Д.Алтанхуягт Холбогдох эрүүгийн хэргийн талаар

Aдмин / Хууль

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Прокурорын газраас Д.Алтанхуягийг “Заналхийлэх” гэмт хэргийг үйлдсэн гэж үзэн Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 13.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар эрүүгийн хэрэг үүсгэн, яллагдагчаар татан хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндэд аюул учруулах үндэслэл бүхий мэдээлэл байгаа, мөн дахин гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй гэсэн үндэслэлээр цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай саналыг 2022 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд ирүүлснийг тус шүүх 2022 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр хянан хэлэлцээд прокурорын саналд дурдагдсан үндэслэлүүд нь хавтас хэрэгт авагдаж, шүүхийн хэлэлцүүлэгт хэлэлцэгдсэн бичгийн нотлох баримтуудаар тогтоогдохгүй байна гэж үзэн хүлээн авахаас татгалзаж харин Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 2022 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрөөс эхлэн яллагдагч Д.Алтанхуягт Монгол Улсын хилээр гарахыг хязгаарлах хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх арга хэмжээ, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хохирогч С.Эрдэнэтэй уулзахыг хориглох хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх арга хэмжээг тус тус авч шийдвэрлэлээ.

БАЯНЗҮРХ, СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР


Сэтгэгдэл

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 19:09:21

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 19:09:20

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 19:09:18

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 19:09:17

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 19:09:17

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 19:09:11

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 19:09:11

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:16

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:16

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 12:09:16

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:26:52

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:26:36

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:06:28

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:06:28

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:06:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:06:24

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:06:24

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:06:20

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 10:06:20

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:02:40

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 10:02:25

555

Зочин [@@JIq2v] 2022-07-07 09:02:38

Зочин [1] 2022-07-07 09:02:37

Зочин [1'"] 2022-07-07 09:02:37

Зочин [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-07 09:02:36

Зочин [3gs0A9Mf')) OR 139=(SELECT 139 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 09:02:20

Зочин [aaqjCHNi') OR 224=(SELECT 224 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 09:02:06

Зочин [Uyd6Ua6I' OR 252=(SELECT 252 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 09:01:51

Зочин [jineFUKN'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 09:01:38

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 09:01:25

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-07 09:01:11

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-07 09:00:55

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-07 09:00:43

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-07 09:00:29

Зочин [-1" OR 2+185-185-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 09:00:16

Зочин [-1' OR 2+922-922-1=0+0+0+1 or 'SEEXtNxt'='] 2022-07-07 09:00:16

Зочин [-1' OR 2+456-456-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 09:00:16

Зочин [-1 OR 2+881-881-1=0+0+0+1] 2022-07-07 09:00:15

Зочин [-1 OR 2+255-255-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 09:00:15

Зочин [b4AzuZ8E] 2022-07-07 09:00:14

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 09:00:02

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:59:49

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:59:35

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:59:34

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:59:21

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:59:07

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:42

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:29

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:14

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:58:01

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:57:49

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:57:25

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:57:13

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:57:00

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:56:47

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:56:34

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:56:20

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:56:08

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:56:07

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:56:07

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:56:06

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:56:06

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:56:05

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:55:53

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:55:39

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:55:24

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:55:12

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:30

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:17

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:05

@@DFywm

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:04

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:04

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:51:03

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:50:51

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:50:37

bzjNX8We')) OR 380=(SELECT 380 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:50:25

u8mTn5FJ') OR 620=(SELECT 620 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:50:13

NzmTd4ak' OR 800=(SELECT 800 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:49:59

-1)) OR 397=(SELECT 397 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:49:46

-5) OR 746=(SELECT 746 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:49:34

-5 OR 359=(SELECT 359 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:49:21

bBasYvrb'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:49:07

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:48:53

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:48:41

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:48:28

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:48:14

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:59

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:47

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:33

-1" OR 2+357-357-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:33

-1' OR 2+50-50-1=0+0+0+1 or 'r6Vhob8H'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:33

-1' OR 2+486-486-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:32

-1 OR 2+372-372-1=0+0+0+1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:32

-1 OR 2+994-994-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:31

q2cilsYx

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:19

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:47:06

1

Зочин [@@EE7HC] 2022-07-07 08:46:55

Зочин [1] 2022-07-07 08:46:54

Зочин [1'"] 2022-07-07 08:46:54

@@SH0T7 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:46:53

Зочин [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-07 08:46:53

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:46:53

1'" [196.196.203.214] 2022-07-07 08:46:53

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:46:52

Зочин [jyP81uTq')) OR 307=(SELECT 307 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:46:39

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:46:38

Зочин [lpxlTNST') OR 103=(SELECT 103 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:46:26

W3mI4rZy')) OR 578=(SELECT 578 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:46:25

Зочин [zKdDx6BX' OR 751=(SELECT 751 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:46:14

X43hFC45') OR 726=(SELECT 726 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:46:13

Зочин [Md0kkBF7'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:46:00

XShM67Lb' OR 751=(SELECT 751 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:59

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:45:47

-1)) OR 71=(SELECT 71 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:46

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-07 08:45:34

pHqghUme [@@XRQN2] 2022-07-07 08:45:34

1

pHqghUme [1] 2022-07-07 08:45:33

1

-5) OR 784=(SELECT 784 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:33

pHqghUme [1'"] 2022-07-07 08:45:33

1

pHqghUme [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-07 08:45:32

1

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-07 08:45:22

-5 OR 698=(SELECT 698 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:20

pHqghUme [ZFmJqx70')) OR 286=(SELECT 286 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:45:19

1

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-07 08:45:09

jFC5wv9g'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:45:07

pHqghUme [3258Az0b') OR 580=(SELECT 580 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:45:07

1

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-07 08:44:57

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:55

pHqghUme [GQ8cPu7u' OR 805=(SELECT 805 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 08:44:54

1

Зочин [-1" OR 2+14-14-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:44:45

Зочин [-1' OR 2+255-255-1=0+0+0+1 or 'obriUinl'='] 2022-07-07 08:44:44

Зочин [-1' OR 2+995-995-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:44:44

Зочин [-1 OR 2+713-713-1=0+0+0+1] 2022-07-07 08:44:43

Зочин [-1 OR 2+677-677-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:44:43

Зочин [CvnW5Htl] 2022-07-07 08:44:43

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:42

pHqghUme [eAb6mwHH'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:44:42

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:29

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:29

pHqghUme [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 08:44:29

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:16

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:16

pHqghUme [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-07 08:44:15

1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:04

pHqghUme [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-07 08:44:03

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:44:03

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:50

pHqghUme [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-07 08:43:50

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:49

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:38

pHqghUme [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-07 08:43:37

1

-1" OR 2+864-864-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:26

-1' OR 2+133-133-1=0+0+0+1 or 'Xy8FHToZ'=' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:26

pHqghUme [-1" OR 2+830-830-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:43:26

1

-1' OR 2+482-482-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:26

pHqghUme [-1' OR 2+555-555-1=0+0+0+1 or 'nDOc6v4A'='] 2022-07-07 08:43:25

1

-1 OR 2+839-839-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:25

pHqghUme [-1' OR 2+781-781-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:43:25

1

-1 OR 2+155-155-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:25

pHqghUme [-1 OR 2+690-690-1=0+0+0+1] 2022-07-07 08:43:24

1

IgKedjD0 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:24

pHqghUme [-1 OR 2+465-465-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 08:43:24

1

pHqghUme [O3ZZWcl1] 2022-07-07 08:43:24

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:13

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:12

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:43:00

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:59

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:46

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:42:33

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:27

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:16

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:13

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:40:02

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:49

@@B5aJD

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:48

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:47

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:47

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:33

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:20

la6ZaXZK')) OR 875=(SELECT 875 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:39:08

eOl0Z8rm') OR 426=(SELECT 426 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:54

90IJetUk' OR 16=(SELECT 16 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:53

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:41

-1)) OR 234=(SELECT 234 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:40

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:28

-5) OR 275=(SELECT 275 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:27

@@WLoc8

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:27

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:26

1'"

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:26

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:16

-5 OR 275=(SELECT 275 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:13

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:02

ll9nh8Go'; waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:38:00

T0m8oCjH')) OR 123=(SELECT 123 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:50

1 waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:46

rDekV14k') OR 457=(SELECT 457 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:37

-1); waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:33

pcBr40hf' OR 143=(SELECT 143 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:24

-1; waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:21

-1)) OR 390=(SELECT 390 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:12

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:37:09

-5) OR 992=(SELECT 992 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:59

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:56

-5 OR 177=(SELECT 177 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:47

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:44

i5BqnW10'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:35

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:31

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:22

-1" OR 2+188-188-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:22

-1' OR 2+878-878-1=0+0+0+1 or '9Xh7yYgs'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:21

-1' OR 2+85-85-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:21

-1 OR 2+328-328-1=0+0+0+1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:21

-1 OR 2+401-401-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:20

6xvbnBCX

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:19

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:07

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:36:07

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:56

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:54

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

@@gTpXF [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:44

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:43

1'" [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:43

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:42

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:42

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:29

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:28

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

LIGANQ8l')) OR 847=(SELECT 847 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:18

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:16

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

YLYqJ8VA') OR 380=(SELECT 380 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:05

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:03

-1" OR 2+168-168-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:03

-1' OR 2+696-696-1=0+0+0+1 or 'mDm8yyjw'='

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:03

-1' OR 2+58-58-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:02

-1 OR 2+894-894-1=0+0+0+1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:02

-1 OR 2+189-189-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:35:01

SvARuowi

d3wnvR8B' OR 761=(SELECT 761 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:52

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:48

1

-1)) OR 426=(SELECT 426 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:38

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:33

1

-5) OR 915=(SELECT 915 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:25

@@gjAwT [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:21

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:21

1

1'" [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:20

1

pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:20

1

-5 OR 981=(SELECT 981 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:12

ZuCE89tV')) OR 292=(SELECT 292 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:07

1

JoUoBBd9'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:34:00

csqtirYi') OR 877=(SELECT 877 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:33:55

1

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:33:47

0CvhSXuZ' OR 976=(SELECT 976 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:33:41

1

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:33:34

XI9Hip6k'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:33:28

1

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:33:21

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:33:16

1

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-07 08:33:09

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-07 08:33:04

1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:56

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:52

1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:44

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:39

1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:32

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:27

1

-1" OR 2+851-851-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:19

-1' OR 2+240-240-1=0+0+0+1 or '0SoQhKh4'=' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:19

-1' OR 2+907-907-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:18

-1 OR 2+910-910-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:18

-1 OR 2+457-457-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:17

qTdWoHmC [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:17

-1" OR 2+378-378-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:15

1

-1' OR 2+118-118-1=0+0+0+1 or 'wKHcfqei'=' [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:14

1

-1' OR 2+776-776-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:14

1

-1 OR 2+577-577-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:14

1

-1 OR 2+309-309-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:13

1

Ximzw1CM [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:12

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:32:05

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:31:59

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 08:31:52

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:31:47

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:30:55

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:30:48

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:30:43

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:30:36

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:29:20

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:29:14

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:29:08

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:29:02

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:16:51

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:16:50

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:16:50

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:16:50

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:33

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:33

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:30

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:30

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:25

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 08:14:25

Зочин [103.140.11.228] 2022-07-07 02:46:46

Сү, элбэг, нямдорж, хүрэл, эрдэнэ нарын гэмт бүлэглэл ойрд дийлдэхгүй.

Зочин [103.145.235.103] 2022-07-06 15:35:41

Алтанхуягын зөв С.Эрдэнийн устгахад ч багадана Монгол орныг минь бузарлаж байгаа хулгайч шүү дээ

Зочин [103.145.235.103] 2022-07-06 15:33:44

Алтанхуягийн түмэн зөв С.Эрдэнийг алахд ч багадана Монголын бузарлаж байгаа хулгайч шүү

Зочин [103.229.123.88] 2022-07-06 12:12:34

Эрдэнээ их л амархан унасандаа хир баргийн цохилт түлхэлтэнд унахааргүй том биётэй хүндээ.чухам энэ 2 юу булаалцалдав гэдэг нь сонин.АН дэлхийн шившиг болохоос гадна МУ ын нэрийг гутааж хөлдөө чирч бна.Татан буулгахыг шаардаж бна.

Зочин [192.82.73.40] 2022-07-06 13:56:59

Хуулийн дагуу шийд чамайг гудманд хүн цохиж унагаад өшөгчөөд унавал яахав гэтэл энэ чинь бүр том хэрэгшдээ

Зочин [124.158.68.112] 2022-07-06 08:55:55

тарвага сосорбарам батүүл нар айгаад эхэлсэн шүү

Зочин [203.217.139.240] 2022-07-06 08:08:41

Зодсон, зодуулсан хоёулаа таалагддаггүй. Гэлээ гэхдээ хүн зодсон үйлдлийг зөв , еще ч зодох байсан юм гэж шордож, шургаж , бусдыг хөөргөж дэлгэцийн араас турхирч буй хүмүүсийг ойлгох арга алга. Эрсдэл гарч нэг нь үхэж нөгөө нь ял авах бол энэ олон турхирч буй хүмүүс өмгөөлөхгүй ш дээ. Таг алга болно.

зочин [192.82.86.38] 2022-07-06 07:13:50

Шагнах хэрэгтэй

Зочин [103.145.235.103] 2022-07-06 15:31:43

зөв хөө

зочин [59.153.84.246] 2022-07-06 06:09:51

Алтанхуягийн зөв. Ард түмнийг болон АН-аа АН-ын гишүүдээ доромжилж дуусахгүй нь л дээ энэ өвгөн. Эв түнжингүй энэ нам одоо болио дотроо эв нэгдэлгүй энэ нам ардаа боловсон хүчиний хомдолтой, ийм туйлбаргүй биеэсээ нэмэлсэн хоёр нурав болоод задарчихсан тамга тэмдэгний асуудалтай эдгээр нөхдүүд хайран цаг, хугацаа тарвал таарна. Хаа сайгүй очиж нүдний булай болж байхымдаа гурилдуулна, зодуулна. тар тар

Зочин [43.242.242.59] 2022-07-06 05:02:23

Эрүүгийн гэмт хэрэг биш байнаа. Эрчүүд нэг нэгнээ цохих асуудал байдаг л явдал юм. Прокурор битгий шогтоод байгаач ээ. үүсгэх юман дээрээ үүсгэдэггүй байж улс төрчиж зөрчил дээр эрүү үүсгэснээ хэрэгсэхгүй болгох ёстой шүү дээ. Улс төрчдийн гар хөл болохоо прокурор болихыг шаардаж байна.

Зочин [202.126.88.221] 2022-07-06 01:24:39

Хүрэлсүх Гарьдхүүгийн Баярсайханыг төрийн ордон дотор зодоод байсныг саначихлаа.... кк.

zochin [66.181.179.12] 2022-07-05 23:21:09

yag unen erdene ooroo aluurchin biz dee !!

Жүжиг үү? Хохирогч мөн үү? [192.82.88.124] 2022-07-05 18:05:33

Эрдэнээ ч юүн амархан уначихдаг юм бэ дээ. Жүжиглэчихсэн юм биш үү? Хохироод сүйд болчихсон уу?

Их соёлтай юмаа. [192.82.88.124] 2022-07-06 04:02:18

Харин тийм ээ. Би ҮХЭР МОНГОЛ болохоор л иймэрхүү татаж унаад ганц хоёрхон цохиулахыг юмын чинээ боддоггүй юм ш дээ. Эрдэнээ бол ХҮҮХЭН царайлаад их соёлтой загинах юм байнадаа. Кх!!!

Зочин [195.26.202.78] 2022-07-05 21:26:19

Zugeer suuj baigaa huniig tataahaar unaj l taaraa shtee teneg uher mongol buduuleg mal minee

Зочин [192.82.69.196] 2022-07-05 16:39:07

Манай МОНГОЛЧУУД НЭГ БИШЭЭ САЙН ЗҮЙЛ НЬ МУУ БОЛЖ, МУУХӨЙ ЗҮЙЛ НЬ САЙХАН БОЛЖ, БОЛОВСРОЛ ЭРДЭМТЭЙ НЭГ НЬ ХОГ БОЛЖ, БОЛОВСРОЛГҮЙ ХУЛГАЙЧ НЬ ОД БОЛДОГ АДГИЙН НИЙГМИЙГ ЦОГЦЛООЧ ЭНЭ ЗАНДАЛЧИН АЛТАНХУЯГ МЭТИЙН АМЬД ҮХДЛҮҮД ИХ БОЛЖЭЭ. ИЙМ АМЬДЫН ТӨДИЙ ҮХДЛҮҮДИЙН БАЙХ ЁСТОЙ ГАЗАР НЬ АВААЧААД ХИЙЧИХЭЭЧЭЭ.

Зочин [202.9.46.161] 2022-07-05 15:09:29

Шүүх Женкогмйн даалгавраар ажилдгаа болимоор юмаа Зандчлах гэмт хэрэгт хорьж мөрдөх л ёстой

Иргэн [66.181.187.42] 2022-07-05 15:07:59

Сайныг дагавал сарны гэрэл женког дагавал шоронгийн хаалга

Зочин [192.82.80.68] 2022-07-05 15:02:54

Буруу зөнөсөн өвгөнийг ойлгуулах гэж үзсэн байна

Зочин [107.77.203.97] 2022-07-05 14:30:24

Zuv zuv huuli tsaaz biylvvldegvi darga nar ingej nvdnii bulai bolj bga um odoo yahav uuruu oichson hvvhed uildaggvi um hoino mongold iim zorigtoi tsus ni butsalsan.tsus ni huursun shartai aaviin hvv olon bga gedegt itgej baina

Зочин [107.77.203.97] 2022-07-05 14:23:24

Hvnii hel meddegvi medrel hujaagiin huriliiz yah geed AH tai zuuraldaad baidag um de esvel uls turiin dontoi bolchihson um u esvel hujaagiin umiig gvitseldvvleh vvregtei bolood gants vlsen deeree geed zuuraldaad salahgvi baiga um u

zochin [37.76.62.242] 2022-07-05 13:20:11

unagaad ushiunu gej aimaar yumaa yargachin

Зочин [192.82.80.157] 2022-07-05 11:37:27

Эрүүгийн хэрэг бишээ зөрчлийн хуулиар хэдэн цаасаар торгоод хаагаач наад асуудлаа

хаха [86.85.55.114] 2022-07-05 11:33:41

хэлж яриад ойлгохгүй байгаа Эрдэнэ мэтийн ичгүүрийг алгадаад авахад буруу юу бн хаха


325 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
325 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.