Суудлын галт тэрэг энэ сарын 27-ны өдрөөс эхлэн хуваарийн дагуу явна

Aдмин / Хууль

Зорчигчийн галт тэрэг энэ сарын 27-ны өдрийн 00:00 цагаас эхлэн Улаанбаатар-Сүхбаатар-Улаанбаатар, Улаанбаатар-Дархан-Эрдэнэт-Дархан-Улаанбаатар, Улаанбаатар-Чойр-Улаанбаатар чиглэлийн хөдөлгөөнийг цагийн хуваарийн дагуу Улаанбаатар өртөөнөөс эхлүүллэн явуулахаар болжээ.

Дээрх чиглэлийн цагийн хуваарь:

УЛААНБААТАР-СҮХБААТАР ЧИГЛЭЛИЙН 271-Р ГАЛТ ТЭРЭГ

Улаанбаатраас өдөр бүр 10:43 цагт явж Зүүнхараагаар 15:00-15:18, Дархан-1 17:38-17:52 цагт өнгөрч Сүхбаатарт 19:50 цагт ирнэ.

СҮХБААТАР-УЛААНБААТАР ЧИГЛЭЛИЙН 272-Р ГАЛТ ТЭРЭГ

Сүхбаатраас өдөр бүр 07:15 цагт явж, Дархан-1 09:12-09:27, Зүүнхараа 11:45-12:00 цагт өнгөрч Улаанбаатарт 16:30 цагт ирнэ.

УЛААНБААТАР-ДАРХАН-ЭРДЭНЭТ ЧИГЛЭЛИЙН 263/312-Р ГАЛТ ТЭРЭГ

Улаанбаатраас өдөр бүр 263-р галт тэргэнд холбогдон 18:20 цагт явж, Зүүнхараа 22:36-22:52, Дархан-1 өртөөнд 01:06 цагт ирж, 263-р галт тэрэгнээс салж, 312-р галт тэрэг болж, Дархан-1 өртөөнөөс 02:25 цагт явж Эрдэнэтд 07:40 цагт ирнэ.

ЭРДЭНЭТ-ДАРХАН-УЛААНБААТАР ЧИГЛЭЛИЙН 311/264-Р ГАЛТ ТЭРЭГ

Эрдэнэтээс өдөр бүр 18:00 цагт явж, Дархан-1 өртөөнд 23:01 цагт ирж, 264-р галт тэргэнд холбогдон Дархан-1 өртөөнөөс 00:15 цагт явж, Зүүнхараа 02:40-03:00 цагт өнгөрч, Улаанбаатарт 07:20 цагт ирнэ.

УЛААНБААТАР-СҮХБААТАР ЧИГЛЭЛИЙН 263-Р ГАЛТ ТЭРЭГ

Улаанбаатраас өдөр бүр 18:20 цагт явж, Зүүнхараа 22:36-22:52 цагт, Дархан-1 01:08-01:45 цагт өнгөрч, Сүхбаатарт 03:45 цагт ирнэ.

СҮХБААТАР-УЛААНБААТАР ЧИГЛЭЛИЙН 264-Р ГАЛТ ТЭРЭГ

Сүхбаатраас өдөр бүр 20:55 цагт явж, Дархан-1 22:50-00:15 цагт, Зүүнхараа 02:40-03:00 цагт өнгөрч, Улаанбаатарт 07:20 цагт ирнэ.

УЛААНБААТАР-ЧОЙР ЧИГЛЭЛИЙН 288-Р ГАЛТ ТЭРЭГ

Улаанбаатраас өдөр бүр 17:30 цагт явж, Чойрт 23:08 цагт ирнэ.

ЧОЙР-УЛААНБААТАР ЧИГЛЭЛИЙН 289-Р ГАЛТ ТЭРЭГ

Чойроос өдөр бүр 01:00 цагт явж, Улаанбаатарт 06:35 цагт ирнэ.


Сэтгэгдэл

ZAP [180.149.96.203] 2024-05-21 21:26:18

Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.

ZAP [180.149.96.203] 2024-05-21 21:26:17

Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 18:24:57

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 18:24:57

Зочин [@@SQjeN] 2022-04-09 12:21:12

Зочин [1] 2022-04-09 12:21:11

Зочин [1'"] 2022-04-09 12:21:09

Зочин [195.242.110.180'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-04-09 12:21:09

Зочин [ZkVDCgb1')) OR 335=(SELECT 335 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-04-09 12:21:02

Зочин [l3GRY609') OR 791=(SELECT 791 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-04-09 12:20:54

Зочин [yezWRoAR' OR 200=(SELECT 200 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-04-09 12:20:47

Зочин [IIqEE1aJ'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-04-09 12:20:38

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-04-09 12:20:30

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-04-09 12:20:22

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-04-09 12:20:14

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-04-09 12:20:05

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-04-09 12:19:50

Зочин [-1" OR 2+53-53-1=0+0+0+1 -- ] 2022-04-09 12:19:46

Зочин [-1' OR 2+396-396-1=0+0+0+1 or '6hEHFw0Q'='] 2022-04-09 12:19:45

Зочин [-1' OR 2+744-744-1=0+0+0+1 -- ] 2022-04-09 12:19:44

Зочин [-1 OR 2+77-77-1=0+0+0+1] 2022-04-09 12:19:44

Зочин [-1 OR 2+361-361-1=0+0+0+1 -- ] 2022-04-09 12:19:43

Зочин [A1Wj8kjx] 2022-04-09 12:19:42

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:19:33

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:19:19

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:19:12

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:19:09

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:18:59

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:18:50

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:18:42

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:18:32

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:18:24

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:18:17

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:18:03

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:17:53

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:17:37

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:17:28

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:17:16

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:17:07

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:17:00

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:16:53

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:16:47

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:16:46

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:16:45

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:16:43

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:16:41

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:16:40

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:16:33

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:16:22

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:16:08

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:15:59

Зочин [@@sm6En] 2022-04-09 12:15:56

Зочин [1] 2022-04-09 12:15:55

Зочин [1'"] 2022-04-09 12:15:53

Зочин [195.242.110.180'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-04-09 12:15:50

Зочин [iNXr38yn')) OR 10=(SELECT 10 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-04-09 12:15:41

Зочин [d18BhHhD') OR 672=(SELECT 672 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-04-09 12:15:29

Зочин [Pw2MrmkA' OR 968=(SELECT 968 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-04-09 12:15:20

Зочин [VtAEpIrz'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-04-09 12:15:11

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-04-09 12:15:01

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-04-09 12:14:45

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-04-09 12:14:37

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-04-09 12:14:31

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-04-09 12:14:24

Зочин [-1" OR 2+629-629-1=0+0+0+1 -- ] 2022-04-09 12:14:17

Зочин [-1' OR 2+427-427-1=0+0+0+1 or 'xJUFh6tq'='] 2022-04-09 12:14:16

Зочин [-1' OR 2+833-833-1=0+0+0+1 -- ] 2022-04-09 12:14:16

Зочин [-1 OR 2+520-520-1=0+0+0+1] 2022-04-09 12:14:15

Зочин [-1 OR 2+132-132-1=0+0+0+1 -- ] 2022-04-09 12:14:14

Зочин [5kBtWPBm] 2022-04-09 12:14:13

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:14:06

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:13:59

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:13:42

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:13:37

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:13:25

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:13:18

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:13:10

@@Bx0MM

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:13:09

1

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:13:08

1'"

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:13:07

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:13:00

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:12:52

6hAkpE0x')) OR 776=(SELECT 776 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:12:44

JLuDMIKm') OR 749=(SELECT 749 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:12:33

q65dkdYb' OR 97=(SELECT 97 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:12:24

-1)) OR 722=(SELECT 722 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:12:16

-5) OR 790=(SELECT 790 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:12:08

-5 OR 218=(SELECT 218 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:11:58

Gqa5wTsf'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:11:46

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:11:38

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:11:30

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:11:22

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:11:14

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:11:06

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:11:03

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:57

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:54

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:52

-1" OR 2+118-118-1=0+0+0+1 --

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:51

-1' OR 2+933-933-1=0+0+0+1 or 'Kn94Rdqv'='

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:50

-1' OR 2+160-160-1=0+0+0+1 --

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:49

-1 OR 2+399-399-1=0+0+0+1

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:48

-1 OR 2+381-381-1=0+0+0+1 --

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:48

@@615NF

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:47

DP3QJroU

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:47

1

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:46

1'"

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:44

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:41

1

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:37

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:32

1

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:30

paFoOyP5')) OR 230=(SELECT 230 FROM PG_SLEEP(15))--

@@XHV00 [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:25

1 [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:24

1'" [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:23

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:23

O5qeEYW1') OR 358=(SELECT 358 FROM PG_SLEEP(15))--

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:23

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:15

CqQ3N0cx' OR 561=(SELECT 561 FROM PG_SLEEP(15))--

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:14

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:05

-1)) OR 393=(SELECT 393 FROM PG_SLEEP(15))--

yu3T4cho')) OR 519=(SELECT 519 FROM PG_SLEEP(15))-- [195.242.110.180] 2022-04-09 12:10:04

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:09:57

-5) OR 577=(SELECT 577 FROM PG_SLEEP(15))--

pfNc6VXj') OR 689=(SELECT 689 FROM PG_SLEEP(15))-- [195.242.110.180] 2022-04-09 12:09:57

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:09:50

-5 OR 720=(SELECT 720 FROM PG_SLEEP(15))--

Nbs4DJen' OR 973=(SELECT 973 FROM PG_SLEEP(15))-- [195.242.110.180] 2022-04-09 12:09:50

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:09:44

YLpc4mOd'; waitfor delay '0:0:15' --

-1)) OR 368=(SELECT 368 FROM PG_SLEEP(15))-- [195.242.110.180] 2022-04-09 12:09:43

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:09:35

1 waitfor delay '0:0:15' --

-5) OR 919=(SELECT 919 FROM PG_SLEEP(15))-- [195.242.110.180] 2022-04-09 12:09:33

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:09:26

-1); waitfor delay '0:0:15' --

-5 OR 359=(SELECT 359 FROM PG_SLEEP(15))-- [195.242.110.180] 2022-04-09 12:09:23

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:09:18

-1; waitfor delay '0:0:15' --

b3YJwkIm'; waitfor delay '0:0:15' -- [195.242.110.180] 2022-04-09 12:09:12

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:09:06

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

1 waitfor delay '0:0:15' -- [195.242.110.180] 2022-04-09 12:09:01

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:08:58

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [195.242.110.180] 2022-04-09 12:08:54

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:08:51

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [195.242.110.180] 2022-04-09 12:08:45

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:08:41

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [195.242.110.180] 2022-04-09 12:08:38

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:08:28

-1" OR 2+887-887-1=0+0+0+1 --

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:08:26

-1' OR 2+528-528-1=0+0+0+1 or 'u0DxOubX'='

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:08:26

-1' OR 2+798-798-1=0+0+0+1 --

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [195.242.110.180] 2022-04-09 12:08:25

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:08:24

-1 OR 2+685-685-1=0+0+0+1

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:08:24

-1 OR 2+733-733-1=0+0+0+1 --

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:08:23

BGzvEqoi

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [195.242.110.180] 2022-04-09 12:08:17

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:08:15

1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [195.242.110.180] 2022-04-09 12:08:11

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:08:09

1

-1" OR 2+840-840-1=0+0+0+1 -- [195.242.110.180] 2022-04-09 12:08:00

-1' OR 2+649-649-1=0+0+0+1 or '4ugFD3gw'=' [195.242.110.180] 2022-04-09 12:08:00

-1' OR 2+165-165-1=0+0+0+1 -- [195.242.110.180] 2022-04-09 12:07:59

@@gb6iI [195.242.110.180] 2022-04-09 12:07:58

-1 OR 2+710-710-1=0+0+0+1 [195.242.110.180] 2022-04-09 12:07:58

1 [195.242.110.180] 2022-04-09 12:07:57

-1 OR 2+667-667-1=0+0+0+1 -- [195.242.110.180] 2022-04-09 12:07:57

1'" [195.242.110.180] 2022-04-09 12:07:56

VghcA7ty [195.242.110.180] 2022-04-09 12:07:56

-1" OR 2+100-100-1=0+0+0+1 -- [195.242.110.180] 2022-04-09 12:07:55

-1' OR 2+780-780-1=0+0+0+1 or 'lVzAdEFa'=' [195.242.110.180] 2022-04-09 12:07:55

-1' OR 2+928-928-1=0+0+0+1 -- [195.242.110.180] 2022-04-09 12:07:54

-1 OR 2+173-173-1=0+0+0+1 [195.242.110.180] 2022-04-09 12:07:53

-1 OR 2+27-27-1=0+0+0+1 -- [195.242.110.180] 2022-04-09 12:07:52

C59SDttf [195.242.110.180] 2022-04-09 12:07:47

1 [195.242.110.180] 2022-04-09 12:07:34

1 [195.242.110.180] 2022-04-09 12:07:29

1 [195.242.110.180] 2022-04-09 12:07:27

1 [195.242.110.180] 2022-04-09 12:07:20

QPbmCRVM [195.242.110.180] 2022-04-09 12:05:17

555

QPbmCRVM [195.242.110.180] 2022-04-09 12:04:48

555

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:04:18

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:04:16

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:04:07

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 12:04:05

QPbmCRVM [195.242.110.180] 2022-04-09 12:01:55

555

QPbmCRVM [195.242.110.180] 2022-04-09 12:01:39

555

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 11:58:08

Зочин [195.242.110.180] 2022-04-09 11:58:08

ZMskyuza [20.102.125.9] 2022-02-24 06:16:30

555

ZMskyuza [20.102.125.9] 2022-02-24 06:16:11

555

ZMskyuza [20.102.125.9] 2022-02-24 06:15:26

555

ZMskyuza [20.102.125.9] 2022-02-24 06:15:08

555

ZMskyuza [20.102.125.9] 2022-02-24 06:12:57

555

ZMskyuza [20.102.125.9] 2022-02-24 06:11:38

555

Оюутан [202.126.89.132] 2021-08-27 07:22:29

БНХАУ суралцдаг оюутнуудаа буцааж сургуульд нь явуулах тал дээр маш яаралтай ярилцах хэрэгтэй байна. Маш олон оюутнууд хохирч байна. Зарим нь бүр сургуулиа ч төгсөж чадахгүйд тулаад байна. Учир нь 2020онд 1жил чөлөө аваад дахин энэ жил жилийн чөлөө олгох боломжгүй, зарим нь өөрсдийнхөө зардлаар суралцах боломжгүй( тэтгэлэг нь цуцлагдсан), судалгаа шинжилгээ хийж чадахгүй зэрэг маш олон асуудлууд тулгарч байна. Яагаад оюутнуудад нэг ч гэсэн тодорхой хариу өгч чадахгүй байгаа юм бэ? Хятад улс нэг ч гадаад оюутан авахгүй байгаа бол биш шүү дээ улс орон нь амжилттай гэрээ хэлэлцээр хийсний үндсэн дээр Солонгос улсаас авахуулаад оюутнуудыг аль хэдийн татаад эхэлсэн.

Оюутан [202.126.89.132] 2021-08-27 07:22:21

БНХАУ суралцдаг оюутнуудаа буцааж сургуульд нь явуулах тал дээр маш яаралтай ярилцах хэрэгтэй байна. Маш олон оюутнууд хохирч байна. Зарим нь бүр сургуулиа ч төгсөж чадахгүйд тулаад байна. Учир нь 2020онд 1жил чөлөө аваад дахин энэ жил жилийн чөлөө олгох боломжгүй, зарим нь өөрсдийнхөө зардлаар суралцах боломжгүй( тэтгэлэг нь цуцлагдсан), судалгаа шинжилгээ хийж чадахгүй зэрэг маш олон асуудлууд тулгарч байна. Яагаад оюутнуудад нэг ч гэсэн тодорхой хариу өгч чадахгүй байгаа юм бэ? Хятад улс нэг ч гадаад оюутан авахгүй байгаа бол биш шүү дээ улс орон нь амжилттай гэрээ хэлэлцээр хийсний үндсэн дээр Солонгос улсаас авахуулаад оюутнуудыг аль хэдийн татаад эхэлсэн.

Оюутан [202.126.89.132] 2021-08-27 07:22:10

БНХАУ суралцдаг оюутнуудаа буцааж сургуульд нь явуулах тал дээр маш яаралтай ярилцах хэрэгтэй байна. Маш олон оюутнууд хохирч байна. Зарим нь бүр сургуулиа ч төгсөж чадахгүйд тулаад байна. Учир нь 2020онд 1жил чөлөө аваад дахин энэ жил жилийн чөлөө олгох боломжгүй, зарим нь өөрсдийнхөө зардлаар суралцах боломжгүй( тэтгэлэг нь цуцлагдсан), судалгаа шинжилгээ хийж чадахгүй зэрэг маш олон асуудлууд тулгарч байна. Яагаад оюутнуудад нэг ч гэсэн тодорхой хариу өгч чадахгүй байгаа юм бэ? Хятад улс нэг ч гадаад оюутан авахгүй байгаа бол биш шүү дээ улс орон нь амжилттай гэрээ хэлэлцээр хийсний үндсэн дээр Солонгос улсаас авахуулаад оюутнуудыг аль хэдийн татаад эхэлсэн.

Zochin [202.9.46.131] 2021-08-26 08:48:58

Baurlalaa.Shandaas taksichid ireed Choiroos hunee avaarai.

Bro [202.126.90.110] 2021-08-26 08:26:13

Hudlaa medeelel tavihaa bolino uu


194 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
194 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.