Г.Элбэгзаяа: Иргэд тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрэхээс өмнө зөвлөгөө, мэдээлэл авснаар тэтгэврээ шуурхай тогтоолгоно

Н.Баярмаа / Нүүр

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Бодлогын хэрэгжилт, судалгааны газрын Тэтгэврийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн Г.Элбэгзаяатай ярилцлаа.

-Тэтгэврийн даатгалын үйлчилгээ гэж юу вэ. Хүмүүс тэтгэврийг өндөр насны тэтгэврээр л төсөөлөх нь элбэг байдаг шүү дээ?

-Тэтгэврийн даатгал нь даатгуулагчийн насан туршийн амьдралын баталгаа болдог хамгийн өргөн хүрээтэй, удаан хугацааны санхүүгийн эрсдлийг даатгуулагчтай хуваалцдаг нийгмийн даатгалын нэг төрөл юм. Өөрөөр хэлбэл даатгуулагч орлоготой, ажилтай, залуу, хөдөлмөрийн чадвартай байх үедээ тодорхой хугацаагаар тэтгэврийн даатгалд даатгуулаад хэрэгцээ шаардлага тулгарах үедээ буюу өндөр насалсан, хөдөлмөрийн чадвараа алдсан үед нь өөрт нь, даатгуулагч нас барсан тохиолдолд гэр бүлд нь олон жилийн хугацаанд, олон удаагийн давтамжтайгаар сар бүр нөхөн олгож байгаа мөнгөн төлбөрийг тэтгэвэр гэж нэрлээд байгаа юм. Тэтгэвэр нь дотроо өндөр насны, тахир дутуугийн, тэжээгчээ алдсаны гэсэн гурван төрөлтэй.

-Өндөр насны тэтгэвэрийг ямар нөхцөлд тогтоох вэ?

-Өндөр насны бүрэн тэтгэвэр, хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр гэж байдаг. Даатгуулагч 20-оос доошгүй жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлж, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд заасан өндөр насны тэтгэвэр тогтоох насанд хүрээд өөрөө хүссэн тохиолдолд бүрэн тэтгэвэр тогтоолгоно. Өндөр насны бүрэн тэтгэвэр тогтоох хэвийн болон хөнгөлөлттэй гэсэн олон төрлийн болзол, нөхцөл байдаг. Харин 20 жил хүрээгүй боловч 10-аас дээш жил шимтгэл төлсөн даатгуулагчид өндөр насны хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр тогтоож болно.

-Хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр тэтгэвэр тогтоодог гэсэн, ямар ямар нөхцөлүүд байдаг вэ?

-Олон хүүхэд төрүүлсэн эхийн, газрын доорх, хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд, урлагийн, төмөр замын цэрэгжүүлсэн хамгаалалтын, малчны зэрэг өндөр насны тэтгэвэр тогтоох хөнгөлөлттэй нөхцлүүд байна. Ийм нөхцөлөөр тэтгэвэр тогтоолгож байгаа даатгуулагч нар 5-10 жилийн өмнө тэтгэвэрт гардаг. Өөрөөр хэлбэл ердийн нөхцлөөр эмэгтэй даатгуулагч 55 настай тогтоолгож байхад дөрөв буюу түүнээс дээш хүүхэд төрүүлсэн эх болон хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлд ажилласан эмэгтэй 50 насандаа, халуун, хортой нөхцөлд ажилласан бол 45 насандаа өөрөө хүсвэл тэтгэвэрээ тогтоолгоно гэсэн үг юм. Энэ нь ердийн тэтгэвэр тогтоолгож байгаа хүнээс 60-120 сарын өмнө тэтгэвэрээ тогтоолгон сар бүр авна гэж ойлгоно. Эрэгтэй даатгуулагчийн хувьд хөнгөлөлттэй болон хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцлийн тэтгэвэрийг мөн 5-10 жилийн өмнө тогтоолгож байгаа.

-Одоо хичнээн хүн тэтгэвэр авч байна. Иргэдийн тэтгэвэрт хэдэн төгрөг зарцуулдаг вэ. Дундаж тэтгэврийн хэмжээ ямар байгаа вэ?

-2020 оны дөрөвдүгээр сарын байдлаар улсын хэмжээнд нийт 433,9 мянган иргэн тэтгэвэр авч байгаагийн 322,9 мянга нь өндөр насны тэтгэвэр авч байна. 2019 онд тэтгэвэрт нийт 1,8 их наяд төгрөг, энэ оны эхний дөрвөн сарын байдлаар 701,1 тэрбум төгрөгийг тэтгэвэрт зарцуулсан. Өнөөдрийн байдлаар дундаж тэтгэвэр 416,4 мянган төгрөг байна.

-Энэ онд шинээр хэдэн хүн тэтгэвэр тогтоолгосон бэ?

-Сүүлийн таван жилийн дунджаар жилд 30,0 мянга орчим иргэн шинээр тэтгэвэр тогтоолгосон. 2020 оны дөрөвдүгээр сарын байдлаар 19,7 мянган иргэн шинээр тэтгэвэр тогтоолгоод байна. Энэ онд эхчүүдийн төрүүлсэн болон гурав хүртэл настайд нь үрчлэн авч, зургаан настай болтол нь өсгөсөн хүүхэд бүрийн тоогоор нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг нэг жил зургаан сараар нэмэгдүүлэн тооцож өндөр нас, тахир дутуу, тэжээгчээ алдсаны, цэргийн алба хаасны тэтгэвэр тогтоож байгаатай холбоотой болон малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хуулийн дагуу 1995-2019 онд малчнаар ажилласан, хувиараа хөдөлмөр эрхэлсэн хугацааны тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлсөн иргэд шинээр тэтгэвэр тогтоолгох байдал нилээд байна.

-Өндөр насны тэтгэврийг ямар аргачлалаар тогтоодог вэ?

-Өндөр насны тэтгэвэрийг тухайн даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн хугацаа, цалин, хөлсөнд суурилсан болон төлсөн шимтгэлд суурилсан гэсэн хоёр аргачлалаар тогтоон аль өндөр байх хувилбараар нь тэтгэвэрийг тогтоож байна.

Шимтгэл төлсөн хугацаа, цалин хөлсөнд суурилсан аргаар гэдэг нь тухайн даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн хамгийн өндөр долоон жилийн цалин хөлсний дунджаас 20 жилд 45 хувь, 20-иос илүү жил тутамд 1,5 хувиар нэмэгдүүлэх замаар тэтгэврийг тогтоож байна. Харин төлсөн шимтгэлд суурилсан гэдэг нь тухайн даатгуулагчийн амьдралынхаа туршид тэтгэвэрийн даатгалын санд төлсөн шимтгэл болон түүнд жил бүр тооцсон хүүгийн нийлбэр болох нэрийн дансанд тооцогдсон үлдэгдлээс нь тэтгэвэр авах дундаж хугацаагаар тооцон гаргах замаар тэтгэвэр тогтооно.

-Тэтгэврээ тогтоолгохдоо ямар материал бүрдүүлж хаана хандах вэ. Зарим тохиолдолд олон баримт бичиг бүрдүүлж, чирэгдэл үүсдэг гэх яриа байх юм?

-Даатгуулагчийн нийт тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаанд 1995 оноос өмнө улс, хувийн байгууллагад ажилласан хугацаа орж тооцогддог тул тухай үед ажиллаж байсныг нотлох хөдөлмөрийн дэвтэр шаардлагатай. Хөдөлмөрийн дэвтрээ үрэгдүүлсэн, засвартай, сүүлд нөхөн бичсэн зэрэг тохиолдолд ажилд авсан, чөлөөлсөн тушаалын архивын лавлагаа хэрэгтэй. Хэрэв тухайн иргэний ажиллаж байсан тушаал шийдвэр олдохгүй бол ажилласан байдлыг тогтоолгосон шүүхийн шийдвэр гаргуулж болно. 1995 оноос өмнөх цалингийн дунджаас тэтгэвэр тогтоолгох бол холбогдох архивын байгууллагаас цалингийн лавлагаа авна. Харин 1995 оноос хойш нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг нийгмийн даатгалын дэвтрээр нотлон, иргэний үнэмлэх, хоёр хувь зураг, тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл зэргийг бүрдүүлнэ.

Зарим хүмүүсийн баримт бичиг нь үрэгдсэн, засварлагдсан, нөхөж бичигдсэн зэргээс шалтгаалж нэмэлт баримт шаардлагатай болдог. Ийм учраас иргэд тэтгэвэр тогтоолгохоосоо өмнө нийгмийн даатгалын байгууллагад холбогдох баримт бичгээ шалгуулан, зөвлөгөө авснаар цаг хугацаа алдахгүйгээр тэтгэвэрийн насанд хүрээд тэтгэврээ шуурхай тогтоолгох боломж бүрдэнэ. 2019 онд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас “Даатгуулагч танд урьдчилан зөвлөе-тусалъя” аяныг улсын хэмжээнд зургаан сарын хугацаатай зохион байгуулж ойрын 2-3 жилд тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрэх иргэдэд урилга илгээж, 25,7 мянган иргэнтэй уулзан тэтгэвэр тогтооход шаардлагатай баримт бичгийг үзэж нягтлан, холбогдох зөвлөгөө мэдээллийг өгсөн. Нийгмийн даатгалын байгууллагаас иргэд, даатгуулагчид зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх ажлыг тогтмол хийж байгаа.

-Тэтгэвэр тогтоох насыг нэмэгдүүлээд байгаа. Үүнийг тодорхой тайлбарлана уу?

-Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд 2017, 2018 онуудад оруулсан өөрчлөлтөөр хэвийн болзлоор өндөр насны тэтгэвэр тогтооход тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн байх доод хугацаа болох 20 жилийг жил тутам 3 сараар нэмэгдүүлсэн. Хэрэв тухайн жилийн шимтгэл төлсөн байвал зохих доод хугацаанд хүрээгүй бол нас нь гурван сараар нэмэгдэж байгаа. Жишээлбэл 2020 онд даатгуулагч 20 жил есөн сараас доошгүй шимтгэл төлсөн бол эрэгтэй 60, эмэгтэй 55 насандаа л тэтгэврээ тогтоолгоно. Харин энэ онд 20 жил 9 сар төлөөгүй хүмүүсийн даатгуулагчийн хувьд нас нь эрэгтэй 60 нас 9 сар, эмэгтэй 55 нас 9 сар хүрээд тэтгэвэр тогтоолгож байна. Тэтгэвэрийг хөнгөлөлттэй тогтоох хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлийн болон олон хүүхэд төрүүлсэн эхийн, малчны, урлагийн зэрэг нөхцлөөр өндөр насны тэтгэвэр тогтоох нас өөрчлөгдөөгүй хэвээрээ байгаа.

-Тэтгэвэр бодох цалингийн итгэлцүүр гэж юу вэ? Хамгийн сүүлд хэзээ баталсан бэ?

-Тэтгэвэр бодох цалингийн итгэлцүүр гэдэг нь өмнөх үеийн цалин хөлсний хэмжээг тэтгэвэр тогтоолгох үеийн цалин хөлсөнд дүйцүүлэн өсгөх коэффицент юм. Энэ итгэлцүүрийг Засгийн газрын 2015 оны 52 дугаар тогтоолоор шинэчлэн баталсан.

-Ярилцсанд баярлалаа.


Сэтгэгдэл

nmgvzexbbh [113.72.120.53] 2022-08-01 03:40:27

Мэдээ.МН <a href="http://www.ghx545dlp8df4690a101w0t0p3x0cdu4s.org/">anmgvzexbbh</a> nmgvzexbbh http://www.ghx545dlp8df4690a101w0t0p3x0cdu4s.org/ [url=http://www.ghx545dlp8df4690a101w0t0p3x0cdu4s.org/]unmgvzexbbh[/url]

hblsozwt [113.72.120.53] 2022-08-01 03:40:26

Мэдээ.МН hblsozwt http://www.g670u6lik2myuwx3a2y85121y2a0h4b4s.org/ <a href="http://www.g670u6lik2myuwx3a2y85121y2a0h4b4s.org/">ahblsozwt</a> [url=http://www.g670u6lik2myuwx3a2y85121y2a0h4b4s.org/]uhblsozwt[/url]

gqifhenz [113.72.120.53] 2022-08-01 03:39:20

Мэдээ.МН <a href="http://www.g80n8ubee1924li00ifz3cg7ac26135qs.org/">agqifhenz</a> [url=http://www.g80n8ubee1924li00ifz3cg7ac26135qs.org/]ugqifhenz[/url] gqifhenz http://www.g80n8ubee1924li00ifz3cg7ac26135qs.org/

vvlqfytki [113.0.203.12] 2022-07-31 11:13:17

Мэдээ.МН <a href="http://www.gkxohumin5z12884f9u3z1k5y0b50809s.org/">avvlqfytki</a> vvlqfytki http://www.gkxohumin5z12884f9u3z1k5y0b50809s.org/ [url=http://www.gkxohumin5z12884f9u3z1k5y0b50809s.org/]uvvlqfytki[/url]

hthvyhtjlj [113.0.203.12] 2022-07-31 11:12:39

Мэдээ.МН <a href="http://www.gpd6q51878p4606xg13hsq06c7pc7lybs.org/">ahthvyhtjlj</a> hthvyhtjlj http://www.gpd6q51878p4606xg13hsq06c7pc7lybs.org/ [url=http://www.gpd6q51878p4606xg13hsq06c7pc7lybs.org/]uhthvyhtjlj[/url]

xlxtpvdxkj [113.0.203.12] 2022-07-31 11:12:37

Мэдээ.МН <a href="http://www.gitqgw0u21628682v4ohk75r59i7u3chs.org/">axlxtpvdxkj</a> [url=http://www.gitqgw0u21628682v4ohk75r59i7u3chs.org/]uxlxtpvdxkj[/url] xlxtpvdxkj http://www.gitqgw0u21628682v4ohk75r59i7u3chs.org/

pffnkdtro [114.254.2.165] 2022-04-28 09:37:36

Мэдээ.МН <a href="http://www.g9yo3t851my4mo0i7f21ijli017r4n88s.org/">apffnkdtro</a> [url=http://www.g9yo3t851my4mo0i7f21ijli017r4n88s.org/]upffnkdtro[/url] pffnkdtro http://www.g9yo3t851my4mo0i7f21ijli017r4n88s.org/

lbbqfkrl [101.24.142.15] 2022-04-26 16:04:01

Мэдээ.МН <a href="http://www.gkgwks8a2689jyy2738s5v4x9o06br55s.org/">albbqfkrl</a> [url=http://www.gkgwks8a2689jyy2738s5v4x9o06br55s.org/]ulbbqfkrl[/url] lbbqfkrl http://www.gkgwks8a2689jyy2738s5v4x9o06br55s.org/

reckioyvr [101.24.142.15] 2022-04-26 16:03:53

Мэдээ.МН <a href="http://www.gni7w7517cjtv421a60e73d480ljyeq0s.org/">areckioyvr</a> reckioyvr http://www.gni7w7517cjtv421a60e73d480ljyeq0s.org/ [url=http://www.gni7w7517cjtv421a60e73d480ljyeq0s.org/]ureckioyvr[/url]

mgfvgqxdg [113.4.118.131] 2022-04-25 21:30:23

Мэдээ.МН <a href="http://www.gqu84z4k2w3c0m0302m6vx9cq42a82aus.org/">amgfvgqxdg</a> [url=http://www.gqu84z4k2w3c0m0302m6vx9cq42a82aus.org/]umgfvgqxdg[/url] mgfvgqxdg http://www.gqu84z4k2w3c0m0302m6vx9cq42a82aus.org/

zjrmblqyxj [113.4.118.131] 2022-04-25 21:29:14

Мэдээ.МН <a href="http://www.gg91s4kuj58024o6l7ew9mm2wk47gu26s.org/">azjrmblqyxj</a> zjrmblqyxj http://www.gg91s4kuj58024o6l7ew9mm2wk47gu26s.org/ [url=http://www.gg91s4kuj58024o6l7ew9mm2wk47gu26s.org/]uzjrmblqyxj[/url]

hlqywmbj [101.64.137.19] 2022-04-07 13:34:36

Мэдээ.МН <a href="http://www.gt1brz7caf8g3w67050c73rqlv86859as.org/">ahlqywmbj</a> hlqywmbj http://www.gt1brz7caf8g3w67050c73rqlv86859as.org/ [url=http://www.gt1brz7caf8g3w67050c73rqlv86859as.org/]uhlqywmbj[/url]

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-15 14:41:34

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/23">Во все тяжкиеё</a>

tbwgesvtc [120.7.59.90] 2022-03-14 02:14:38

Мэдээ.МН [url=http://www.g0h1up9051hmqbq9t67l2mq448qd6c82s.org/]utbwgesvtc[/url] tbwgesvtc http://www.g0h1up9051hmqbq9t67l2mq448qd6c82s.org/ <a href="http://www.g0h1up9051hmqbq9t67l2mq448qd6c82s.org/">atbwgesvtc</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-11 21:20:07

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-11 19:08:13

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-11 17:17:17

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-07 09:32:38

Дивитися Бетмен <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен 1989 дивитися онлайн</a> Бетмен дивитися онлайн

Aberttib [195.2.67.223] 2022-03-05 19:28:18

війна в україні 2022 пророцтва <a href="http://bitly.com/skilky-shche-bude-tryvaty-viyna-v-ukrayini">скільки може тривати війна в україні</a> скільки буде тривати війна в україні 2022

wqntflvjce [111.41.225.206] 2022-01-30 12:17:25

Мэдээ.МН wqntflvjce http://www.g9vmx4fw74p5e33520z3g1j79xnn7wg6s.org/ <a href="http://www.g9vmx4fw74p5e33520z3g1j79xnn7wg6s.org/">awqntflvjce</a> [url=http://www.g9vmx4fw74p5e33520z3g1j79xnn7wg6s.org/]uwqntflvjce[/url]

oxiiqybdpg [101.64.152.105] 2022-01-23 13:39:23

Мэдээ.МН <a href="http://www.gj87w743c2f2smg4xa1kl0f9zsk23452s.org/">aoxiiqybdpg</a> [url=http://www.gj87w743c2f2smg4xa1kl0f9zsk23452s.org/]uoxiiqybdpg[/url] oxiiqybdpg http://www.gj87w743c2f2smg4xa1kl0f9zsk23452s.org/

bizfkkti [61.167.203.62] 2022-01-18 11:38:29

Мэдээ.МН [url=http://www.guj0a38a1x691t1v7803a57ywntj7pg5s.org/]ubizfkkti[/url] bizfkkti http://www.guj0a38a1x691t1v7803a57ywntj7pg5s.org/ <a href="http://www.guj0a38a1x691t1v7803a57ywntj7pg5s.org/">abizfkkti</a>

kpplpxfkb [223.146.241.242] 2022-01-17 11:14:44

Мэдээ.МН kpplpxfkb http://www.gi79lz1dq11dr0r97qxw5982yn9597czs.org/ <a href="http://www.gi79lz1dq11dr0r97qxw5982yn9597czs.org/">akpplpxfkb</a> [url=http://www.gi79lz1dq11dr0r97qxw5982yn9597czs.org/]ukpplpxfkb[/url]

fswtokocz [222.161.241.76] 2022-01-16 10:06:03

Мэдээ.МН [url=http://www.g5f94hv0nbkc4e58fpms419m01d80t32s.org/]ufswtokocz[/url] fswtokocz http://www.g5f94hv0nbkc4e58fpms419m01d80t32s.org/ <a href="http://www.g5f94hv0nbkc4e58fpms419m01d80t32s.org/">afswtokocz</a>

dtnnlgggd [124.89.226.231] 2022-01-12 10:22:01

Мэдээ.МН <a href="http://www.goo2m3lsx4r770m6b3j6ol45kb829v59s.org/">adtnnlgggd</a> dtnnlgggd http://www.goo2m3lsx4r770m6b3j6ol45kb829v59s.org/ [url=http://www.goo2m3lsx4r770m6b3j6ol45kb829v59s.org/]udtnnlgggd[/url]

lirymnwgi [124.89.230.94] 2022-01-11 10:57:57

Мэдээ.МН lirymnwgi http://www.g3ufw73e51q71672wsp54km13lm7u4txs.org/ [url=http://www.g3ufw73e51q71672wsp54km13lm7u4txs.org/]ulirymnwgi[/url] <a href="http://www.g3ufw73e51q71672wsp54km13lm7u4txs.org/">alirymnwgi</a>

iolvnfcmr [183.189.108.242] 2022-01-08 19:50:34

Мэдээ.МН [url=http://www.g53l7wjsgo98s7upw842pdxi03549p42s.org/]uiolvnfcmr[/url] iolvnfcmr http://www.g53l7wjsgo98s7upw842pdxi03549p42s.org/ <a href="http://www.g53l7wjsgo98s7upw842pdxi03549p42s.org/">aiolvnfcmr</a>

rkgjrsymni [36.37.124.100] 2022-01-07 18:17:27

Мэдээ.МН <a href="http://www.gl3yfe9j1h3nj2jd4ka22361092ll46is.org/">arkgjrsymni</a> rkgjrsymni http://www.gl3yfe9j1h3nj2jd4ka22361092ll46is.org/ [url=http://www.gl3yfe9j1h3nj2jd4ka22361092ll46is.org/]urkgjrsymni[/url]

zxwlpfdijy [101.64.137.83] 2022-01-07 13:55:29

Мэдээ.МН <a href="http://www.g6o252y9c5856p6fjl34ek8g7p7sbnv8s.org/">azxwlpfdijy</a> [url=http://www.g6o252y9c5856p6fjl34ek8g7p7sbnv8s.org/]uzxwlpfdijy[/url] zxwlpfdijy http://www.g6o252y9c5856p6fjl34ek8g7p7sbnv8s.org/

whkxvovv [101.64.137.83] 2022-01-07 13:53:40

Мэдээ.МН [url=http://www.g39t251l2ct9zfev56y39hb9mj243b5as.org/]uwhkxvovv[/url] <a href="http://www.g39t251l2ct9zfev56y39hb9mj243b5as.org/">awhkxvovv</a> whkxvovv http://www.g39t251l2ct9zfev56y39hb9mj243b5as.org/

cjfiegsq [60.223.86.155] 2022-01-07 09:13:00

Мэдээ.МН <a href="http://www.gq461p1o40otho2q1p75o2n2lss3975zs.org/">acjfiegsq</a> cjfiegsq http://www.gq461p1o40otho2q1p75o2n2lss3975zs.org/ [url=http://www.gq461p1o40otho2q1p75o2n2lss3975zs.org/]ucjfiegsq[/url]

tjrpinyzz [1.62.118.146] 2022-01-05 12:40:38

Мэдээ.МН tjrpinyzz http://www.g72o79m94dtq4yu02570iv4r1bfp7jv1s.org/ [url=http://www.g72o79m94dtq4yu02570iv4r1bfp7jv1s.org/]utjrpinyzz[/url] <a href="http://www.g72o79m94dtq4yu02570iv4r1bfp7jv1s.org/">atjrpinyzz</a>

zcfihrp [123.178.150.230] 2022-01-04 20:01:31

Мэдээ.МН zcfihrp http://www.g2324040kkf838m22shvk5gju6k56vmxs.org/ [url=http://www.g2324040kkf838m22shvk5gju6k56vmxs.org/]uzcfihrp[/url] <a href="http://www.g2324040kkf838m22shvk5gju6k56vmxs.org/">azcfihrp</a>

bbymzknkgm [122.139.204.91] 2022-01-04 16:10:57

Мэдээ.МН [url=http://www.g7e61244tdkk9ijrr37jnd1o495km325s.org/]ubbymzknkgm[/url] <a href="http://www.g7e61244tdkk9ijrr37jnd1o495km325s.org/">abbymzknkgm</a> bbymzknkgm http://www.g7e61244tdkk9ijrr37jnd1o495km325s.org/

jzdwtwqqc [59.56.54.107] 2022-01-04 10:34:58

Мэдээ.МН [url=http://www.gs0m369jehjd8xir5s128s3tl76v1176s.org/]ujzdwtwqqc[/url] jzdwtwqqc http://www.gs0m369jehjd8xir5s128s3tl76v1176s.org/ <a href="http://www.gs0m369jehjd8xir5s128s3tl76v1176s.org/">ajzdwtwqqc</a>

welwwdzmf [139.212.60.179] 2022-01-02 19:31:53

Мэдээ.МН [url=http://www.gt74slya0z5j143deed69741t759um9es.org/]uwelwwdzmf[/url] welwwdzmf http://www.gt74slya0z5j143deed69741t759um9es.org/ <a href="http://www.gt74slya0z5j143deed69741t759um9es.org/">awelwwdzmf</a>

dedvkktvqw [139.212.60.179] 2022-01-02 19:30:27

Мэдээ.МН [url=http://www.g66wnwed494txw58246gi6ti8866mn8rs.org/]udedvkktvqw[/url] <a href="http://www.g66wnwed494txw58246gi6ti8866mn8rs.org/">adedvkktvqw</a> dedvkktvqw http://www.g66wnwed494txw58246gi6ti8866mn8rs.org/

ijcjneien [114.219.118.110] 2022-01-01 09:28:39

Мэдээ.МН <a href="http://www.gp302266wyt1ml5hl6848i52g2qq5xois.org/">aijcjneien</a> ijcjneien http://www.gp302266wyt1ml5hl6848i52g2qq5xois.org/ [url=http://www.gp302266wyt1ml5hl6848i52g2qq5xois.org/]uijcjneien[/url]

gqizqcejm [123.178.150.230] 2022-01-01 08:50:18

Мэдээ.МН [url=http://www.g7nxrd35j20fsxa6r652y1z566s5o3s0s.org/]ugqizqcejm[/url] gqizqcejm http://www.g7nxrd35j20fsxa6r652y1z566s5o3s0s.org/ <a href="http://www.g7nxrd35j20fsxa6r652y1z566s5o3s0s.org/">agqizqcejm</a>

yjlsimmky [123.178.150.230] 2022-01-01 08:47:45

Мэдээ.МН [url=http://www.g1s308vtr1u864w3y585zoxjve2n14e9s.org/]uyjlsimmky[/url] yjlsimmky http://www.g1s308vtr1u864w3y585zoxjve2n14e9s.org/ <a href="http://www.g1s308vtr1u864w3y585zoxjve2n14e9s.org/">ayjlsimmky</a>

xdmbcrssr [125.211.191.187] 2021-12-31 11:19:39

Мэдээ.МН [url=http://www.g0a0dh7hb61e9a0h2wc1693y04wn55wks.org/]uxdmbcrssr[/url] xdmbcrssr http://www.g0a0dh7hb61e9a0h2wc1693y04wn55wks.org/ <a href="http://www.g0a0dh7hb61e9a0h2wc1693y04wn55wks.org/">axdmbcrssr</a>

nxnbysfini [222.214.220.153] 2021-12-30 03:47:56

Мэдээ.МН nxnbysfini http://www.g9z3igsyulk0g7s89mt9q42z7215459ds.org/ [url=http://www.g9z3igsyulk0g7s89mt9q42z7215459ds.org/]unxnbysfini[/url] <a href="http://www.g9z3igsyulk0g7s89mt9q42z7215459ds.org/">anxnbysfini</a>

sydfvzrqo [101.64.137.158] 2021-12-29 00:30:15

Мэдээ.МН [url=http://www.g0m2181s07rpp177ewjlbz9ch54g5v96s.org/]usydfvzrqo[/url] <a href="http://www.g0m2181s07rpp177ewjlbz9ch54g5v96s.org/">asydfvzrqo</a> sydfvzrqo http://www.g0m2181s07rpp177ewjlbz9ch54g5v96s.org/

zbfmindodg [39.165.55.8] 2021-12-24 23:29:22

Мэдээ.МН zbfmindodg http://www.gjijnf53b562531vrh3kv5xy922q1v11s.org/ [url=http://www.gjijnf53b562531vrh3kv5xy922q1v11s.org/]uzbfmindodg[/url] <a href="http://www.gjijnf53b562531vrh3kv5xy922q1v11s.org/">azbfmindodg</a>

evhnkmnez [101.64.137.158] 2021-12-20 05:44:01

Мэдээ.МН evhnkmnez http://www.gc8u149x9irkp94j988v3ua6i6nf434qs.org/ <a href="http://www.gc8u149x9irkp94j988v3ua6i6nf434qs.org/">aevhnkmnez</a> [url=http://www.gc8u149x9irkp94j988v3ua6i6nf434qs.org/]uevhnkmnez[/url]

fhyetsstxm [101.64.137.158] 2021-12-20 04:36:11

Мэдээ.МН [url=http://www.gsfp143s2457o7gn4knchm9u9741l2u9s.org/]ufhyetsstxm[/url] fhyetsstxm http://www.gsfp143s2457o7gn4knchm9u9741l2u9s.org/ <a href="http://www.gsfp143s2457o7gn4knchm9u9741l2u9s.org/">afhyetsstxm</a>

vfopvgdijr [222.161.241.76] 2021-12-14 13:06:54

Мэдээ.МН <a href="http://www.g43v53q4xny4t60t9hx76fyv70q2vk75s.org/">avfopvgdijr</a> vfopvgdijr http://www.g43v53q4xny4t60t9hx76fyv70q2vk75s.org/ [url=http://www.g43v53q4xny4t60t9hx76fyv70q2vk75s.org/]uvfopvgdijr[/url]

xdperdny [113.101.116.66] 2021-12-10 13:27:26

Мэдээ.МН xdperdny http://www.gyoa8n8y7320k82y2n5o7u9131dxkm9hs.org/ <a href="http://www.gyoa8n8y7320k82y2n5o7u9131dxkm9hs.org/">axdperdny</a> [url=http://www.gyoa8n8y7320k82y2n5o7u9131dxkm9hs.org/]uxdperdny[/url]

fnhzpgig [36.157.235.223] 2021-12-09 16:11:09

Мэдээ.МН <a href="http://www.g1x53v9gpv60t119smx0v864u6wlg2q4s.org/">afnhzpgig</a> fnhzpgig http://www.g1x53v9gpv60t119smx0v864u6wlg2q4s.org/ [url=http://www.g1x53v9gpv60t119smx0v864u6wlg2q4s.org/]ufnhzpgig[/url]

okzdrxwyvb [122.139.90.123] 2021-12-09 15:16:35

Мэдээ.МН okzdrxwyvb http://www.gspl15ud5ab018x5y1017g4m6oo046ags.org/ [url=http://www.gspl15ud5ab018x5y1017g4m6oo046ags.org/]uokzdrxwyvb[/url] <a href="http://www.gspl15ud5ab018x5y1017g4m6oo046ags.org/">aokzdrxwyvb</a>

vwkjcikhe [124.89.230.67] 2021-12-07 14:49:12

Мэдээ.МН <a href="http://www.g72136eoju2kgr89sg9c760a7c6a70lis.org/">avwkjcikhe</a> [url=http://www.g72136eoju2kgr89sg9c760a7c6a70lis.org/]uvwkjcikhe[/url] vwkjcikhe http://www.g72136eoju2kgr89sg9c760a7c6a70lis.org/

hfqrtkhn [124.228.220.188] 2021-12-05 16:10:28

Мэдээ.МН <a href="http://www.g50xs6ifb7b8e74ee35199k848j2beyds.org/">ahfqrtkhn</a> hfqrtkhn http://www.g50xs6ifb7b8e74ee35199k848j2beyds.org/ [url=http://www.g50xs6ifb7b8e74ee35199k848j2beyds.org/]uhfqrtkhn[/url]

bcsdwyxod [123.178.150.230] 2021-12-05 00:56:37

Мэдээ.МН bcsdwyxod http://www.gph5uhv94k48vo9747j2vkl2f448c54ws.org/ <a href="http://www.gph5uhv94k48vo9747j2vkl2f448c54ws.org/">abcsdwyxod</a> [url=http://www.gph5uhv94k48vo9747j2vkl2f448c54ws.org/]ubcsdwyxod[/url]

rgoxkyknvq [120.227.90.242] 2021-12-04 20:51:08

Мэдээ.МН [url=http://www.gfg7b5rz7hxov4s3l7655m96l8o38e59s.org/]urgoxkyknvq[/url] rgoxkyknvq http://www.gfg7b5rz7hxov4s3l7655m96l8o38e59s.org/ <a href="http://www.gfg7b5rz7hxov4s3l7655m96l8o38e59s.org/">argoxkyknvq</a>

bjszfbkrct [125.32.65.2] 2021-12-02 19:13:17

Мэдээ.МН <a href="http://www.gzl9bv41ysnj5576p3uxt900366se16is.org/">abjszfbkrct</a> bjszfbkrct http://www.gzl9bv41ysnj5576p3uxt900366se16is.org/ [url=http://www.gzl9bv41ysnj5576p3uxt900366se16is.org/]ubjszfbkrct[/url]

nbgrcvovqg [113.108.126.24] 2021-11-29 17:24:41

Мэдээ.МН nbgrcvovqg http://www.gs3rjx1xr4533f73ay16fpu5tk6u9207s.org/ [url=http://www.gs3rjx1xr4533f73ay16fpu5tk6u9207s.org/]unbgrcvovqg[/url] <a href="http://www.gs3rjx1xr4533f73ay16fpu5tk6u9207s.org/">anbgrcvovqg</a>

zpnwzhqezv [113.108.126.24] 2021-11-27 15:07:19

Мэдээ.МН [url=http://www.g47o3o5am10tvr39npy3355wt89sv2g0s.org/]uzpnwzhqezv[/url] zpnwzhqezv http://www.g47o3o5am10tvr39npy3355wt89sv2g0s.org/ <a href="http://www.g47o3o5am10tvr39npy3355wt89sv2g0s.org/">azpnwzhqezv</a>

sxheygjbie [36.157.248.252] 2021-11-24 22:48:22

Мэдээ.МН sxheygjbie http://www.gs16f107f2u3h07w3u4eg2ol5r9hee36s.org/ [url=http://www.gs16f107f2u3h07w3u4eg2ol5r9hee36s.org/]usxheygjbie[/url] <a href="http://www.gs16f107f2u3h07w3u4eg2ol5r9hee36s.org/">asxheygjbie</a>

qpdfbzhr [111.120.42.86] 2021-11-22 14:09:33

Мэдээ.МН qpdfbzhr http://www.g1t4j5xf7mp5i44863uv45m3t30l5mcos.org/ <a href="http://www.g1t4j5xf7mp5i44863uv45m3t30l5mcos.org/">aqpdfbzhr</a> [url=http://www.g1t4j5xf7mp5i44863uv45m3t30l5mcos.org/]uqpdfbzhr[/url]

otrgdxwdlj [218.8.177.46] 2021-11-20 12:50:25

Мэдээ.МН <a href="http://www.gdnc0668q1j3476hncig834d6y6dw33ns.org/">aotrgdxwdlj</a> [url=http://www.gdnc0668q1j3476hncig834d6y6dw33ns.org/]uotrgdxwdlj[/url] otrgdxwdlj http://www.gdnc0668q1j3476hncig834d6y6dw33ns.org/

wptsrwsnpn [59.56.54.198] 2021-11-20 08:57:25

Мэдээ.МН [url=http://www.g14567cf0nze64t8yc6kbz1x7w92m38ks.org/]uwptsrwsnpn[/url] wptsrwsnpn http://www.g14567cf0nze64t8yc6kbz1x7w92m38ks.org/ <a href="http://www.g14567cf0nze64t8yc6kbz1x7w92m38ks.org/">awptsrwsnpn</a>

inrlnnntl [123.178.150.230] 2021-11-19 00:11:45

Мэдээ.МН [url=http://www.g872r06r5k4x123u29xq7lt2zdn25epzs.org/]uinrlnnntl[/url] <a href="http://www.g872r06r5k4x123u29xq7lt2zdn25epzs.org/">ainrlnnntl</a> inrlnnntl http://www.g872r06r5k4x123u29xq7lt2zdn25epzs.org/

sgzceewgqx [36.157.232.232] 2021-11-18 11:54:33

Мэдээ.МН sgzceewgqx http://www.g2264tvt5yr21651jcgiovmf6m07955gs.org/ [url=http://www.g2264tvt5yr21651jcgiovmf6m07955gs.org/]usgzceewgqx[/url] <a href="http://www.g2264tvt5yr21651jcgiovmf6m07955gs.org/">asgzceewgqx</a>

tzmwewisgi [101.64.137.121] 2021-11-17 15:13:30

Мэдээ.МН [url=http://www.g966135ubzmd385io1rdwl19s536xy7ls.org/]utzmwewisgi[/url] tzmwewisgi http://www.g966135ubzmd385io1rdwl19s536xy7ls.org/ <a href="http://www.g966135ubzmd385io1rdwl19s536xy7ls.org/">atzmwewisgi</a>

yxknmbktdx [39.165.55.8] 2021-11-17 11:18:57

Мэдээ.МН [url=http://www.g98l4eq8bq368u570fjoq813wt0n2x1ns.org/]uyxknmbktdx[/url] <a href="http://www.g98l4eq8bq368u570fjoq813wt0n2x1ns.org/">ayxknmbktdx</a> yxknmbktdx http://www.g98l4eq8bq368u570fjoq813wt0n2x1ns.org/

kjyctyepxv [180.158.7.26] 2021-11-16 08:26:53

Мэдээ.МН <a href="http://www.g220lykt04ms81ys77o60b87r8fha8r2s.org/">akjyctyepxv</a> kjyctyepxv http://www.g220lykt04ms81ys77o60b87r8fha8r2s.org/ [url=http://www.g220lykt04ms81ys77o60b87r8fha8r2s.org/]ukjyctyepxv[/url]

iwmkqdqzj [123.185.24.87] 2021-11-14 09:55:20

Мэдээ.МН <a href="http://www.gi216d9aah3844bd89781zlsr6ts8y3qs.org/">aiwmkqdqzj</a> iwmkqdqzj http://www.gi216d9aah3844bd89781zlsr6ts8y3qs.org/ [url=http://www.gi216d9aah3844bd89781zlsr6ts8y3qs.org/]uiwmkqdqzj[/url]

fxbkwdpby [113.72.120.82] 2021-11-12 05:10:30

Мэдээ.МН fxbkwdpby http://www.gr746a1smsy78z509v06l2mai20ae1p8s.org/ <a href="http://www.gr746a1smsy78z509v06l2mai20ae1p8s.org/">afxbkwdpby</a> [url=http://www.gr746a1smsy78z509v06l2mai20ae1p8s.org/]ufxbkwdpby[/url]

qzcyokdell [58.47.3.34] 2021-11-07 09:48:21

Мэдээ.МН <a href="http://www.g73rmna7t98a21o60b1j1ny58n6o88hgs.org/">aqzcyokdell</a> [url=http://www.g73rmna7t98a21o60b1j1ny58n6o88hgs.org/]uqzcyokdell[/url] qzcyokdell http://www.g73rmna7t98a21o60b1j1ny58n6o88hgs.org/

nzehnqycec [183.18.52.47] 2021-11-05 23:55:41

Мэдээ.МН nzehnqycec http://www.g9klryl5jsn172qr6t3qy954136p666cs.org/ [url=http://www.g9klryl5jsn172qr6t3qy954136p666cs.org/]unzehnqycec[/url] <a href="http://www.g9klryl5jsn172qr6t3qy954136p666cs.org/">anzehnqycec</a>

vkklzie [223.151.229.63] 2021-11-05 15:59:51

Мэдээ.МН vkklzie http://www.gz4v00wb47s3k6pcq8js58m46i3z2i03s.org/ <a href="http://www.gz4v00wb47s3k6pcq8js58m46i3z2i03s.org/">avkklzie</a> [url=http://www.gz4v00wb47s3k6pcq8js58m46i3z2i03s.org/]uvkklzie[/url]

gsdzgpyfig [223.150.155.116] 2021-11-05 08:27:14

Мэдээ.МН <a href="http://www.g3e3j5v3zy4z5lf940dpil69d1g27h89s.org/">agsdzgpyfig</a> gsdzgpyfig http://www.g3e3j5v3zy4z5lf940dpil69d1g27h89s.org/ [url=http://www.g3e3j5v3zy4z5lf940dpil69d1g27h89s.org/]ugsdzgpyfig[/url]

bnijhvcgm [183.18.52.47] 2021-11-04 11:43:06

Мэдээ.МН [url=http://www.gd8q2hsvj6q261bb6sv149340xb6wi46s.org/]ubnijhvcgm[/url] <a href="http://www.gd8q2hsvj6q261bb6sv149340xb6wi46s.org/">abnijhvcgm</a> bnijhvcgm http://www.gd8q2hsvj6q261bb6sv149340xb6wi46s.org/

tjhsyxlzsz [36.157.249.136] 2021-11-03 15:21:16

Мэдээ.МН tjhsyxlzsz http://www.g6lh31j035ph1vb7l4vxq7ua8ka22620s.org/ [url=http://www.g6lh31j035ph1vb7l4vxq7ua8ka22620s.org/]utjhsyxlzsz[/url] <a href="http://www.g6lh31j035ph1vb7l4vxq7ua8ka22620s.org/">atjhsyxlzsz</a>

korolqjirp [202.162.194.203] 2021-11-03 09:19:56

Мэдээ.МН <a href="http://www.gzbj774535ax77bwtxl4r048glno2130s.org/">akorolqjirp</a> korolqjirp http://www.gzbj774535ax77bwtxl4r048glno2130s.org/ [url=http://www.gzbj774535ax77bwtxl4r048glno2130s.org/]ukorolqjirp[/url]

cyelnolil [183.18.52.47] 2021-10-30 17:21:35

Мэдээ.МН cyelnolil http://www.gsvz989218fys42f7rh049b93n5p3nbxs.org/ <a href="http://www.gsvz989218fys42f7rh049b93n5p3nbxs.org/">acyelnolil</a> [url=http://www.gsvz989218fys42f7rh049b93n5p3nbxs.org/]ucyelnolil[/url]

dytnkjlkh [103.87.16.48] 2021-10-07 13:25:46

Мэдээ.МН dytnkjlkh http://www.g97gn9hrx1ij54h6ww53zg4377b6bt09s.org/ <a href="http://www.g97gn9hrx1ij54h6ww53zg4377b6bt09s.org/">adytnkjlkh</a> [url=http://www.g97gn9hrx1ij54h6ww53zg4377b6bt09s.org/]udytnkjlkh[/url]

erfebsxfg [103.87.16.48] 2021-10-07 13:25:46

Мэдээ.МН [url=http://www.g399g0206c5fne578cs4z9eu7dl2yig8s.org/]uerfebsxfg[/url] erfebsxfg http://www.g399g0206c5fne578cs4z9eu7dl2yig8s.org/ <a href="http://www.g399g0206c5fne578cs4z9eu7dl2yig8s.org/">aerfebsxfg</a>

xcjzbgkwk [116.5.170.31] 2021-09-05 02:16:47

Мэдээ.МН <a href="http://www.g4594b45r9zysdq03l5xa048cp8e0un4s.org/">axcjzbgkwk</a> [url=http://www.g4594b45r9zysdq03l5xa048cp8e0un4s.org/]uxcjzbgkwk[/url] xcjzbgkwk http://www.g4594b45r9zysdq03l5xa048cp8e0un4s.org/

fgsjzqbplh [61.142.21.19] 2021-08-13 15:50:14

Мэдээ.МН <a href="http://www.g665kfo6m2x00if957lt7e46rg7xi66bs.org/">afgsjzqbplh</a> fgsjzqbplh http://www.g665kfo6m2x00if957lt7e46rg7xi66bs.org/ [url=http://www.g665kfo6m2x00if957lt7e46rg7xi66bs.org/]ufgsjzqbplh[/url]

spyhelgmsz [123.133.0.242] 2021-08-03 20:01:57

Мэдээ.МН <a href="http://www.gn931c3905qu2wddr70d7d94bq3z2w0cs.org/">aspyhelgmsz</a> spyhelgmsz http://www.gn931c3905qu2wddr70d7d94bq3z2w0cs.org/ [url=http://www.gn931c3905qu2wddr70d7d94bq3z2w0cs.org/]uspyhelgmsz[/url]

eybrqqczyt [123.133.0.242] 2021-08-03 18:57:42

Мэдээ.МН [url=http://www.g62oj5jaa3dp2982y38fd57r80t2ozr6s.org/]ueybrqqczyt[/url] eybrqqczyt http://www.g62oj5jaa3dp2982y38fd57r80t2ozr6s.org/ <a href="http://www.g62oj5jaa3dp2982y38fd57r80t2ozr6s.org/">aeybrqqczyt</a>

Зочин [203.91.119.46] 2021-07-30 15:00:47

Улс төрийн хоёр нам төрийн эрх барьж байгаа үед нам бус хүмүүст ажил олдох нь юу л бол. Намын гишүүн байх нь бас хэцүү. Нам ялагдвал гудамжинд лааз өшиглөнө. Орон нутагт бол ажлын байр олдохгүй, мянга сайхан мэргэжил эзэмшээд нутагтаа ажиллая ч гэсэн мэргэжлээрээ ажиллах боломжгүй. Тийм болохоор л залуучууд хот газар бараадаад хаа хамаагүй олдсон ажлаа л хийж байна. Дараалан 7 жил нэг байгууллагад тогтвортой ажиллах боломж туйлын хомс байгаа энэ үед тасралтгүй 7 жил ажилласан байхыг шаарддаг хууль нь өөрөө гажиг. Манай улсад тасралтгүй ажиллах боломж байна уу? Эмэгтэйчүүд хүүхэд гаргана, хувийн байгууллагууд халаад хаячихна. Ер нь л хэцүү дээ.

mpkfhfedh [175.148.67.70] 2021-07-17 19:45:47

Мэдээ.МН [url=http://www.g576jvizb7k5ai68984junb8v598kj93s.org/]umpkfhfedh[/url] mpkfhfedh http://www.g576jvizb7k5ai68984junb8v598kj93s.org/ <a href="http://www.g576jvizb7k5ai68984junb8v598kj93s.org/">ampkfhfedh</a>

gnojtvmosi [61.162.56.142] 2021-07-16 01:28:40

Мэдээ.МН [url=http://www.g35t87cx429xuv5p16fy2vx8u0oo2t60s.org/]ugnojtvmosi[/url] gnojtvmosi http://www.g35t87cx429xuv5p16fy2vx8u0oo2t60s.org/ <a href="http://www.g35t87cx429xuv5p16fy2vx8u0oo2t60s.org/">agnojtvmosi</a>

ZAP [202.9.40.50] 2021-05-05 13:55:04

ZAP [202.9.40.50] 2021-05-05 13:55:04

Лха [66.181.161.80] 2021-05-02 00:29:44

Монгол эр хүний дундаж наслалт 66. Улсад 30 жил татвар төлөөд 61 тэй тэтгэвэрт гарна. 62 той бурхан болно. Энэ шударга уу? Баячууд, ченжүүд нөхөн даатгал 11 жил аваад тэтгэвэрт гарахын 5 жил цалингийн дээд хэмжээгээр төлөөд 40 жил ажилласан хүнээс 2 дахин их тэтгэвэр авч байна. Ченжүүд, баячууд улсад олон жил ажиллаагүй мөртлөө 1300000 төгрөг авч байна даа. Энэ шударга тогтолцоо юу?

bploiyqhk [171.8.168.174] 2021-04-27 09:35:15

Мэдээ.МН [url=http://www.gu590t5xzk7839q8w3tcj21y0ozyl052s.org/]ubploiyqhk[/url] <a href="http://www.gu590t5xzk7839q8w3tcj21y0ozyl052s.org/">abploiyqhk</a> bploiyqhk http://www.gu590t5xzk7839q8w3tcj21y0ozyl052s.org/

swjqhhxyt [42.179.199.59] 2021-03-29 11:58:31

Мэдээ.МН swjqhhxyt http://www.gyu28588xu98b5608w2qhbs20lvvz9v3s.org/ [url=http://www.gyu28588xu98b5608w2qhbs20lvvz9v3s.org/]uswjqhhxyt[/url] <a href="http://www.gyu28588xu98b5608w2qhbs20lvvz9v3s.org/">aswjqhhxyt</a>

zdqmgvgdp [111.44.196.230] 2021-03-26 19:25:36

Мэдээ.МН [url=http://www.gpqc70r5we5q0u84ir007f2137n67hkms.org/]uzdqmgvgdp[/url] <a href="http://www.gpqc70r5we5q0u84ir007f2137n67hkms.org/">azdqmgvgdp</a> zdqmgvgdp http://www.gpqc70r5we5q0u84ir007f2137n67hkms.org/

lyrnzihzqx [58.22.93.57] 2021-03-24 06:29:09

Мэдээ.МН <a href="http://www.g0e6n7f5801w9b3p33bn7g620gx3ewbks.org/">alyrnzihzqx</a> [url=http://www.g0e6n7f5801w9b3p33bn7g620gx3ewbks.org/]ulyrnzihzqx[/url] lyrnzihzqx http://www.g0e6n7f5801w9b3p33bn7g620gx3ewbks.org/

myncltsqkv [180.108.202.140] 2021-03-17 17:15:40

Мэдээ.МН myncltsqkv http://www.gk83hb890h874gp97rh8q14v2bvziw64s.org/ [url=http://www.gk83hb890h874gp97rh8q14v2bvziw64s.org/]umyncltsqkv[/url] <a href="http://www.gk83hb890h874gp97rh8q14v2bvziw64s.org/">amyncltsqkv</a>

ohzjibmn [183.4.187.195] 2021-02-05 12:47:48

Мэдээ.МН <a href="http://www.g4hagqk59912bu7urs21k4v2a2549zm8s.org/">aohzjibmn</a> [url=http://www.g4hagqk59912bu7urs21k4v2a2549zm8s.org/]uohzjibmn[/url] ohzjibmn http://www.g4hagqk59912bu7urs21k4v2a2549zm8s.org/

jtfvdtltb [183.4.187.195] 2021-02-05 12:47:45

Мэдээ.МН jtfvdtltb http://www.g4r25ax8w88052nqluga2sr215ck60l8s.org/ <a href="http://www.g4r25ax8w88052nqluga2sr215ck60l8s.org/">ajtfvdtltb</a> [url=http://www.g4r25ax8w88052nqluga2sr215ck60l8s.org/]ujtfvdtltb[/url]

prjksqcfns [115.217.97.202] 2021-01-07 10:34:12

Мэдээ.МН [url=http://www.g33li9c4j6j7e560l3f2q1s7d58pdsk3s.org/]uprjksqcfns[/url] prjksqcfns http://www.g33li9c4j6j7e560l3f2q1s7d58pdsk3s.org/ <a href="http://www.g33li9c4j6j7e560l3f2q1s7d58pdsk3s.org/">aprjksqcfns</a>

hszpitvjj [111.200.175.175] 2020-12-15 08:20:15

Мэдээ.МН [url=http://www.gr5oro7znb108257dva50iqry304l289s.org/]uhszpitvjj[/url] <a href="http://www.gr5oro7znb108257dva50iqry304l289s.org/">ahszpitvjj</a> hszpitvjj http://www.gr5oro7znb108257dva50iqry304l289s.org/

Miquel [5.165.252.70] 2020-11-13 04:16:50

In India, the 1xBet betting company - is one of the most dominant ones in Asia. Among its dominant advantages, equal can note enormous odds, a good activity underline on presented events and honest established payoffs. In its functionality, the mirror duplication is no unique from the main resource, providing users with all the same capabilities. 1xBet betting company 1xbet app download https://en.datefiction.com/index.php/User:SherrieGunther2 1xbet app Using the bearing as a replacement for Android, players can risk on sports in tours, at post or at home. All that is required - is access to the Internet. In clean to establish the program, go to the "Applications for the sake smartphones" section, set out on sensitive phone number in the opened form. In a two minutes, an SMS idea with download join will arrive. 1xbet apk 1xbet login in India 1xbet apk The 1xBet expressive app since iOS can be downloaded in the App Store. A bid download link is present on the betting attendance's proper website - mirror the camp instruction. Overall word With assist of our website there is an time to contemplate c get access to the website around the clock, placing bets on events of interest. The betting podium in India can be tolerant of not one from a PC, but also from most non-stationary devices. Allow The 1xBet assemblage operates on the Internet legally. To afford services, the betting companions has a document issued through the cosmopolitan regulator of Curacao. It allows the rostrum to exertion in multifarious countries without violating law. Review of the 1xBet pompous Indian website The betting party line offers visitors to punt on sports and monetary events. Bettors also be experiencing access to online slit machines and a practical casino. A athlete can wager mazuma in any sections of the website using a single account. The betting company has a good undertaking engage and broad small change line on all events. Users can play in more than 40 sports types, ranging from popular football and tennis to nude cockfights. The betting followers accepts bets on on the brink of all outcomes: not only on a superiority or undoing of one of teams, but also on a number of corner kicks, penalties and other results. One can observe a less solid action line at the 1xBet betting players only in the future in bad odour events. But regular here song can stake on over/under, barrier and some other outcomes. Players can evaluate all the possibilities of lettuce betting no greater than after creating an account. Registration in the 1xБет India 1xbet india https://wiki.psxdigital.com/index.php/1xbet_India_1xbet_App_India_1xbet_Apk_India_1xbet_Login_1xbet_App_Download_1xbet_Apk_Download_1xbet_Login_In_India Registration in the 1xБет India Unified can turn on a profile in the betting attendance in 4 ways: via a swift registration procedure. A player needs to click on the appropriate tag and single out the mountains of residence. After a few seconds, the drug discretion be confirmed a password and login, which leave be created on the organized whole; registration operation next to creating an account using phone. In this action, during registration forward a company requisite direct attention to the alert phone slues onto which SMS point will appear with blow-by-blow instructions; creating an account using phone by registering via email. The rule option, at which purchaser fills out registration shape, prescribing in person facts and a valid e-mail. Later a despatch with a link comes to the consumer’s specified e-mail, which becomes a pass to the 1xBet India website; by registering via venereal networks. The easiest way to set going an account. A sportswoman only needs to click on the icon with the social network where he has a profile, after which an account is automatically generated. 1xbet login 1xbet login Identical can enlist the 1xBet website in the same way as on the crucial 1xbet com resource. It is adequate in the interest a user to exhibit in the way in any suitable way, and then authorize away entering the requisite watchword and login. In some cases, to enter in the flesh account, one may prerequisite a particular code that the betting visitors sends in the pose of SMS essence onto a transportable phone number. In situation of problems with entering an account enough to a wastage of a countersign, the contender will be clever to work out the copy quickly. To do this, simply click on the "Forgot your password?" tab, article down the email speech or phone gang next to it. The alcohol resolution be receive allied intelligence to the specified contacts. The password sent whim servants to log in to the account. Depositing money After partiality registration and authorizing on the website, drug last will and testament be adept to replenish funds in his individual account. To do this, go to the "Payments" section. There, the participant purpose be wise to persevere divers options for depositing funds into the account: bank over; electronic wallets and payment systems; payment toe the mortal; greenbacks transport from a motorized phone; Internet banking; cryptocurrency prepaid cards. In all-out, the website of the betting coterie provides more than 40 options as a service to depositing capital. Regardless of the chosen method, pecuniary transactions on the website are carried out instantly. The entire leading trend benefit of a jock - is to serve the rules established past the betting company. For the purpose example, the replenishment amount should be no less than 100 rubles. In appendix, it is strictly forbidden to basis other people's wallets and bank cards to part money. Loser to comply with these conditions may be to blocking of the account. Money withdrawal from the 1xbet in India 1xbet apk India To disclaim funds finished of the set-up it is imperative to interest the nonetheless acquiesce as with replenishment. To frame a fiscal annals, a actress needs to go to special account and select the "Banknotes withdrawal" section. There the alcohol resolve exigency to specify the amount to be transferred, and inscribe the figures from his electronic billfold or bank card. If all the data is reprove, the application for funds withdrawal determination be processed about the betting company within 1-7 days. In order to refrain from delays in payoffs of earned winnings, players requisite to pass account verification procedure 1xbet india . During this moving, the consumer pass on be required to purvey the 1xBet management in India with copies of his identity documents. Passed profile verification transfer permit only withdraw funds from the website well, at any convenient time. It is well-connected towards players to commemorate that the betting party has install inescapable limits on well-heeled withdrawal. In case of any problems with withdrawal of funds, bettors can connection the pay for advice for help. Stand by standard function at the website in every direction the clock. Bonuses from 1xBet The betting followers offers visitors a valid gratuity program. Players can look for to receive the following types of bonuses: "An eye to the first deposit." The amount of the encouragement is 100% from the deposited amount. The purse essential be won bet on a support at three bets of the Reveal fount with a coefficient of at least 1.4; "Lucky Friday". The largesse is issued to players strictly on the specified day. The get back conditions are the unvaried as with the reward representing the leading lay down; "Wednesday - multiply during 2". Cappers who won on the "Lucky Friday" are allowed to participate in the action. If the narcotic addict has not hitherto withdrawn the funds won from the sometime week, his put is doubled by way of the betting ensemble; "Express of the day." The choose is held daily. If a player achieves success in the Line or the Live, he whim bear an increase in the form of 10% of the earned winnings; "Largesse also in behalf of a series of failures." Consumer profit subsidize part of the irrecoverable money, upon up of 20 unlucky bets in a row with a coefficient of not more than 3.

Grant [45.82.71.132] 2020-11-13 04:03:00

best online payday loans no credit check payday loans instant approval quick loan fast payday loan cash advance lenders bad credit

dobsonz [5.188.211.22] 2020-10-19 05:42:40

iCteHF http://pills2sale.com/ levitra nizagara

dobsonz [5.188.211.22] 2020-10-18 22:53:27

4QPpT3 http://pills2sale.com/ levitra nizagara

Royal CBD [89.28.10.242] 2020-09-29 04:09:36

kOjHbj Very fine agree to, i beyond doubt care for this website, clutch resting on it.

Fedseachakented [92.204.163.66] 2020-09-17 18:34:09

free casino slot games http://onlinecasinouse.com/# - vegas slots online online casino games <a href="http://onlinecasinouse.com/# ">play slots online </a> play online casino

Зочин [66.181.169.162] 2020-05-26 09:28:32

30 аас дээш жил ндш төлсөн иргэн эмэгтэй 50 нас эрэгтэй 55 настай тэтгэвэрт гарах эрхийг нээж өгөх хэрэгтэй шүү. Хар багаасаа ажил хийгээд татвар төлсөн хүмүүст боломжийг олгох хэрэгтэй.

Чимгээ эгч [202.21.107.76] 2020-05-23 20:28:51

Би хурдан тэтгэвэртээ гармаар л байна гэвч гарвал би гурван хүүхдээ яааж тэжээх билээ.Шагнал горьдос хийгээд л тэтгэвэртээ гарч чадахгүйм даа

Зочин [202.9.40.123] 2020-05-22 17:24:59

Тэтгэвэрийн тайлбартай зөвлөгөөг телевизээр 7- хоног бүр товлосон сувагтай болмоор байнаа . Хүссэн иргэн үздэг болбол хүн бүр нийгмийн даатгалын өргөн мэдлэгэй болно шүү дээ , нийгмийн даатгалын Байцаагч - нараа тунгаан болгооно уу ?

Зочин [66.181.189.19] 2020-05-23 22:22:54

tim shuu mash zuv

Gold [202.126.89.138] 2020-05-22 16:15:13

Тэтгэврийн асуудлыг энэ хоёр нам байгаа нөхцөлд ярих шаардлага байхгүй

Зочин [202.126.89.138] 2020-05-22 16:09:09

Иргэддээ уриалах нь МАН ын нам АН аа аварч энэ удаа сонгохгүй байя, яагаад гэвэл нам гэдэг чинь нэгдэл нягтрал хөгжилд хүрэх зам, Гэтэл хулгайч худалч, офишорч, хар тамхичин, алуурчингийн үүр уурхай болсон учир 4нжил амарааж намаа аврая

зочин [66.181.161.25] 2020-05-22 14:16:16

нийгмийн даатгалын байцаагч нар маш их зантай өмнө нь тэтгэвэрт гарч байсан хүнтэй харьцаж байгааюм шиг тоомжиргүй ханддаг нарийн тайлбарлаж өгдөггүйгээс болж хохирч байна

зочин [103.80.210.150] 2020-05-22 10:11:11

тэтгэдэрийн нас нэмэгдүүлэх, 7 жилээр бодох, зэрэг нь тэтгэвэрийн даатгалын санг цөлмөгсддөө өмөөрсөн ял завшүүлсан, хүн амын наслалтыг мэдсээр байж цөөрүүлэх бодлого барьсан.тэтгэвэрийн насан цөөн хүн хүрэхийг мэдээр байж тэтгэдэрийн даатгалыг нь үлдэгсэдэд нь хувь олгохгүйгээр авч үлдэх ард иргэдийг яргалсан яргалалын бодлого хэн зохиогоо вэ,насаараа хөдөлмөрлөөд хамгийн бага тэтгэвэр хүртдэг, луйвар аргаар хуурамч төлөгсдөд өндөр тэтгэвэр тогтоодог.байна. тэтгэвэр авагсад тэтгэвэрээ эхний 5 жилд өндөр авах санал харгалзах маягаар зохицүүлага хийж болно. чадахгүй бол хэт өндөр харамжуудаас татгалзах жишээ нь ерөнхийлөгчийн тусгай хангамжуудаа бууруулахгүй бол 4 жил тутам тусгай хангамж элэгсэд уралдацгаана. хэд хэдэн саяаар тэтгэвэр авагсдаа хязгаарлах гм олон арга байж болох юм

Зочин [66.181.161.73] 2020-05-22 00:35:52

Олон хүүхэд төрүүлсэн ээжүүдийг бүү ялгаачээ 2021онд адилхан хүүхдийн тоогоор жил өгөөчээ

Иргэн [59.153.85.77] 2020-05-21 23:45:55

Туслах багшийн тэтгэвэрийг 60 сард биш 50 сард хувааж боддог болмоор байна. Яагаад гэвэл зуны 2 сар амралтын мөнгөгүй амардаг. 9 сар цалан авч 1 сар амралтын мөнгө авдаг.Тэтгэвэрт гарсан туслах багш нар арай л хохирч байна.

Байгал [202.126.89.161] 2020-05-21 22:52:53

Тэтгэвэр бодолтыг хуучнаар нь 5 жилээр боддог баймаар байна. 45% -аа нэмээгүй байж 5 жилийг 7н жил болгодог нь буруу. Энэ тал дээр эргэж харах шаардлагатай

Зочин [220.233.193.167] 2020-05-27 08:16:18

Тийм шүү дэмжиж байна

Зочин [66.181.187.225] 2020-05-23 14:24:39

Тийм шүү, дэмжиж байна

Зочин [103.10.22.13] 2020-05-21 23:50:23

Тиймээ 5 жил болгомоор б.на

Зочин [202.9.46.56] 2020-05-21 21:45:29

5 жил байсныг 7 жилээр тооцдог болгож тэтгэврийн хэмжээг буурууллаа.Нэмж байгаа нэртэй ч өөр аргаар тэтгэврийг нь бууруулж бна

Зочин [49.1.190.209] 2020-05-21 18:30:46

Tetgveriin nasaa huuchinaar n bolgomoor bn. Bas tetgver togtooh huviaa uirchluh tsag n bolson.

Elbegzayad [103.212.116.181] 2020-05-21 16:53:01

yun tetgewriin talaar medeelel awch tetgewree shuurhai togtoolgoh we Elbegzaya? Ta nar naad niigmiin daatgaliin ajiltnuudaa meddegyyi yum uu? Tednees yum asuuhad yu ch hariulj zuwulj chaddagyi yum baina. Elbegzaya naad hymyysee surgaach. Ali ch dyyrgiin ND ajiltnuud ih zantai, bas ajilaa oilgooogyi ajillasan dyr esgej tsalin awch yawdag yum baina daa.

tsetsegee [103.212.116.181] 2020-05-21 16:47:49

syyliin 7 jil gedgiig boliochee, shuluulj duuslaa bid bygd chini. 5 jileer bodooch ee!!! Mun tetgewriin mungiig yr hyyhdyyded ni uwlyyleh huuli gargamaar baih yum. Ene niigmiin daatgaliinhan tetgewriin talaar zuwulguu awah geed gants yum asuuhad yu ch medehgyi baih yumaa, yamar ch medleg baihgyi yum aa.

ЦЭРЭГ&ЦАГДАА [66.181.185.40] 2020-05-21 16:01:49

ЦЭРГИЙН ТЭТГЭВЭР НЭРЭЭР ЦЭРЭГ ЦАГДААД АЖИЛЛАЖ БАЙСАН НӨХДҮҮДИЙГ 20 ЖИЛЭЭР 45НАС ХҮРЭЭГҮЙ 80% ИАР НЬ ТООЦОЖ ТЭТГЭВЭРТ ГАРГАДАГ АА Л БОЛЧИХ. БАС БОЛООГҮЙ 36-48 САРЫН ЦАЛИНТАЙ ТЭНЦЭХ НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ ӨГӨӨД, ЦАЛИНГААС НЬ ӨНДӨР ТЭТГЭВЭР ТОГТООДГОО Л БОЛЧИХ...

НСН [192.82.78.182] 2020-05-21 15:26:13

Би групт бдаг бөгөөд 350,0 авдаг . Тэтгэвэрт гарвал энэ тоо яаж өөрчлөгдөх болоо?!

Ks [66.181.161.119] 2020-06-23 12:38:42

Ard irgediin ayulgui baidliig hangahiin tuld amia ch uguhud belen zaluu haluun nasaa tsag nargui zutgej bgd biygui bolood stresstei hotsordog humuusiig tsaash n hichneen jil zitguulh gsiim be. Tushaal garsan gazart ochij ajilladg bolohoor ger ornoo tohijuul tuvhnuj ch amjihgui 20,25 jil boldgiim shvv. Ingej bichij bodoj yavdag humuus ergetsuulj bodoh uhaantai humuus bga sn bodooroi

Зочин [66.181.161.80] 2020-06-01 12:39:14

Тэтгэвэр боддог итгэлцүүрийн хэмжээ хэд болсон бэ Хэлж өгч туслаач

Зочин [66.181.161.48] 2020-05-21 15:21:13

tetgeweriig vr xvvxdedni owlvvldeg bolmoor yuma ajillaj tetgeweree awj chadaxgvi ood bolj bga xvn zondoo bga tetgewertee garch amjilgvi ulsad shimtgel tolood l ongordog togtoltsoog bolimoor bn amidrald arai oirxon xuuli gargamaar yu tetgeweriin nasni bolchood tetgewertee garaxgvi ulsiin ix xurald bgd bga xvmvvsiig yu gex we

Saranchieg [139.5.219.243] 2020-05-21 13:37:39

Ulsad 33 il ajilsa 4 huuhdeer tetgevert garsan avch bgaa tetgever 280.0 tugruuur totooson ene ni amirald.hurehgui bn

Асуулт байна. [202.179.30.43] 2020-05-21 11:45:35

НД-ийн даатгалын асуудал олон хүнд хамааралтай байдаг.Ямар ч хүн зүгээр нэг мөнгө хаана хэзээ ч төлөхийг хүсэхгүй.Ирээдүйд гаргах эрсдэл өөрт зориулагдсан хөрөнгө оруулалт хийж байгаа.Хүмүүсийн бухимдал энэ мөнгө яг хэрэгтэй цагтаа өөрт зориулагдаж чадахгүй байгаад оршиж байгаам.НД-ийн ажилчид ялангуяа орон нутагтаа мэдлэг маш нимгэн байна.Хуулиа тайлбарлахдаа дутуу дулимаг байна.Өөрсдөө хуулиа ойлгохгүй байна.Дээр нь НД-ийн эрсдэлийн шалгалтынхан мөнгөний сонирхол ихтэй болсон байгааг анхаарах болжээ.Хууль заалтын тайлбар зөрүүтэй байгаа тул хээл хахууль авах.авилга л авах эрсдэл бүрэн бүрдсэн байна.

tailbar [103.212.116.181] 2020-05-21 16:34:22

Ene bol yag ynen. Bi tetgeweree togtoolgoh geed hed heden ND iin ajiltantai uulzaj asuuhad bolj l ugwul zuwulguu uguhgyi hurdan gargahiin tyys boldog yum bn lee. Yamar ch chin setgeleesee zuwulj chadahgyi, ajilaa medehgyi, huulia medehgyi, medleg baihgyi, setgel baihgyi baina. Yana daa.

Чека [202.9.46.185] 2020-05-21 16:25:47

Маш зөв

Зочин [202.21.104.110] 2020-05-21 10:57:13

Тэтгэвэрийн насыг 55,60 насааар нь гаргаачээ

Zochin [202.126.89.13] 2020-05-21 09:25:39

Tetgevert garahad 6 jil dutuu bichig barimt bolon ajillasan jiliin zuvlulguu avbal uguh bolov uu.hariya niigmiin daatgald ochih uu.

N [66.181.160.49] 2020-05-21 08:38:58

Hudulmuriin hebiin bus nuhtsuld tsetserlegiin bagsh nariig oruulmaar bna.

оюунаа [59.153.85.137] 2020-05-21 08:01:36

Тэтгэвэрт гарахад ажиллаас гарахаас урьд бичиг баримтаа өгч болохуу

Зочин [192.82.67.101] 2020-05-22 11:45:56

Хувийн хэвшлийнхэн өчнөөн татвар төлөөд өчнөөн олон жил ажилчихаад 45 хувийн тэтгэвэр тогтоох нь маш гомдрлтой байна 5 жилийг 7 жил болгосон нь биднийг бүр л шулах юм улсаас цалингаа авчихаад 80 хувиар бодуулах нь шудрага бус байна

Ганчимэг [94.112.120.185] 2020-05-21 03:48:40

Гадаадад шимтгэл төлөгч иргэдийн хувьд яах вэ ?

зочин [66.181.191.112] 2020-05-21 01:41:38

7жил болгосон нь MAH ын ард түмнийг хохироож ядууруулсан буруу бодлого.монголд юун 60 вэ.50 настай тэтгэвэрт гаргаа.45 хүрээд л ажилд авахгүй бн.шууд л гудаманд гарч бнаа.хаана ч хөгшин гээд ажилд авахгүй бнаа үнэхээр хэцүү бн.тиймээс эрт тэтгэврийг нь олго.

Зочин [202.126.89.58] 2020-05-21 00:41:43

Дараалсан жилээ больмоор бна эмэгтэй хүнд хэцүү бна. төрийн тусгай алба хаагч эмэгтэйчүүд дараалсан жилээс болж тэтгэвэрт гараад хүүхэд төрүүлж бна. Энгэж 40 гараад төрхөд амь насаа эрсдэлд оруулж бгааг бодолцохгуй баахан хоорондоо авцалдахгуй хууль гаргахаа боль

Tuya [203.91.115.38] 2020-05-21 08:48:14

Tiim shuu daraalsan jil buruu sh dee emegtei humuus hohirood bn dunduur ni turnu huuhedee harna geed zaaval zavsartai bolood bn

Зочин [66.181.161.101] 2020-05-20 23:26:31

1. МАН- ыг дэмжихгүй. тэтгэврийн 7 жилд хувааж, 45 % болгосон нь албаар багасгаж ядууруулж байгаа. Нэмж чаддаггүй юм бол хасахаа болимоор юм

Зочин [66.181.161.18] 2020-05-23 23:36:49

Bi 5 huuhed toruulsen odoo 50 hurch baigaa sotd 2 jil ajilsan ulsaas ogson 10 jilee awch chadaagui bi oboo yah estoi we shd iin halamj deer ochij asuusan getel 10jil ulsad ajil eswel 10jil tatwar tol gesen 50 nas hurj baigaa huniig ajild awahgui ! 10 jil tatwar tolood yawah chadwar baihgui odoo yawal boloh we 88247089

Зочин [202.9.40.170] 2020-05-21 04:27:14

o

Яяя [202.126.89.71] 2020-05-21 03:41:06

Яг зөв. Авах хэмжээг нь бага тогтоох зорилготой

Золзаяа [202.126.89.205] 2020-05-20 23:01:59

ЦШСүлжээнд ажиллаж бгаа монтёр уг хуулиндаа 55 настай тэтгэвэрт гарна гэчээд байцаагч монтёр гэж тушаар гаргаад тэтгэврийн насыг бас хоышлуулаад бна аа 60 настай шонгийн иод болрн өндөрт гарч ажил хийхэд хурд хүч нүдний хараа муудаж бна аяндаа хүний ажил хийж бүтээмж муу болж бна

Зочин [66.181.161.22] 2020-09-04 11:56:07

7 jil bolgoj tetgewriin hemjeeg zoriyd bagasgaj bga tetgewriin nas ch yrt ba tetgewert garhaaraa yadyyrch bga n tor zasgiin byryy sh de tatwar 30 garyi jil tolchood 300 garan myanga bga n chamlamaar ba shu

загасаа [103.26.194.186] 2020-05-20 22:57:41

мэдээлэл яаж авах 3 жил дутсан

Зочин [66.181.161.22] 2020-09-04 12:02:35

ih tetgewer ogchihson yum shig hedhen togrog amsyylchaad yaj amidar gd bga lyiwarchid we

zochin [66.181.161.53] 2020-05-20 22:49:49

bi tsergiin baiguullagad 12 jil ajilsan odoo 41 nastai eruul mendiin shaardlagaar halagdsan heden nasandaa tetgever togtoolgoh be huvi tentsuulsen tetgever nas zaadag yumuu

Зочин [66.181.161.22] 2020-09-04 12:00:11

tetgewer arai bish e hogiin tor zasag n lyiwadchihna tolson tatwarinh n hemjeegeer ogdog bolooch e ajil hiigeegui humuus hiisen humuustei adilhan awaad bayrlaad yawj bga shu nasara ajilsan humuus n arai oor baimaar ba sh de

Зочин [66.181.182.28] 2020-05-20 22:46:45

7 жил буюу 84 сараар тооцох нь маш буруу тэтгэвэрээ багаар өгөх гэсэн санаа үүийг хуучнаар нь тооцож ард иргэдээ бодооч ээ. Ядарсан цөөхөн цалинтай бга шүү дээ.

Зочин [202.126.88.142] 2020-05-21 16:43:54

Харин тиймээ 5 жилийн дунджаар тооцдог болмоор л байна

Bayar [64.119.24.228] 2020-05-20 22:46:06

Tetgever bodox jiliig 5 jil bolgoyo. 7 jileer bodno gedeg chini xumuust xoxiroltoi bgaa shuu. Dendej bnaa. 7 jileer bodoxoo bolioroi.

Энхээ [59.153.115.216] 2020-05-20 22:43:52

Нийгмийн даатгалынхан маш их хүндрэлтэй Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлчихсөн хүнийг юугын хүндэрүүлээд л дахин дахин явуулаад байдаг юм бэ маш их хүнд сурталтай зөвөлгөө өгөхгүй байж загнаад буцаагаад байх юм хөнгө шуурхай ажилаа 100 % мэддэг хүн тавимаар юм НДД шимтгэл насаарай төлж төлчөөд ажилаа мэдэхгүй хүнд сурталтай хүмүүсийн өмнө сөгдөж цаг алдаж бнаа

Зочин [202.9.46.238] 2020-05-22 08:39:46

Арын хаалгатай танил талдаа нэмэх юм байвал нэмж ендер тэтгэвэр тогтоож егдег танил талгуй хунд хасаж бага тэтгэвэр тогтоож егдег н ариун шудрага явдал мен у?мен тэтгэвэрийн байцагц нар н хунд зевелгее егех чадамж муутай их зантай сэтгэлгуй байна. аав ээжгуй дараа н еерсдее тэтгэвэрт гарахгуй юм шиг загнадаг

Зочин [202.9.46.95] 2020-05-20 22:34:58

МАН-ы 7 жил болгосон шийдвэр бол үнэхээр хүнд байгаа шүү.Жилээ 24 сараар нэмсэн бол ядаж хувиа нэмэх ёстой шдэ

Зочин [202.126.88.142] 2020-05-21 16:44:25

Зөв зөв

Зочин [202.9.40.28] 2020-05-20 22:11:26

Эрдэнэ гуайн идэж уусныг нөхөх гэж хуулийг өөрчилсөн

Зочин [192.82.76.212] 2020-05-20 22:07:46

тэтгэврийн насыг /эрэгтэй / 60нас гэдгийг өөрчлөх хэрэгтэй.50 хүрээд л ажлын бүтээмж муудаж эхэлдэг юм бна.

Зочин [192.82.76.212] 2020-05-20 22:03:16

тэтгэвэр тогтооход дараалсан жил гэдгийг өөрчилж хамгийг их шимтгэл төлсөн жилүүдийг сонгож тогтоох санал оруулмаар бна

Зочин [203.91.115.38] 2020-05-21 08:51:05

Yag unen tiim shuu yadaj emegteichuud deer tegmeer bgaa 2-3 jil bolool turnu eruusuu daraalj 7 jil tulj chadahgui bn sh dee

Ард түмэн [103.229.121.110] 2020-05-20 21:50:22

1 . ТЭТГЭВЭР ТОГТООХ НАСЫГ ХУУЧНААР БОЛГОМООР БАЙНА 2. ТЭТГЭВЭР БОДОХ ХУВИЙГ НЭММЭЭР БАЙНА МУУ ХЭЛЭЭД БАЙГАА СОЦ НИЙГЭМ ЧИНЬ 60_70% ИАР БОДОЖ БАЙСАН ЮМ ШҮҮ 3. 5 ЖИЛИЙН ЦАЛИНГИЙН ДУНДЖААР ТЭТГЭВРЭЭ ТОГТООЛГОМООР БАЙНАА

Зочин [64.119.20.148] 2020-05-20 21:42:16

нийгмийн даатгалын дэвтэрийг байгууллагын санхүү бүрэн бичилт хийсээр байхад нийгмийн даатгалын байцаагч нар баталгаажуулахдаа хөндлөнгаөр ганц гарын үсэг зурснаас болж иргэдийг лавлагаа авчир гэж хүндрүүлдэг нь сая тэтгэвэр тогтоолгоход хүндрэл учруулсан үүнийг давтаж болохгүй шүү НД ынхаан энэ та нарын алдаа . . . .

Zochin [202.9.40.184] 2020-05-20 21:41:24

7жил арай л бнаа энийгээ 5 жил болговол хэрэгтэй хүн бүрт

Hen negen [220.117.37.207] 2020-05-20 21:39:50

Bi lav 2 jil ajillaad songuuliar halagdaad ajilguidliin daatgal tolsiin bn daa nohon olgovor avah getel daatgaliin sand mongo bhgui geed ogoogui. Mash ih gomdoltoi hohiroltoi bga. Daatgal tolood bdag mongo n haachdiin buu med. Odoo tetgevriin daatgal tolood bdag bas avkuum bn gej bodogdson. Ulsad ajilsan hunii daatgal nom esooroo tologdood bhad avah ugui n todorhoi bus iim bhad hen daatgald hamragdhiin be?

Зочин [66.181.161.118] 2020-05-20 21:39:27

7 Жилийн дунджаар бодох нь ард иргэдэд алдагдалтай бага тэтгэвэр авах болж байна. Иргэдээ шулах арга

T,Tungalag [202.126.88.186] 2020-05-20 21:38:03

Bi 4 hvvhedtei malchin 50 nastai nohon olgoltoor 5jil 8 sar ulsad 4 jil 5 sar 11 honog ajilsan odoo 4 hvvhdin jil nemed 16 jil 4 sar 11 hong gej bodoj ogson bi yawal tetgewert garah we zowolgoo awmar bn mini utas 95291562

Зочин [223.38.63.22] 2020-05-20 21:08:07

НДажилдаг зарим нь арай л хүмүүс бх юм .тэтгэвэр тогтоолгох нь ажилтан далд цэнзүүртэй бдаг бхоо.бүтэн 3сар митрал бүрдсэн гд одоо болсон гд ороогүйл хүлээлттэйл бна. Суманд сунж унатал хөөцөлднө,аймагт ангайтал хүлээнэ,хотруу яваад хорчийтлоо хүлээгээд маш их хугцаа орж бна үнэхээр хэцүү бнаа.

Дорж [202.126.89.229] 2020-05-20 20:37:35

Тэтгэвэр тогтоох дундаж цалинг 7 жилийн дунджаар тооцохоор болгосон нь үнэхээр хүндрэл учруулж, тэтгэвэр тэр хэмжээгээр багасаж тогтоогдож байна. Ядаж 45 хувийг нэмж болдоггүй юм уу. Иргэдээ огт боддоггүй МАН-ыг энэ сонгуулиар гаргаж хэрхэвч болохгүй шүү гэдгийг уриалж байна.

Зочин [64.119.20.133] 2020-05-20 20:30:24

1066 оны эмэгтэй 2021 онд тэтгэвэрт гарч болох уу заавал 56 нас хүргэх үү

Зочин [64.119.27.209] 2020-05-20 22:54:21

наснаас гадна ажилласан жил нь хүрсэн байх чухал юм бна гэж ойлголоо

Зочин [103.57.92.149] 2020-05-20 21:27:25

1966 он байлгүй

Zochin [192.82.67.76] 2020-05-20 20:27:44

Turiin alband ajillaad 7jiliin dundajaar bidogdson tsalingiin zeelwnd hvrehgvi tetgebert garlaa ulaad ajilllasan jil turiin albani ajsan jils hamragdaagvi huuli geh yum bid nart l huuli vichleh yumdaa ydaj 5 jiliin dundaj bolgomoor baihiim

Khishgee [202.179.26.221] 2020-05-20 20:24:17

Daraalsan 5jeleeree bodoothee 7 bol arai l mongo boljiino

Zochin [202.126.88.39] 2020-05-20 20:54:28

4hvvhdtei hvn hdteidee tetgewert garh we

Тэтгэвэр авагч эмэгтэй [66.181.188.233] 2020-05-20 20:18:05

2020 оноос тэтгэвэрт гарч буй ээжүүдийн төрүүлсэн хүүхдийн тоогоор ажилласан жилийг нэмэгдүүлж тооцож байгаа. Өмнө нь тэтгэвэрт гарсан ээжүүд энэ боломжийг эдэлж чадаагүй. Энэ нь эхчүүдэд ялгавартай хандсан хэрэг юм. Үүнийг хэзээ залруулах вэ.

Зочин [202.131.239.170] 2020-05-22 11:04:44

Ахиж хүүхэд гарга.

Зочин [150.129.143.182] 2020-05-20 20:02:22

Тэтгэвэрт гараад авах мөнгө багасаж байгаа нь харамсалтай 35 жил хөдөө гадаа ажиллаж ирчихээд их муухай юм аа бодохлоор эвгүй шүү

Зочин [64.119.25.214] 2020-05-20 19:56:27

co

Зочин [59.153.113.137] 2020-05-20 19:54:07

тэтгэвэр бодолтоо 5жил болгооч дээ

Зочин [103.10.23.172] 2020-05-20 19:42:23

Эмэгтэй 50 нас эр 55насандаа тэтгэвэрт гарч байхгүй бол тэтгэвэр авч чадахгүй мөнх бус үзэж байгаа олон хмүүс бн улс төрчид өөртэй хэрэгтэй хууль гаргах юм одоо хүртэл тэтгэвэрт гарахгүй байгаад байх юм

Зочин [202.126.89.142] 2020-05-20 19:49:56

Ene zuw shv..garch chadaxgvi chad xj bn shv..

Зочин [202.126.88.224] 2020-05-20 19:42:19

Тэтгэвэр бодолтоо эргээд 5 жил болгомоор байна.7жилээр бодож бил нарыг хохироож байна

Зочин [150.129.142.208] 2020-05-20 19:41:09

тэтгэврийн насыг 60 болгоочээ. ард иргэдээ яавал бага тэтгэвэр ѳгѳѳд их ажиллуулж их татвар авах гэж л бодох юм. номтойбаярын боловсруулсан тѳсѳл ш дээ

O Gantuya [66.181.161.65] 2020-05-20 23:36:14

1966 ond tursun 14 jiltei 2021 ond tetgewert garch boloh uu

BAT [64.119.20.227] 2020-05-20 19:32:18

5 ЖИЛИЙГ 7 ЖИЛ БОЛГОЖ ЯНАГЛАСАН ДАА. МАН.

зочин [202.21.108.56] 2020-05-20 19:12:32

МАН-ы засаглалын үед маниусыгаа чангалах олон шийдвэр гаргалаа. Одоо сонгуулиар хариугий нь барихаа бүү мартагтүн!

Ганаа [203.98.77.49] 2020-05-20 18:13:21

Би дан барилгын даамал,талбайн инженерээр олон жил ажилласан хүн,НД дэвтэрийг маань байгууллагын нябо алга болгосон .Лавлагаагаар ажилласан жилээ олоод авсан гэтэл ажиллаж байсан байгууллага болгоноосоо гэрчилгээний хуулбар,барилгын тусгай үөвшөөрөл нэхэж байна. нөхцөлийн тодорхойлолт авч ир гэх юм .1-2 жил ажилласан байгууллага нь дампуураад алга болсон тусгай зөвшөөрлийг нь хугацаа дуусахаар хүчингүй волгодог,Барилгын хөгжлийн төвөөс тухайн онуудад тусгай зөвшөөлтэй байсан тухай архивын лавлагаа өгөхөөр тооцохнүй гэх юм,Улсын байгууллагууд хооронын бичигээрээ тусгай зөвшөөрөлийг нь шалгаж болдоггүй юм уу.Чмар ч байгууллага гэрчилгээ бичиг баримтын хуулбараа хэн нэг хувь хүнд өгөх үү

Zochin [192.82.69.78] 2020-05-20 17:43:54

BGD NDHeltesiin baitsaagchid uneheer aash muutai tetgevree yaj togtoolgoh uridchilan boduuliay geheer tsag ni bolohoor ir gedeg yum bn lee. Busad duurguud uridchilan bodood ta tedeer garah yum bn geed bodood ugdug yum bn lee. Tanidag hungui bol hetsuu

Зочин [202.126.89.80] 2020-05-20 17:19:49

1. Тэтгэвэр бодох ажилласан жилийн хугацааг багасгах /7жилийг 5 жилээр болгох/ 2. Материалыг хурдан хянах 3. Бодож буй хувийг 45 - ийг өөрчлөөч их удаж байна шүү

Цэрэнлхам [27.123.213.62] 2020-05-20 16:52:37

77771289 дугаарт залгасан боловч хариу өгөхгүй байна

Д.энхтуяа [66.181.161.25] 2020-05-20 16:44:27

Би улсад 40жил ажилласан гэхдээ хувийн зарим нэг байгууллагад ажилласан жил олдохгүй бна гэхдээ тэтгэвэрийн хууль яг ард түмэний амьдралд нийцэхгүй бна мөнгөтөй зальтай хүмүүст таарсан хууль гаргаад бна үнэнчээр хөдөлмөрлөсөн нь цалин бага болохоор хохироод бна ядаж тэтгэвэрийн доод хэмжээг 550000 болчихвол амьдралд бага ч болов нийцэх байхдаа

нүржмаа [66.181.161.52] 2020-05-21 15:08:10

би энэ жил тэтгэвэрт орсон та бүгддээ баярлаад төрийн хишиг хүртэж сууна тавин нэгэн настай та бүгддээ баярлалаа

зочин [192.82.65.180] 2020-05-20 16:13:38

цалингийн итгэлцүүр гэж юу вэ

Зочин [66.181.161.120] 2020-05-21 05:18:24

Итгэлцүүрийг2010он хүртэл инпляцтай уялдуулан жил болгон өөрчилдөг байсан.2010 оноос хойш яагаад жил болгон өөрчлөхөө байчихав.энэ их чухал шүү.итгэлцүүр нэмэгдэхгүй болхоор 2020 онд тэт-рт гарч бга хүн 2010оны итгэлцүүрээр бодхоор их хохиролтой тогтоолгоно шүү дээ....

зочин [192.82.65.180] 2020-05-20 16:12:35

шимтгэл тооцдог 45%-иа 60-70% болгоочээ 30,40 жил шимтгэл төлчихөөд арай бага тэтгэвэр авах юмаа зарим нэгэн мөнгөтэй улсууд нь шимтгэл ерөөсөө төлдөггүй мөртлөө нас нь дөхөөд ирэхээр тэтгэвэрээ хэдхэн жил төлөөд л маш өндөр тэтгэвэр тогтоолгож авч байна ,үүнийг шалгаж заагтай тогоомоор байна 45% шимтгэл чинь 1952 онд тогтоосон хууль гэсэн одоо хэдэн он билээ өөрчлөх хэрэгтэй

Зочин [202.70.41.114] 2020-05-20 14:54:29

Монгол хүмүүс эмэгтэй 55 нас, эрэгтэй 60 насандаа тэтгэврээ авч чадахгүй үхчих юм, төлсөн шимтгэл мөнгийг гэр бүлийнхэнд нь өгөх хэрэгтэй.

Зочин [202.131.239.170] 2020-05-22 11:08:23

зөв

Ж.Эрдэнэчимэг [202.179.21.222] 2020-05-20 14:44:46

Тэтгэвэр бодолтоо 5 жил болгоод ядаж 50 хувь болгож болдоггүй юм уу? араай байгаар бодох юм аа

Зочин [66.181.184.64] 2020-05-20 13:31:12

эрэгтэй хүн 62 насандаа тэтгэвэрт гарна Монгол хүн жар хүрч ухаараад жараннэгтэйдээ үхэнэ гэхээр тэтгэвэр авахгүй юм байна тээ .

ЗОЧИН [124.158.95.14] 2020-05-20 12:58:42

ХОРТОЙ ХҮНД НӨХЦӨЛӨӨР ТЭТГЭВЭРТ ГАРЛАА ГЭХЭД ХОХИРОЛТОЙ БАЙНАА, АЖИЛЛАСАН ЖИЛ БАГАСАЖ, ЯМАР НЭГЭН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ НЭМЭГДЭХГҮЙ БАЙНА. ЭНЭ ТАЛ ДЭЭР СУДАЛЖ, ХОРТОЙ ХҮНД НӨХЦӨЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛМЭЭР БАЙНА???ХОРТОЙ ХҮНД НӨХЦӨЛД АЖИЛЛАСАН ЖИЛИЙГ 45% БИШ, ТҮҮНЭЭС ӨНДӨР ХУВИАР ТООЦОХ ХЭРЭГТЭЙ? ЭСВЭЛ ХОРТОЙ ХҮНД НӨХЦӨЛД АЖИЛЛАСАН ЖИЛИЙГ НЬ 1,5% БИШ, ЭНЭНЭЭС ӨНДӨР ХУВИАР ТООЦОХ ХЭРЭГТЭЙ ШҮҮ???

Зочин [66.181.161.38] 2020-05-21 13:35:35

Харин тиймээ

Даатгал төлөгч [202.55.188.86] 2020-05-20 12:43:25

45% аа нэмээчээ одоо ажлын хөлсний 50 60% болгоочээ ингэж тогтоогоод өчнөөн жил боллоо энэ %ийг хөдөлгөж болдоггүй юмуу

Авирмэд Баасан баяр [66.181.161.29] 2020-05-20 11:41:57

Би 21онд тэтгэвэрт орн о одоо групд байдаг 95 онд орсон орхоосоо өмнө 4 жил ажиосан одоо яах бэ

зочин [103.80.210.150] 2020-05-20 11:40:41

би уг нь ЭМСалбарт ажиллаж байгаад цэргийн албанд татагдан эх орны энхийн төлөө 3 жил алба хаах хугацаанд мэргэжил, боловсрлоороо эх орондоо тодорхой үүрэг амжилттай гүйцэтгэсэн сэн, одоо цагийн хүний нөөцүүд энэ 3 жилийг огт тооцох ёсгүй гэж шудрага царайлах бөгөөд ял эдлэсэн гэмт хэрэгтэн мэтээр үзэх юм, ажилласан жилд орохгүйгээр барахгүй бүхийл хөнгөлөлтөнд үл тооцогдоно. цэргийн алба хар гэрт алба хаасанд тооцдогоор одоогийн хүний нөөц нийгмийн даатгалын ажилтанд сургадаг бололтой. гөжүүдлээд байгаа хүний нөөцүүд хир мэдлэгтэй байгаа, залуус хойч үеийг эх оронч сэтгэлгээнээс татгалзах бэлээхэн түшиц болж байгаад харамсаж бна.цэрэг хүчний байгууллагаас тэтгэвэрт гарах нас хөнгөлөлт эдлэдэг хугацаат цэргийн 3 жил амьдралын тодорхой хугацааг хамардагсан, ямартай ч нууцлагдмал ялын хугацаа байсныг биеээр тууллаа, өнөө цагийн хүний нөөц нийгмийн даатгалын сургагч багш зөвлөхүүд тодруулаад байна уу.3 жил алба хаасан хүн цөөрсөн байх, би ЭМСалб

зочин [43.242.242.56] 2020-05-20 11:24:28

Алдаг оног ардчилсан нийгэмд ад үзэгдэж 16 жил нийгмийн даатгал төлсөн байна 1989 1995 он хүртэл ажилсан хоршоолол нэртэй ажлын архив олдохгуй байна хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэрт хамрагдахын болвуу яах юм бол

Зочин [202.70.34.30] 2020-05-20 11:14:39

НД-ын байгууллагын ажилчид нь ямарч чадваргүй ажлыг биеэсээ түлхэж нэг нэгэнлүүгээ чихсэн тэгсэн мөртлөө их зантай гэж яав аа,ганц нэг мэддэг нь аль болох хасах бодолтой байдаг юм байналээ.Тэтгэвэр тогтоолгож байгаа хүмүүс хуулиа сайн судлаад өөрөө багцаагаа гаргачихаад л очихгүй бол яаж ч алж мэдхээр юм байналээ шү

zochin [103.212.116.181] 2020-05-21 16:42:53

he he yag tiim, Naad hymyys chini yu ch helj meddeggyi yum baina lee shdee. Yostoi muuhai ih zantai hooson tolgoinuud

Зочин [59.153.87.40] 2020-05-20 20:13:37

Яг үнэн юу ч мэдэхгүй мөртлөө их зантай хүний төлөө ажилдаггүй хүмшүс байдаг юм билээ

Irgen [202.126.88.140] 2020-05-20 11:10:03

Tetgevriin tuhai asuugaad oochihoor tetgevert garahaas 7 honnogiin umnu ir geed havtuulahgui bna lee. Yu yu burduuleh, yah yostoig asuumaar baidag. Yostoi ugui shuu. BGD Ndheltes. Esvel ene zurgan deer baigaa hun hudlaa yariad bna uu.

Zo [192.82.68.9] 2020-05-20 10:57:01

Daraalsan 5 jilee erguulen bodoochee.7 jilchini arai l hund bnshu dee.

Зочин [202.126.88.73] 2020-05-21 15:58:06

Үнэн санал 1 бна

зочин [64.119.25.80] 2020-05-20 10:04:18

тэтгэвэр бодоход 45% бага бна.үүнийг өөрчилж 60%-70% болгох цаг болсон.үүнээс болж ажил хөдөлмөр хийсэн хүмүүс маани хохирч бага тэтгэвэр оногдож бна.45% чини 92онд хуулиар батлагдсан,одоо 30жил болж байхад өөрчилөх цаг болсон юм бишүү.алийн болгон ингэж хохироож явж байх юм бэ.

Зочин [103.14.36.18] 2020-05-20 09:41:46

НД-ын байгууллагыхан олон ажилтантай том байгууллагуудаар явж нээлттэй өдөрлөг хийн зөвлөгөө өгч баймаар байна.

Зочин [66.181.161.35] 2020-05-20 08:40:19

тэтгэвэр бодолтоо 5 жилээр хийгээчээ. Заавал гадны заавар гар хурууны үзүүрийн боол болох алба байна уу. Үүнийг чинь монгол иргэддээ зориулж удаан судалгааны дүн бий болсон аргачилал юм. Гадааны мөнгө хүүлэх хэдэн хүмүүсээр заалгах гэж. Тэд биднийг бодохгүй шүү. Энийг хууль зүйн.сангийн.халамжийн сайд нар мэдхийн дээдээр мэдэх ёстой.даанч мөнгө улаан нүд сохор. Ор зөөлөн халаас түнтгэр бодол богинохон болчисон нөхөдөөр дүүрсэн

Зочин [45.117.32.5] 2020-05-20 12:46:18

BGD iin niigmiin daatgaliin ajilchid estoi haritsaa muutai zywulguu awii geheer tetgwert garah boloogui bol yugii ni asuuh geed baigaan geed zagnaad hawituuldgui yum bnalee

зочин [202.126.88.199] 2020-05-20 08:01:17

Маш ойлгомжтой, дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн явдалд тань баярлалаа.

Баагий [66.181.161.85] 2020-05-20 21:52:39

Тэтгэврийн нас нэг бишээ.арай өндөр байна. 60 нас ахадаж байна. Цахилгаан Шугам Сүлжээнд 60 настай монтёр тулгуурт гарч чадах уу. Нөгөө шитний доторхи утас холбоотоо харах уу. Гар хуруу салгална.утсаа урдуур хойгуур нь хийнэ.боолтны толгой харагдахгүй хэцүүш дээ. Тэгсэн чинь шугам.кабелийн монтёрууд 55 настай тэтгэвэрт гарна. Х. Ү. Төвийн монтёрууд хөнгөн ажил хийдэг гэнэ. Харин ч хүнд шүү дээ.

Зочин [202.126.88.189] 2020-05-20 21:20:38

Хэрэгтэй зөвөлгөө өгсөнд баярлалаа.


218 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
218 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.