Бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан гарлаа

Aдмин / Хууль

Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу Төрийн албаны зөвлөл “Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан болон Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлийн мэдээ”-г Улсын Их Хуралд хүргүүлсэн билээ.

“Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан болон төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлийн мэдээ” нь Монгол төрийн нэн шинэ түүхийн бүрэлдэхүүн хэсэг байж, төрийн албаны шинэтгэлийн онол, арга зүйн судалгаа шинжилгээний нэгэн эх сурвалж болох юм.

image