [-1 OR 2+970-970-1=0+0+0+1] 2022-07-07 08:50:59

1

pHqghUme [-1 OR 2+802-802-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:50:58

1

pHqghUme [qGdGMHjg] 2022-07-07 08:50:58

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:50:47

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:50:44

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:50:33

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:50:32

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:50:18

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:50:05

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:48:17

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:48:02

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:50

@@XGUgc

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:49

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:49

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:48

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:35

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:22

wQm87ETs')) OR 951=(SELECT 951 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:09

QsZdmE8U') OR 358=(SELECT 358 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:46:56

aKhssEl2' OR 891=(SELECT 891 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:46:47

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:46:41

-1)) OR 745=(SELECT 745 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:46:34

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:46:28

-5) OR 406=(SELECT 406 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:46:21

@@I8X7k

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:46:21

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:46:20

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:46:20

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:46:19

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:46:16

-5 OR 917=(SELECT 917 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:46:08

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:46:06

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:46:03

0OVZIhOq'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:54

oPeiFMLc')) OR 57=(SELECT 57 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:53

@@0EakV

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:52

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:52

1'"

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:52

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:50

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:40

oHhRFVDV') OR 464=(SELECT 464 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:38

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:36

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:28

K1ENSczd' OR 474=(SELECT 474 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:25

s76guYI3')) OR 179=(SELECT 179 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:24

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:15

-1)) OR 765=(SELECT 765 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:13

4bjd2Dmf') OR 399=(SELECT 399 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:11

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:02

-5) OR 486=(SELECT 486 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:01

iIZr0vBN' OR 87=(SELECT 87 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:59

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:50

-5 OR 19=(SELECT 19 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:49

-1)) OR 567=(SELECT 567 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:47

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:38

Ks3Q8Dmh'; waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:36

-5) OR 897=(SELECT 897 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:35

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:24

1 waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:23

-5 OR 205=(SELECT 205 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:22

-1" OR 2+880-880-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:22

-1' OR 2+56-56-1=0+0+0+1 or 'bUgsgPDO'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:21

-1' OR 2+557-557-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:21

-1 OR 2+805-805-1=0+0+0+1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:20

-1 OR 2+227-227-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:20

Da8X7Ln3

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:12

-1); waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:10

doShqz6M'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:07

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:58

-1; waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:56

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:53

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:46

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:44

-1); waitfor delay '0:0:15' --

@@9M73W [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:41

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:40

1'" [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:40

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:39

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:34

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:33

-1; waitfor delay '0:0:15' --

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:28

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:22

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:21

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

FBd19dYF')) OR 940=(SELECT 940 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:15

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:10

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:08

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

aApTrEeQ') OR 633=(SELECT 633 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:03

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:57

-1" OR 2+71-71-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:57

-1' OR 2+163-163-1=0+0+0+1 or 'ntDUDISI'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:56

-1' OR 2+945-945-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:56

-1 OR 2+623-623-1=0+0+0+1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:56

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:56

-1 OR 2+637-637-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:55

xX1LsBku

eoRAlbAZ' OR 841=(SELECT 841 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:50

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:43

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:43

1

-1)) OR 821=(SELECT 821 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:38

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:31

-1" OR 2+442-442-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:31

-1' OR 2+742-742-1=0+0+0+1 or 'r9ek1YHp'='

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:31

-1' OR 2+975-975-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:30

-1 OR 2+192-192-1=0+0+0+1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:29

-1 OR 2+35-35-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:29

lQ73x9Xr

-5) OR 389=(SELECT 389 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:26

@@Wffuk [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:19

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:18

1'" [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:17

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:17

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:17

1

-5 OR 437=(SELECT 437 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:13

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:05

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:05

1

ZpvmHjDi'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:01

6DfcKFLW')) OR 369=(SELECT 369 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:53

@@25lot [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:53

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:53

1

1'" [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:52

1

pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:52

1

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:48

iSrjbYb8') OR 187=(SELECT 187 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:40

PSJyDjVy')) OR 403=(SELECT 403 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:38

1

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:35

jLoxmiOm' OR 196=(SELECT 196 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:27

5OMLfVKi') OR 915=(SELECT 915 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:26

1

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:23

-1)) OR 201=(SELECT 201 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:16

pelMMXVf' OR 498=(SELECT 498 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:14

1

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:09

-5) OR 821=(SELECT 821 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:02

BJgFTwbo'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:41:01

1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:57

-5 OR 465=(SELECT 465 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:50

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:49

1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:45

58RfMOih'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:38

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:37

1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:32

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:25

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:24

1

-1" OR 2+750-750-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:19

-1' OR 2+363-363-1=0+0+0+1 or 'Xi0nFrTK'=' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:19

-1' OR 2+413-413-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:18

-1 OR 2+903-903-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:18

-1 OR 2+425-425-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:17

FIqWj3Nx [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:17

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:12

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:11

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:03

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:59

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:58

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:49

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:45

-1" OR 2+825-825-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:44

1

-1' OR 2+195-195-1=0+0+0+1 or 'vGmwFFDS'=' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:44

1

-1' OR 2+303-303-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:43

1

-1 OR 2+51-51-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:43

1

-1 OR 2+183-183-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:43

1

nM3ASNYq [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:42

1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:32

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:28

1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:19

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:15

1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:06

-1" OR 2+166-166-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:53

-1' OR 2+584-584-1=0+0+0+1 or '9XtVpSuN'=' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:52

-1' OR 2+440-440-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:52

-1 OR 2+455-455-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:52

-1 OR 2+991-991-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:51

CU8jtuqj [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:51

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:38

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:26

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:10

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:00

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:58

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:48

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:39

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:27

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:50

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:37

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:31

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:19

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:40

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:40

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:40

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:40

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:40

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:40

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:36

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:36

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:36

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:33

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:33

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:33

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:19:33

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:17:36

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:17:36

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:17:34

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:17:34

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:17:34

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:17:30

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:17:30


309 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
309 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.