Үнэт цаас өв залгамжлан эзэмших эрхтэй иргэдийн анхааралд

Aдмин / Хууль

Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Үнэт цаас эзэмших эрхтэй нас барсан иргэдийн ар гэр (гэр бүлийн гишүүн)-т өвлүүлэх үнэт цаасыг мөнгөжүүлэхтэй холбогдох баримт бичгийг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болон аймаг, дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст хүлээн авч нэгтгэн, “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв”-өөр дамжуулан өв хүлээн авагчид олгох ажил явагдаж байна.

Иймд өв хүлээн авах эрхтэй иргэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлж Нийгмийн даатгалын байгууллагад хандана уу. Үүнд:

  1. Өвлөх эрхийн гэрчилгээ (эх хувь)
  2. Өв хүлээн авагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар (эсвэл лавлагаа)
  3. Нас барсны гэрчилгээ (эсвэл лавлагаа)
  4. Мөнгө хүссэн өргөдөл

Өв хүлээн авагч нь үнэт цаасны хувьцааны данс нээлгэсэн байх ба хувьцааны данс нээлгэсэн эсэх мэдээллийг https://1072.ett.mn/ цахим хаягаар шалгах боломжтой гэж Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас мэдээллээ.


Сэтгэгдэл

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-20 01:36:37

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/20">Скажене Весiлля 2</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-19 23:24:45

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/21">Рассказ Служанки</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-19 21:12:54

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/12">Гонка</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-19 19:02:14

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/22">Главный герой</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-19 16:51:05

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/13">12 лет рабства</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-19 14:38:41

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/8">Отрочество</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-19 12:26:01

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/8">Отрочество</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-19 10:21:45

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/4">Безумный Макс</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-19 08:10:49

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/21">Рассказ Служанки</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-19 05:59:07

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/10">Капитан Филлипс</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-19 03:44:15

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/13">12 лет рабства</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-19 01:33:00

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/10">Капитан Филлипс</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 23:21:08

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/4">Безумный Макс</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 21:15:10

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/18">Последний богатырь 2</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 19:34:28

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/19">Гарри Поттер и Дары Смерти</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 16:55:35

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/2">Вечер с Владимиром Соловьевым</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 14:39:13

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/15">Аквамен</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 12:27:50

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/7">Игра в имитацию</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 10:12:46

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/2">Вечер с Владимиром Соловьевым</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 07:59:38

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/22">Главный герой</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 05:47:44

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/12">Гонка</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 03:36:51

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/6">Охотник на лис</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 01:26:02

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/21">Рассказ Служанки</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 23:11:12

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/6">Охотник на лис</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 21:01:46

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/12">Гонка</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 18:51:12

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/2">Вечер с Владимиром Соловьевым</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 16:39:27

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/23">Во все тяжкиеё</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 14:27:11

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/14">Хранитель времени</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 12:18:34

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/10">Капитан Филлипс</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 10:03:17

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/5">Выживший</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 07:52:51

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/11">Гравитация</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 05:39:54

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/16">Человек-паук Вдали от дома</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 03:27:40

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/23">Во все тяжкиеё</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 01:13:08

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/4">Безумный Макс</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 23:00:57

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/14">Хранитель времени</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 20:53:32

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/8">Отрочество</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 18:42:24

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/17">На пятьдесят оттенков темнее</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 16:32:21

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/15">Аквамен</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 14:22:30

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/5">Выживший</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 12:08:59

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/14">Хранитель времени</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 09:56:49

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/17">На пятьдесят оттенков темнее</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 07:45:36

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/18">Последний богатырь 2</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 05:34:33

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/6">Охотник на лис</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 03:21:37

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/10">Капитан Филлипс</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 01:09:34

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/22">Главный герой</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-15 22:59:22

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/19">Гарри Поттер и Дары Смерти</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-15 20:50:40

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/19">Гарри Поттер и Дары Смерти</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-15 18:39:55

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/5">Выживший</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-15 16:27:50

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/6">Охотник на лис</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-15 14:18:02

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/14">Хранитель времени</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-15 12:05:53

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/8">Отрочество</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-15 04:44:08

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/18">Последний богатырь 2</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-14 22:37:42

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-14 20:27:22

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-14 18:15:29

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-14 10:34:47

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-14 08:20:58

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-12 22:28:07

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-12 20:22:19

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-12 18:16:50

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-12 16:00:32

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-12 13:46:48

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-12 11:28:43

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-12 09:32:54

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-12 05:15:18

https://bitbin.it/M6s1z3Ei/

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-12 01:44:41

https://bitbin.it/xUNGaaQL/

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-11 23:36:10

https://bitbin.it/xUNGaaQL/

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-11 21:13:57

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-11 14:35:13

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-11 12:22:57

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-11 03:58:26

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-11 01:46:30

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-10 23:34:12

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-10 19:15:09

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-10 17:01:20

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-10 14:49:13

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-10 08:11:55

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-10 06:01:55

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-10 03:51:34

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-10 01:45:08

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-09 18:59:40

http://bitly.com/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-09 14:35:52

http://bitly.com/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-09 02:03:47

Фільм Бетмен дивитись онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен дивитися онлайн</a> The Batman

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-08 23:51:41

The Batman <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн</a> Бетмен 2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-08 21:39:20

Бетмен фільм <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен дивитися онлайн</a> Бетмен фільм

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-08 12:54:31

Бетмен 2022 <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен фільм</a> Бетмен онлайн

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-08 01:50:10

Дивитись фільм Бетмен <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Дивитися Бетмен</a> Бетмен фільм

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-07 21:28:03

The Batman <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн</a> Бетмен дивитися онлайн

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-07 19:20:18

Дивитись фільм Бетмен <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн</a> Бетмен онлайн

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-07 06:07:14

Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн</a> Фільм Бетмен дивитись онлайн

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-07 03:58:21

Бетмен дивитися онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Дивитись фільм Бетмен</a> Бетмен 2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-06 23:00:36

The Batman <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">The Batman</a> The Batman

Aberttib [195.2.67.223] 2022-03-05 03:28:57

коли почалась друга світова війна <a href="http://bitly.com/skilky-shche-bude-tryvaty-viyna-v-ukrayini">скільки ще буде тривати війна в україні</a> коли закінчиться війна в україні


93 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
93 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.