Оросын Төв банкны тооцоогоор 2020 оны эцсээр инфляц 3,8-4,8%-д хүрнэ гэжээ

Н.Баярмаа / Эдийн засаг

ОХУ-ын Засгийн газраас коронавирусийн халдвараас шалтгаалан үүссэн нөхцөл байдлыг тогтворжуулах, сөрөг нөлөөллийг бууруулахаар олон арга хэмжээ авсаар байна. Гэвч инфляцийн түвшин таамаглаж байснаас нэмэгдэж магадгүй хэмээн ОХУ-ын Төв банкнаас мэдээллээ. Төв банкны тооцоогоор дөрөвдүгээр сарын инфляцийн түвшин 3,1%-д хүрэх бөгөөд жилийн дундаж хувь таамаглаж байснаас өндөр гарна гэсэн хүлээлттэй байгаа ажээ.

Үндэсний статистикийн хорооны мэдээгээр 2020 оны дөрөвдүгээр сард инфляц 3,1%-тай гарсан нь өмнөх гуравдугаар сартай харьцуулахад 0,6 пунктээр нэмэгдсэн үзүүлэлт юм. Хөл хорионы дэглэмээс шалтгаалан хүнсний бүтээгдэхүүн, өргөн хэрэглээний наад захын бараа бүтээгдэхүүний үнэ нэмэгдсэн, мөн нэгдүгээр улирлын дүнгээр рублийн ханш суларсан нь инфляцид нөлөөлсөн байна.